Bilundersøkelsen 2020

Bilundersøkelsen 2020

Vi har tatt for oss noen nøkkelfunn fra Bilundersøkelsen 2020 og gir deg et innblikk i befolkningens holdninger til bilkjøp.

Økning i nyregistreringer

De siste fem årene har det blitt registrert mellom 150 000 og 160 000 nyregistreringer hos Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). I fjor ble det registrert 10 000 færre biler enn året før. Januar 2019 hadde det dårligste resultatet på ti år for den måneden, men lansering av nye modeller som Tesla Model 3 gjorde at antall nyregistreringer nå har økt. I mars 2019 ble det for første gang registrert flere elbiler enn fossilbiler. Fortsetter det slik vil vi sannsynligvis komme på et nivå som er likt eller noe høyere enn i fjor.

Nesten en av fire oppgir at de har utsatt et planlagt bilkjøp de siste 2-3 årene. Det er flere årsaker knyttet til dette, men naturligvis er egen økonomi største faktor, særlig blant personer under 40 år.

Hver tredje nybilkjøper oppgir at det viktigste ved kjøp er biltype, mens nesten en fjerdedel er mest opptatt av makspris hvor 436 000 er det man gjennomsnittlig er villig til å betale for en bil. Finansiering er faktoren færrest oppgir som viktigst.

De ti mest populære bilmerkene

  1. Volkswagen
  2. Volvo
  3. Toyota
  4. Audi
  5. BMW
  6. Mercedes-Benz
  7. Tesla
  8. Skoda
  9. Nissan
  10. Kia

Drivere for valg av forhandler

Annenhver bilkjøper innhenter aktivt informasjon om forhandler før et kjøp. De viktigste faktorene for valg av forhandler er god kundeservice, at forhandler har biler med god kvalitet, lave priser, garanti og bytteordninger, og kunnskapsrike ansatte. Når vi spør om hvorfor man velger fysisk forhandler fremfor å kjøpe bil på internett er det fordi man ønsker å se eller prøve bilene.

Likevel er det stadig flere som kjøper bil på nett. Vi har blitt tryggere på netthandel, og prosessen med å konfigurere biler, bestille og betale har blitt langt enklere. I tillegg er vi i en periode der etterspørselen etter nye elbiler fortsatt er ganske stor, noe som bidrar til at stadig flere velger å kjøpe biler usett. Nordmenn har blitt tryggere på at den informasjonen de finner på nettet er tilstrekkelig nok for å ta et valg.

14 prosent kjøpte eller leaset bilen på internett. Dette er ikke nødvendigvis bare snakk om betaling på nett, men også å konfigurere eller bestille bilen før man eventuelt betaler hos forhandler.

Finansieringsformer

Kontant eller lånefinansiert kjøp er mest aktuelt for de aller fleste, og også den finansieringstypen man mest sannsynlig ville ha valgt. Leasing er aktuelt for omlag en tredjedel, men ikke nødvendigvis et sannsynlig valg. Selv om bilabonnement er aktuelt for 15 prosent, er det sannsynlig valg kun for de færreste.

Blant de som har kjøpt bil de siste 12 månedene, sier 91 prosent at de vil velge å kjøpe også neste gang. Blant de som har leaset bil de siste 12 månedene, er det kun 66 prosent som vil velge denne finansieringsformen neste gang.