Foto: Westend61/Getty Images
Foto: Westend61/Getty Images

Dette er de 4 viktigste funnene fra Billånstracker 2022

Hvert år gjennomfører vi undersøkelsen Billånstracker for å lære mer om folks vaner og atferd knyttet til bilkjøp. Her er de fire viktigste funnene fra årets undersøkelse som du som jobber med finansiering og forsikring bør være klar over.

1 av 3 har planer om å kjøpe bil i løpet av det kommende året

I årets undersøkelse svarer 32 % av respondentene at de planlegger å kjøpe bil innen 12 måneder. Tallet er høyere enn i befolkningen ellers (16 %), men det skyldes at respondentene er rekruttert blant brukere av FINN bil som, sammenlignet med befolkningen generelt, er litt mer i modus for kjøp eller salg av bil.

Resultatene viser en liten nedgang i andel som vil kjøpe bil mot i fjor.

42 % vil kjøpe bruktbil, 28 % vil velge ny og 29 % vurderer begge deler

Som tidligere år oppgir flest personer at de har planer om kjøp av bruktbil, men vi ser en økning i andel som vurderer nybil mot fjoråret, og nedgang i andel som vil velge brukt. De eldre kjøper ny bil, mens de yngre kjøper bruktbil.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), var det all time high i antall nybilregistreringer i fjor, med over 35 000 flere nyregistrerte biler enn i 2020. I løpet av de to første månedene i år ser vi en roligere start på året sammenlignet med samme periode i fjor. Bruktbilsalget for 2021 endte også over 2020-tallet, og etter de to første månedene i 2022 er vi nesten på nivå med 2021.

Lånefinansiert og kontant bilkjøp vurderes og velges av flest

I år delte vi for første gang opp alternativene lånefinansiert og kontant, og det gjør at vi får en nedgang i andel som svarer lånefinansiert mot i fjor. Det er i år marginalt flere som vurderer lånefinansiert (57 %) enn kontant (49 %). Når vi ser på hva de mest sannsynlig vil velge, er det fortsatt like mange som vil velge kontant, mens andel som vil velge lånefinansiert reduseres til 38 %.

Sammenlignet med fjoråret ser vi en økning i andel som vil bruke mer penger ved neste bilkjøp – altså mer enn 300 000 – og vi ser en nedgang i andel som vil kjøpe biler til under 300 000. Ikke overraskende finner vi nybilkjøpene i prisklassene over 300 000, mens bruktbilkjøperne ser for seg i bilkjøp i priskasser fra 100 000–500 000.

1 av 2 tenker å finansiere deler av bilkjøpet med lån, mens 1 av 10 vil lånefinansiere hele beløpet. Billån (63 %) og rammelån (31 %) er de mest aktuelle låneformene. Over halvparten vil ta opp billån via bank, og 3 av 10 vil ta opp lån hos forhandler.

Rente er aller viktigst ved valg av bank for billån

I fjor økte viktigheten av lokalbanken, men i år er ikke det tilfellet lenger. Det kriteriet som er desidert viktigst ved valg av bank for å ta opp billån, er rente på lånet. Vi ser imidlertid at kriteriet “At banken ikke har termingebyr eller etableringsgebyr” øker i viktighet i år. Halvparten ser for seg en nedbetalingsperiode på 4–6 år, mens 1 av 3 vil bruke 7 år eller mer. Vi ser en tendens mot lengre nedbetaling, der 7–9 år nedbetalingstid øker signifikant mot fjoråret.

Vil du høre mer om årets undersøkelse?

Ta kontakt med salgsdirektør i FINN personlig økonomi, Erik Kristiansen, på erik.kristiansen@schibsted.com.