Foto: Alexander Spatari/Moment/Getty Images
Foto: Alexander Spatari/Moment/Getty Images

Hvordan går det med bil- og boligmarkedet?

Hvordan går det med bil- og boligmarkedet på FINN midt oppi renter, strømpriser, krig og etterdønninger av pandemi? Få siste nytt fra våre markeder, FINN motor og FINN eiendom.

Alt fra etterdønninger fra pandemien til krig i Ukraina har satt sitt preg på både komponentproduksjon, boligrenter og strømpriser. Det er mye som har skjedd dette året, selv om vi bare er litt over halvveis! Hvordan går det med bil- og boligmarkedet på FINN midt oppi alt dette?

Stor interesse for brukt elbil på FINN motor

– Så langt i år er 4,7 prosent flere biler markert som solgt eller avpublisert enn det opprettes nye annonser på FINN, noe som betyr at varelagrene der ute minker på tvers av alle drivlinjer. Tilgangen på elbiler er spesielt utfordrende, hvor 5,9 prosent flere blir markert som solgt/avpublisert, sier Eirik Håstein, leder for FINN motor.

FINN motor opplever nå et skifte hvor en god del av trafikken (nettsidebesøk) beveger seg mot biler med elmotor, og publiseringstiden på disse har halvert seg bare på et år. Det tar for eksempel bare 14 dager å selge en elbil nå.

– Bruktbilmarkedet fortsetter den gode trenden, og etterspørselen er stor. Samlet sett er publiseringstiden kort og prisene holder seg godt hos oss. Vi ser ingen tendenser til at etterspørselen etter brukt skulle avta, sier Håstein.

Lange leveringstider

Skal man kjøpe seg en helt ny elbil, kan ventetiden bli svært lang, da mange nye modeller har en estimert leveringstid på oppimot et år.

– Dette kan være en av årsakene til den store interessen og økte pågangen etter brukte elbiler hos oss. For mange er ny elbil utenfor rekkevidde eller behov, og alternativet blir da en bruktbil som man som oftest finner på FINN. De økonomiske fordelene ved å velge elbil er nok også større nå enn noen gang tidligere, sier Håstein.

  • Hittil i år har fremdeles brukte dieselbiler størst andel markert solgte/avpubliserte annonser (45 %), etterfulgt av bensin (25 %), så elbiler (18 %) og til slutt hybrid (11 %). Kilde: Diagnoseporten fra FINN

    Hittil i år har fremdeles brukte dieselbiler størst andel markert solgte/avpubliserte annonser (45 %), etterfulgt av bensin (25 %), så elbiler (18 %) og til slutt hybrid (11 %). Kilde: Diagnoseporten fra FINN

Elektriske biler er kommet for å bli, og for å etter hvert ta over for de fossile drivlinjene – hele 78 % av alle nyregistrerte biler i Norge i år er rene elbiler.

– I 2023 skal dog momsen sakte men sikkert innføres på elbiler igjen, og vi antar at goder som gratis parkering og ferge, kjøring i taxifelt, ingen omregistreringsavgift og nybilavgift elimineres i løpet av de neste årene. Det blir interessant å se hvordan markedet kommer til å respondere når endringene er gjennomført, sier Håstein.

  • Nedgang på 20 % i nyregistrerte biler i Norge i år. Av bilene som er nyregistrert i år, er 78 % av disse rene elbiler. Kilde: OFV

    Nedgang på 20 % i nyregistrerte biler i Norge i år. Av bilene som er nyregistrert i år, er 78 % av disse rene elbiler. Kilde: OFV

Etterspørselen etter brukte biler er svært høy uansett drivlinje, og vi antar at mange som har vært i vurderingsfasen av ny bil, nå vurderer å kjøpe brukt.

– Dette ser vi på tilgangen av brukte biler i markedet, som er på vei nedover. Spesielt utfordret er lageret av brukte elbiler, hvor etterspørselen er større enn tilbudet.

Det sier seg selv at bruktbil blir et viktigere satsningsområde for alle forhandlere i tiden som kommer. Mange merkeforhandlere posisjonerer seg med utvidet bruktbilfokus, ofte i form av outletbutikker hvor alle typer merker selges.

Laveste omløpshastighet på flere år på FINN eiendom

– Vi har lagt et par unormale boligår bak oss, og så langt har 2022 vist seg å være noe tregere hva gjelder tilbud i markedet, sier Eirik Dysthe, salgssjef på FINN eiendom.

– For ordens skyld har vi sett på bolig til salgs-annonser, en kategori som står for mesteparten av det totale markedet. I første kvartal ble det lagt ut 2743 færre boliger sammenlignet med 2021; for andre kvartal var tallet 4571. Tar vi med tall fra juli, så ligger vi akkurat nå ca. 10 prosent bak fjoråret, legger han til.

For å danne et mer nyansert bilde, har vi inkludert tall fra før pandemien. Vi skal nemlig faktisk så langt tilbake som til 2017 for å finne så lave tall. Det kan være mange forklaringer på dette, og uten å spekulere, kan vi nevne noen mulige faktorer.

– Et viktig poeng er å nevne at det var rekordomsetning av bolig i 2021. Flere enn normalt vil dermed ha byttet bolig den siste perioden, noe som kan være medvirkende til at begynnelsen på dette året ble så rolig som det ble, sier Dysthe.

Mange har påpekt at endringer i avhendingsloven også kan ha spilt en rolle, men hvor stor er vanskelig å si. En annen faktor kan være økonomien til norske husholdninger: høy inflasjon, dyr strøm og renteøkninger kan ha ført til at noen har valgt å utsette boligsalget.

Fremdeles etterspørsel i boligmarkedet

– Selv om utviklingen på tilbudssiden er noe ned i år, virker det ikke som at etterspørselen i boligmarkedet er spesielt redusert. Det har vært en svak nedgang i besøk på FINN eiendom totalt, men sett i lyset av et så begrenset boligvolum, er trafikken per bolig faktisk i vekst, sier Dysthe.

Boliger selges raskt, og vi må faktisk tilbake til før finanskrisen for å finne en kortere omløpshastighet enn det vi har sett hittil i år. I juni tok det i gjennomsnitt 25 dager å selge en bolig i Norge.

  • Antall dager det tar å selge en bolig er nå på samme nivå som i 2007. I juni, for eksempel, tok det i gjennomsnitt bare 25 dager å selge en bolig i Norge.

    Antall dager det tar å selge en bolig er nå på samme nivå som i 2007. I juni, for eksempel, tok det i gjennomsnitt bare 25 dager å selge en bolig i Norge.

Til EiendomsWatch sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, at han venter at omsetningsvolumet i markedet vil ta seg opp. Han mener de lave salgstallene er et resultat av at nordmenn er på ferie.

– Det er derfor fortsatt mulig at vi kan ta igjen volumet fra første halvår i løpet av andre halvår, avslutter Dysthe.