Steffen Dyre Hansen og Marie Wingestad tok imot prisen for Årets rekrutteringsbyrå på vegne av The Assessment Company. Foto: Kilian Munch
Steffen Dyre Hansen og Marie Wingestad tok imot prisen for Årets rekrutteringsbyrå på vegne av The Assessment Company. Foto: Kilian Munch

The Assessment Company ble Årets rekrutteringsbyrå på The Hunt 2022

Nytenking og innovasjon knyttet til rekrutteringsprosessen som gir kandidater like muligheter til å vise sine evner, gjorde at The Assessment Company stakk av med prisen for Årets rekrutteringsbyrå på The Hunt 2022. Her forteller de litt om suksessen deres.

Hva betyr det for dere å vinne denne prisen?

Først og fremst er det en veldig hyggelig anerkjennelse! Dette er en pris som blir lagt merke til både internt og eksternt. Den er en anerkjennelse til alle som jobber i selskapet, og er et bevis på det vi har fått til. Vår etablering utfordret markedet med innovativ og annerledes tenkning rundt rekruttering og utvelgelse. Vi har et konsept som heter PEOPLE LAB som gir kandidater muligheter til å vise hva de kan og hvordan de jobber. Her gjennomføres caser hvor kandidater må demonstrere ferdigheter og egenskaper som er avgjørende for å lykkes i jobben. Vi har hatt mot til å tenke nytt og annerledes og våre kunder opplever merverdi

Og så er det jo ekstra hyggelig å få dette anerkjennelsen fra FINN som jobber med hele markedet vårt. Dette er den eneste ordentlige prisen i denne bransjen, så det er veldig positivt at FINN gjør dette.

Hvordan har dere jobbet det siste året?

Vi har jobbet teamorientert fra dag én, og det er derfor ytterst sjeldent at vi jobber én og én. Rekruttering og utvelgelse er en av våre tre tjenesteområder. Strategi og organisasjonsutvikling, og trening og kompetanseutvikling er de to andre. Dette gjør at vi kan tenke helhetlig rundt kompetansebehov hos kunde og at vi blir godt kjent med verdidrivere hos våre kunder. Denne innsikten er avgjørende for å lykkes i et langsiktig partnerskap med våre kunder.

Vi har hatt fokus på å innovere i alle tjenesteområdene våre — det vi gjør i dag er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Rekrutteringsprosessen må utvikles til å bli mer kandidatvennlig og kundevennlig, og vi må tørre å teste nye ting som gir fremskritt og resultater. Allerede i 2015 startet vi med stillingsannonser i videoformat, og da var det ikke mange andre som drev med det. Sammen med FINN og HK Link har vi vært flinke til å finne en egenart i markedet når det gjelder å attrahere. Dette skjer i kombinasjon med et kompetent team innen research og analyse, som bidrar til god kandidatattrahering. Når kunder først har begynt å bruke PEOPLE LAB i utvelgelsesprosessen, ser vi at de vegrer seg for å gå tilbake til tradisjonelle metoder.

Hva tror dere blir enda viktigere å fokusere på fremover for å lykkes?

Vi opplever er at dagens kandidater er i flere prosesser samtidig. Å representere kunden på en god måte og tilby kandidatvennlige reiser, blir nok avgjørende. Verktøyet vårt, PEOPLE LAB, lar kandidaten føle på kroppen hvordan det er å jobbe hos vår kunde, og kan gjøre seg opp en mening om rollen der og da, ikke tre måneder inn i prøvetiden.

Prosessen må være preget av hurtighet og profesjonalitet, og la kandidaten knytte seg tett til hva man faktisk skal gjøre. Et viktig fokus blir også å være tydelig på muligheter man får til å utvikle seg hos arbeidsgiver, for eksempel gjennom et talent- eller lederprogram. Dette kommer nok kandidatene til å være enda mer oppmerksom på fremover.

Hva tror dere blir det viktigste trendene i jobbmarkedet 2022 man bør være oppmerksom på?

Det er en knapphet på talent og kompetanse i markedet. Kandidater vil stille mer krav til muligheter de får hos arbeidsgiver når det gjelder utvikling av egen kompetanse og relevans. I dette perspektivet tror vi PEOPLE LAB blir enda mer relevant for å avdekke potensialet hos kandidatene. Bedriftene må også tilrettelegge for trening og utvikling av sine ansatte. Dette blir et viktig virkemiddel for å vinne i krigen om talent. I en slik verden blir "hire for attitude, train for skill” helt avgjørende.

Hva er deres viktigste tips til kunder som synes det er vanskelig å rekruttere?

Når vi lykkes med våre kunder, handler det om at vi klarer å definere behovet deres godt, formidle til kandidatene hvilken reise selskapet skal gjøre, og koble kandidatens egne ambisjoner til denne reisen. Få også frem hvilke muligheter kandidaten har til å utvikle seg, og sørg for at kandidaten får eierskap til hva bedriften faktisk gjør.