Ida Beinnes Hoff fra The Assessment Company ble Årets hodejeger på The Hunt 2022
Ida Beinnes Hoff fra The Assessment Company ble Årets hodejeger på The Hunt 2022

Ida Beinnes Hoff ble Årets hodejeger på The Hunt 2022

Årets hodejeger er en person som har mot til å utfordre gamle standarder, og hun evner å se nye måter å møte rekrutteringsbehov på. Vi tok en prat med vinneren, Ida Beinnes Hoff, for å høre litt mer om vinneroppskriften hun jobber etter.

Hva betyr det for deg å vinne denne prisen?

Jeg er først og fremst ydmyk og stolt over dette. Det er veldig mange som jobber med dette i en stor bransje, og det var mange gode nominerte. Jeg deler denne prisen med mine kollegaer og kunder som gjør at vi lykkes som selskap. FINN er ikke en hvilken som helst aktør, så det betyr mye at prisen kommer fra dere som er med å drive bransjen fremover.

Hvordan har du jobbet det siste året?

Rekruttering var jo helt dødt et par måneder da pandemien kom, men så snudde jo alt. Fra dag én bestemte vi oss for å jobbe enda tettere med kundene våre, så vi kastet oss rundt og tok i bruk teknologi for å være mest mulig fleksible og tidseffektive. Det har vært sykdom og restriksjoner rundt oss som gjør at vår evne til å flytte på ting, omprioritere og endre har blitt utfordret. Da har det vært kritisk viktig at vi jobber i et teamorientert selskap med sterk kultur.

Hva tror du blir enda viktigere å fokusere på fremover for å lykkes?

Fleksibilitet, helt klart. Det er stor kamp om kompetanse, i tillegg til stor mangel på det. Bedriftene må bli tydelige i sitt verdiforslag til kandidater. Employer branding, gode trenings- og utviklingsprogrammer og en kultur som skaper tilhørighet er nøkkelområder.

Hva tror de blir det viktigste trendene i jobbmarkedet 2022 man bør være oppmerksom på?

Det kommer nok ikke nødvendigvis så mange nye trender, men knapphet på ressurser vil nok fortsette lenge. Det er jo ikke alltid man kan rekruttere nye, så det å utnytte potensialet i egen organisasjon blir viktig. Da må man jobbe systematisk for å avdekke kompetansegap og jobbe målrettet med trening og utvikling.

Kandidatene er ofte i flere prosesser, og dette opplever jeg å ha skjedd i enda større grad de siste månedene. Dette krever mer av selskapene som skal rekruttere når det gjelder hvordan man fremstår og hvor attraktive man oppfattes som. Kandidatene blir mer og mer opptatt av hvordan de skal identifisere seg med selskapet — de vil være med på noe som er større enn seg selv, og kunne synliggjøre hva de bidrar med. Lønn er ikke det som motiverer mest, men hvilken oppgave man skal løse og hvordan individet kan utvikle sin egen relevans. Dette ser vi særlig for kompetansen som er mest etterspurt i arbeidsmarkedet, og blant den yngre generasjonen.

Hva er ditt viktigste tips til kunder som synes det er vanskelig å rekruttere?

Alle vil ha de samme menneskene, så pass på å tenke gjennom hva som skiller dere fra andre. Både med tanke på attrahering, men også hvilke utviklingsmuligheter kandidaten får. Vær ærlig og transparent, ikke lag et glansbilde.

Onboarding er viktig og må tas på alvor. Tør å tenke litt nytt når et rekrutteringsbehov melder seg. Hvis for eksempel en Key Account Manager skal slutte, tenk gjennom om behovene har endret seg siden den ble ansatt. Kanskje det er en annen rolle eller profil dere trenger nå?