Smilende kvinne med forkle står i døråpning

Status for arbeidsmarkedet i de største byene

Tre måneder etter koronakrisen inntraff, viser tall fra FINN hvordan arbeidsmarkedet i de store byene er. Stavanger sliter mest, mens Trondheim er byen som raskest har hentet seg inn.

Ferske tall fra FINN jobb viser fortsatt tegn til bedring i arbeidsmarkedet i juni. Nedgangen i annonsevolum fortsetter å avta, og flere bransjer har positiv utvikling målt mot samme periode i 2019. De to første ukene av juni ble det publisert 5936 nye stillinger på FINN, mens de to siste ukene av mai ble det publisert 5837 nye stillinger. Dette gir en økning på 1,7 prosent.

- Det er tydelig at gjenåpningen av samfunnet øker etterspørselen etter arbeidskraft, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb. - For kandidatene ser vi også økt aktivitet, og trafikken ligger vesentlig over 2019 for de to første ukene i juni med 12 prosent økning.

Av de store byene ser vi at Stavanger er den byen hvor arbeidsmarkedet i minst grad har hentet seg inn. Det skyldes nok kombinasjonene av oljeprisfall og korona. På motsatt side av skalaen finner vi Trondheim, som er den byen hvor arbeidsmarkedet raskest henter seg inn.

  • Top 4 byer

Innenfor bransjen “Butikk og varehandel” og stillingsfunksjonen “Kundeservice” ser vi en eksplosiv utvikling i besøk per annonse. Her er ser vi nesten en dobling i trafikk per annonse fra midten av april.

  • Graf som viser økningen i trafikk til stillingsannonser innen butikk og varehandel, og kundeservice

- Dette ser ut til å korrelere godt med det skyhøye nivået av midlertidig permitterte som potensielt må gå fra lønnskompensasjon til dagpenger. En stilling innenfor ovennevnte kategorier vil da trolig være mer attraktivt. Kundeservice og varehandel stiller generelt ikke høye krav til høyere utdanning eller erfaring og er derfor en mulighet for en stor del av arbeidsstokken.

NRK har nylig skrevet at koronaledigheten er mindre alvorlig enn forskerne trodde. Les saken her.