Smilende mann med kollegaer i bakgrunnen

Den største nedgangen på FINN jobb ser ut til å være tilbakelagt

Tallene for mai måned viser at fallet i antall stillingsannonser på FINN har avtatt i styrke. Dette kan tyde på at arbeidsgivere nå er i ferd med å bli mer optimistiske.

Det er fortsatt nedgang i stillingsmarkedet på FINN, men tall for siste halvdel av mai viser tegn til optimisme hos arbeidsgiverne. Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold, forteller at aktiviteten blant kandidatene gir høy etterspørsel etter nye stillinger.

- Vi hadde en sterk økning i trafikk til stillingsannonsene de siste to ukene av mai, med 3,1 millioner besøk. Dette gir en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Mange er på jakt etter nye muligheter og det er høy etterspørsel på FINN jobb.

  • Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb

    Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb. Foto: Caroline Roka

Ser vi på inngangen av nye stillinger i samme periode er det fortsatt betydelig nedgang i forhold til samme periode i 2019.

- Fallet har imidlertid avtatt i styrke, som indikerer en forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne. Basert på tallene våre ser det ut som vi har lagt det største fallet bak oss.

God periode for IT-rekruttering

Når trafikken til annonsene stiger samtidig som antall publiserte stillingsannonser faller, øker effekten på FINN jobb. For arbeidsgivere kan det dermed bli enklere å løse sitt rekrutteringsbehov når de får flere søkere per stilling, mens det blir større konkurranse om jobbene for kandidatene.

- En kategori som er spesielt interessant er IT. Her har vi en nedgang i annonsevolum på 39 prosent, men det er samtidig en av kategoriene som opplever høyest trafikkvekst med en økning på 11 prosent. For arbeidsgivere med behov for IT-kompetanse er det en meget god periode å rekruttere kandidater nå, avslutter Ringvold.

  • Topp ti søkeord FINN jobb i mai