Ung kvinne sitter i trapp

Ny undersøkelse viser optimisme blant koronapermitterte

I løpet av mars måned var nærmere to millioner unike brukere innom stillingsannonsene på FINN jobb. Det er over 180 000 flere enn mars i fjor. - Aktiviteten blant arbeidstakerne er høy og mange bruker tiden på å sondere terrenget, sier jobbanalytiker.

Uroen som følge av koronakrisen bidrar til økt aktivitet blant jobbsøkere. I løpet av mars måned kikket over 1,9 millioner unike brukere på stillingsannonser på FINN jobb.

- Vi ser at ekstremt mange ønsker å holde seg orientert i stillingsmarkedet og være kjent med mulighetene som finnes nå, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold.

Trafikken blant arbeidstakere som er inne på FINN jobb er tydelig høyere i mars i år enn samme periode i fjor. Dette kan skyldes flere permitteringer og økt arbeidsledighet.

Optimistisk trend

I en fersk undersøkelse gjennomført av FINN jobb og Opinion, oppgir 54 prosent av norske arbeidstakere at arbeidsgiveren deres er negativt påvirket av koronaepidemien. Ifølge undersøkelsen er hver tiende norske arbeidstaker permittert fra sin nåværende jobb, per 3. april.

Økt arbeidsledighet til tross, viser undersøkelsen også at det er en optimisme blant koronapermitterte. Åtte av ti permitterte arbeidstakere svarer i undersøkelsen at de tror de vil få tilbake den gamle jobben sin så snart epidemien er over.

- Mange er permitterte, men vi ser en viss optimisme blant arbeidstakerne. De fleste av permitteringene vi ser nå er direkte koronarelatert, og mange arbeidstakere forventer å være tilbake i normal drift så snart situasjonen normaliserer seg, sier Ringvold.

  • Christopher Ringvold, produktdirektør i FINN jobb

    Christopher Ringvold, produktdirektør i FINN jobb

Jobbanalytikeren har også tro på at arbeidsmarkedet vil ta seg raskt opp igjen etter hvert som krisen avtar.

- Frem til koronakrisen rammet oss brått tidlig i mars, har vi hatt en tydelig optimistisk trend i norsk arbeidsliv. Så sent som i februar i år lanserte FINN jobb sin halvårsapport, Jobbindeks 2020, hvor halvparten av norske næringslivsledere svarte at utsiktene for arbeidsmarkedet var gode eller svært gode, sier Ringvold.

Tror koronakrisen vil påvirke i lang tid

Selv om en stor prosentandel av de permitterte tror de vil få tilbake jobbene sine etter koronakrisen, er det mange som tror at krisen vil påvirke arbeidsplassen deres i lang tid fremover.

- Vi vet at den unntakstilstanden samfunnet befinner seg i nå vil gå over. Det store spørsmålet er hvor langsiktige konsekvenser det får for næringslivet og helt konkret hvor mange bedrifter som vil overleve. Dette vil jo ha enormt mye å si for arbeidsmarkedet fremover, sier Ringvold.

Av de som oppgir i undersøkelsen at arbeidsgiveren deres er negativt påvirket av koronaepidemien, svarer 44 prosent av disse at de tror arbeidsplassen deres vil være negativt påvirket i opptil et halvt år etter koronakrisen.

22 prosent av respondentene svarer “vet ikke” på hvor lenge de tror arbeidsplassen vil være negativt påvirket, mens resten, 34 prosent, tror arbeidsplassen vil være negativt påvirket lenger enn et halvt år. Og en del opplever også usikkerhet knyttet til en eventuell arbeidsledighetssituasjon.

- Antall søk som gjøres på FINN jobb nå reflekterer at det er mange arbeidstakere som er usikre og derfor vil holde seg orientert i markedet. I jobbindeksen fra januar 2020 så vi at ordet «omstillingsdyktighet» ble nevnt i 84 prosent flere stillingsutlysninger i 2019 sammenlignet med 2016. Vi tror dette kommer til å gjøre seg enda mer gjeldende i tiden fremover, sier Ringvold.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er utført av FINN jobb i samarbeid med Opinion mellom 30. mars og 1. april 2020. Landsdekkende webundersøkelse blant 1000 respondenter i arbeidsfør alder.