Kvinnelig lege smiler mot kamera

Fortsatt nedgang, men tegn til bedring i stillingsmarkedet på FINN

Første halvdel av mai viser tegn til at nedgangen i antall utlyste stillinger på FINN er redusert sammenlignet med samme periode i 2019. Både antall lederstilinger og antall annonsebesøk hadde økning de første ukene av mai.

Når det gjelder antall publiserte stillingsannonser på FINN jobb, ser vi en betydelig reduksjon i tilbakegangen i første halvdel av mai, både for heltids- og deltidsstillinger, sammenlignet med samme periode i fjor. Antall lederstillinger har hatt en god økning første halvdel av mai.

Helsesektoren har fortsatt sterk vekst i antall publiserte stillinger. Eksempelvis har ledige stillinger for sykepleiere og leger økt med henholdsvis 62 og 182 prosent i perioden 4.-18. mai sammenlignet med samme periode i fjor. Som et bidrag til den nasjonale dugnaden mot koronaviruset, har vi gjort det gratis for sykehus å legge ut stillingsannonser på FINN. Les mer om tilbudet nederst på siden.

Vi ser også at de nye hygienetiltakene for å få kontroll på koronaviruset speiles i våre tall hvor etterspørselen i kategorien “Renhold” øker med 163 prosent i samme periode.

- Nedgangen i stillingsfunksjoner er todelt, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold. - Den er stor innenfor funksjoner med tradisjonelt høyt innslag av ufaglært arbeidskraft. Mat og servering, kundeservice og salg er funksjoner som er veldig påvirket av koronasituasjonen. Håndverker og ingeniør rammes nok indirekte av både korona, oljeprisnedgang og generelt svakere økonomi.

God vekst i antall annonsebesøk

De to første ukene i mai ser vi en vekst på nesten ti prosent i antall annonsebesøk, sammenlignet med samme periode i fjor. Når det gjelder antall klikk på “Søk her” er den overordnede trenden for perioden at søknadsvolumet har mindre nedgang enn annonse- og stillingsvolumet.

Ledige stillinger i bransjer med høyt antall permitterte og andel ufaglært arbeidskraft, har kraftig økning i antall søknader per stilling de første ukene i mai. Blant annet hotell og overnatting, restaurant, mat og uteliv, butikk og varehandel, og renhold, er bransjer som får flest søkere på ledige stillinger. Bildet for stillingsfunksjoner speiler hovedtrekkene som gjelder for bransjene.

  • Jobb søkeord uke 19 og 20