Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka
Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

Jobbanalytiker: - Det har aldri vært så mange ledige stillinger før!

2021 var et knallår for arbeidsmarkedet, tross nedstengning på slutten av året, viser ferske tall fra FINN jobb.

Våren 2021 markerte starten på det som skulle vise seg å bli tidenes år for stillingsmarkedet i Norge. Tall fra FINN jobb for første halvår viste at usikkerheten og uroen som hadde preget arbeidsmarkedet i koronaåret 2020 for alvor var i ferd med å avta, og denne tendensen økte utover høsten 2021.

Selv inn i årets fjerde kvartal (september til og med desember) var det full fart i stillingsmarkedet, tross nye runder med nedstengning og restriksjoner i denne perioden. Og totaltallene for stillingsmarkedet på FINN jobb for 2021, viser rekorder sett mot tidligere år.

– 2021 var et knallgodt år for stillingsmarkedet. Det har rett og slett aldri vært så mange ledige stillinger på FINN jobb før. Markedet koker! Bare i løpet av fjerde kvartal 2021, som tross alt var preget av en del usikkerhet knyttet til omikron, var det en økning i antall nye stillingsutlysninger på hele 60 prosent sett mot samme periode i fjor. Og ser man på totaltallene for 2021, har det vært en økning i antall stillingsutlysninger på 56 prosent sett mot 2020, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb:

– Jeg sa det i høst, og jeg sier det igjen nå; det har aldri vært så mange muligheter for arbeidstakere som nå. AS Norge skriker etter mer arbeidskraft. Er du på utkikk etter jobb, er det altså ingenting å vente på. Det er åpninger innenfor en rekke ulike bransjer akkurat nå, og flust av muligheter.

  • Bilde 1 Jobb publiserte stillinger
  • Bilde 2 Jobb publiserte stillinger

Mange bransjer er “tilbake”

Det er nemlig ikke bare bransjer som var særlig hardt rammet av restriksjonene, eksempelvis "Restaurant, mat og uteliv" og "Butikk og varehandel", som så et positiv oppsving i 2021. Også "Industri og produksjon", "IT", og "Bygg og anlegg" har hatt et meget godt 2021, med økninger på henholdsvis 76 prosent, 55 prosent og 46 prosent i antall stillingsutlysninger sett mot 2020.

Også helse og omsorgssektoren har merket et voldsomt trykk, med en økning på 47 prosent i fjerde kvartal 2021 (sett mot 2020) og en økning på 36 prosent for hele året sett mot 2020.

– I koronaperioden har man sett et enormt behov for mer helsepersonell i Norge, og dette behovet har ikke blitt mettet i løpet av 2021, forteller jobbanalytikeren.

– Ellers er det interessant å se at industri og produksjon også har hatt en økning på over 76 prosent i antall stillingsutlysninger i 2021 sett mot 2020, som jo er veldig positivt. Det virker som de fleste bedrifter er tilbake etter koronapandemien, eller i hvert fall på god vei tilbake.

Når det gjelder stillingsfunksjoner, ser vi at utviklingen her harmonerer ganske godt med bransjetallene.

  • Bilde 4 Jobb Topp fem bransjer
  • Bilde 5 Jobb Topp fem stillingsfunksjoner

Større tilbud enn etterspørsel

En tydelig trend man så i 2021, i hvert fall siste halvår, var at antallet stillingsutlysninger økte raskere enn tilgangen på kandidater. Median antall søknadsklikk per annonse på FINN jobb, gikk ned med over 34 % i 2021 sett mot 2020.

Ifølge Ringvold har stillingstilbudet vært så høyt det siste året at det har blitt en ubalanse i forhold til antall potensielle kandidater.

– Utover høsten 2021 så man at antall stillinger økte i langt større grad og hastighet enn tilgangen på kandidater. Dette har skapt en ubalanse i markedet, med en ekstrem etterspørsel etter arbeidskraft på den ene siden og for lav tilgang på arbeidskraft på den andre siden. Dette har ført til at det har vært krevende for en del virksomheter å få dekket rekrutteringsbehovet sitt, og denne tendensen tror jeg vi vil fortsette å se inn i 2022, forklarer Ringvold.

– For arbeidstakerne skaper dette en motsatt situasjon, med et eksepsjonelt høyt volum av tilgjengelige stillinger. I tillegg er det færre søkere per stilling, noe som gir lavere konkurranse om jobbene. Så det er bare å gripe sjansen om man er på “kikkern”.

Trafikken inn til annonsene har holdt seg stabilt høy gjennom hele 2021. Det var over 176 millioner besøk inn til jobbannonsene på FINN jobb i fjor, som er en vekst på 10 prosent sett mot året før. Fjerde kvartal 2021 var likevel det “roligste” kvartalet, med en økning i trafikk på litt over 1 prosent.

– Dette har nok sammenheng med at fjerde kvartal markerer slutten på året, og er en tid der mange er opptatt av litt andre ting enn å se etter jobb. I tillegg kom denne nye runden med restriksjoner og nedstengning som følge av omikron, som kanskje skapte litt usikkerhet, og derav resulterte i en litt lavere trafikkøkning sett mot tidligere kvartal samme år, sier Ringvold:

– At vi har sett en trafikkøkning på over 10 prosent i 2021, viser likevel at veldig mange er ute og speider, og at interessen i jobbmarkedet er høy.

  • Bilde 3 Jobb sidevisninger

2021 — året folk ville ha hjemmekontor

De mest brukte søkeordene (fritekst søk) på FINN jobb sier mye om hva arbeidstakere er på jakt etter når de leter etter ny jobb. Og i andre kvartal 2021 så man plutselig at “hjemmekontor” havnet på topplisten.

I dette kvartalet lå “hjemmekontor” på niendeplass på topp 10-listen, mens i tredje kvartal var det oppe på sjetteplass. I fjerde kvartal var det nede på 23. plass, noe Ringvold tror kan ha sammenheng med at man nå har fått på plass et eget “hjemmekontor”-filter på FINN jobb, som har ført til at det er færre “fritekstsøk” etter dette sett mot tidligere.

– Totalt sett i 2021 har antall søk etter “hjemmekontor” økt med over 130 prosent sett mot 2020. Dette er spennende innsikt som sier mye om hva arbeidstakere ønsker fremover. I høst fikk vi også på plass et eget “hjemmekontor”-filter på FINN jobb, som vi ser at blir brukt i stadig økende grad. Dette viser tydelig at mange har blitt opptatt av økt grad av fleksibilitet i arbeidslivet, forklarer Ringvold.