Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb
Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

Kraftig vekst i stillingsannonser gir større konkurranse om kandidatene

Kandidatene blir mer og mer aktive på FINN, men antall publiserte stillinger hadde langt større vekst i årets første kvartal. Her får du siste nytt om stillingsmarkedet på FINN, og hva dette betyr for deg som rekrutterer.

Antall publiserte stillinger i første kvartal 2021, hadde vi en vekst på 18 %. Trenden gjennom kvartalet var positiv, og mars hadde en vekst på hele 66 % målt mot mars 2020.

— Noe av årsaken til den kraftige veksten er at stillingsvolumet falt kraftig da Norge stengte ned i mars 2020, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb. — Til tross for denne effekten hadde mars sterk vekst på toppen av “lockdown”-effekten. I mars ble det publisert hele 27 500 stillinger!

 • Publiserte stillinger økte med 18 prosent i første kvartal av 2021, og med 66 prosent i mars 2021

For å få et bilde av hvilke bransjer som går godt om dagen, kan vi se på antall publiserte stillinger i de ulike bransjene. Statistikken gjelder for første kvartal av 2021.

Bransjer

Størst nedgang

 • Underholdning (-31 %)

 • Luftfart (-28 %)

 • Event og arrangementer (-40 %)

 • Storhusholdning og catering (-51 %)

 • Reise og turisme (-47 %)

 • Restaurant, mat og uteliv (-53 %)

Størst vekst

 • HR, organisasjonsutvikling og rekruttering (42 %)

 • Ideelle organisasjoner (51 %)

 • Trevareindustri (110 %)

 • Kjemisk industri (76 %)

 • Jordbruk og skogbruk (85 %)

 • Offentlig administrasjon (50 %)

 • Juridiske tjenester (57 %)

 • Miljøtjenester (42 %)

 • Forlag og trykkeri (57 %)

Stillingsfunksjoner

Størst nedgang

 • Prest (50 %)

 • Tolk/oversetter (82 %)

 • Pilot/flypersonell (46 %)

 • Trener/personlig trener (38 %)

 • Sjøfart (26 %)

 • Omsorg og sosialt arbeid (22 %)

Størst vekst

 • Art director (69 %)

 • Tekstforfatter (92 %)

 • Geologi/fysikk/kjemi (66 %)

 • Forhandling (63 %)

 • Kurs og opplæring (69 %)

 • Produktledelse (61 %)

 • Forretningsutvikling og strategi (59 %)

 • Trafikk til stillingsannonser økte med 14 prosent fra januar til mai 2021, og med 21 prosent i mai 2021

Mer aktive kandidater i mai

I mai hadde vi over 13 millioner unike annonsebesøk på FINN jobb. Dette var en vekst på hele 21 % sammenlignet mot mai 2020. Hittil i år har FINN jobb 14 % vekst i trafikken. Det er med andre ord mange kandidater som er på jakt etter ny jobb.

Mange bruker søkeord når de skal finne sin neste jobb på FINN. Under ser du topplisten med de mest brukte søkeordene i mai 2021. En nykommer på topplisten er “hjemmekontor”, som har økt med over 98 %. Dette søkeordet har økt jevnt gjennom pandemien, og ser ut til å etablere seg som en tydelig forventning hos kandidatene.

— “Sommerjobb” har derimot hatt en nedgang på 18 prosent i mai. Min hypotese er at dette skyldes at en del typiske sommerjobb-bransjen fortsatt er preget av at samfunnet fortsatt ikke er helt åpnet, som for eksempel restauranter og hoteller, kommenterer Ringvold.

 • Topp ti søkeord på FINN jobb i mai. Søkeordet sommerjobb hadde en nedgang på 18 prosent, og søkeordet hjemmekontor økte med 98 prosent

Konkurransen om kandidatene øker — hva betyr det for deg?

For å kunne si noe om effekten av en stillingsannonse, ser vi på forholdet mellom kandidater og stillinger — altså hvor mange stillinger som publiseres sammenlignet med hvor mange kandidater som er på plattformen

I Q1 2021 så vi at veksten i antall publiserte stillinger var høyere enn antall kandidater som var aktive på på plattformen. Dette gjør at antall søknader per stilling gikk noe ned. Tallet indikerer at det er økt konkurranse om kandidatene, og at arbeidsgivere må jobb smartere for å løse sine rekrutteringsbehov på en effektiv måte.

For å måle forholdet mellom tilbud og etterspørsel, bruker vi antall unike brukere som har klikket på “Søk her”. Samme bruker teller bare en gang selv om de søker flere stillinger i samme periode. Så deler vi tallet med antall aktive annonser i perioden og får et forholdstall.

— Jo lavere tall, desto hardere konkurranse om kandidatene. I dag ligger dette forholdet 14 prosent lavere enn snittet de siste tre årene. Signalene fra markedet er at denne trenden fortsetter i andre kvartal, avslutter Ringvold.

Dette betyr at du som skal rekruttere må investere mer for å løse behovene dine fremover. For å hjelpe deg litt på vei, har vi laget noen kjempefine videokurs med mange gode tips til hvordan du får mest mulig effekt av stillingsannonsene på FINN. Kursene er selvsagt helt gratis for deg som kunde. Lykke til!

Les mer om annonsekursene og hjelpevideoene her!