Ung mann med laptop i bibliotek
Foto: Tom Werner/ DigitalVision/ Getty Images

Ser ut til å gå mot et rekordår for stillingsmarkedet på FINN

Tall for årets tredje kvartal viser rekordmange stillinger på FINN. Med hele 70 % flere publiserte stillingsannonser enn fjoråret og lavere tilgang på arbeidskraft, tyder det på ubalanse i jobbmarkedet.

I sommer kunne Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb, fortelle at tall fra FINN for første halvår 2021 viste at jobbmarkedet i Norge var på full fart oppover igjen, etter et 2020 preget av permisjoner og oppsigelser som følge av koronapandemien.

Meldingen fra jobbanalytikeren var klar; var man på jakt etter jobb, var det særdeles gode muligheter. Denne tendensen har bare fortsatt å øke i årets tredje kvartal, og Ringvold kan nå avsløre at det er snakk om rekordhøye annonsetall og stillingsutlysninger på FINN jobb.

— Ja, nå snakker vi faktisk om rekordhøye tall, ikke bare sett mot 2020, men også mot tidligere år. Tar vi årets tre første kvartaler samlet, har det vært en økning på nesten 60 prosent i antall nye stillingsutlysninger på FINN jobb sett mot samme periode i fjor, med over 244 000 nye stillinger. Sammenlignet med 2019, har det vært en økning på 20 prosent, forteller Ringvold.

Han sier videre at det aldri har vært så mange muligheter for arbeidstakere som nå. Arbeidsmarkedet koker og AS Norge skriker etter mer arbeidskraft. Er du på utkikk etter ny jobb er dette med andre ord tiden å søke på.

  • Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb

    Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb

  • Nye annonser

Stillingsboom, men ikke nok kandidater

Gjenåpningen av samfunnet i slutten av mai gjorde at man nærmest over natten så en stillingsboom på FINN jobb i andre kvartal.

— Ser man på tallene for tredje kvartal, altså juli til og med september, har veksten holdt seg stabil også i disse månedene, sier lederen for FINN jobb.

— I tredje kvartal har det vært en økning på 70 prosent i antall nye stillingsutlysninger på FINN jobb sett mot samme periode i 2020, og en økning på hele 37 prosent sett mot 2019 sier Ringvold.

  • Nye annonser Q3

Ifølge jobbanalytikeren er stillingstilbudet så høyt at det nå er en ubalanse i markedet i forhold til antall potensielle kandidater.

Ser man på median antall søknadsklikk per annonse, har denne gått ned med nesten 30 prosent fra januar til september i år sett mot i fjor.

— Tilbudet av stillinger vokser vesentlig kraftigere enn tilgangen på kandidater. Det er helt klart en ubalanse i markedet, med en ekstrem etterspørsel etter arbeidskraft på den ene siden, og for lav tilgang på arbeidskraft på den andre siden. Dette fører til at det er krevende for virksomhetene å få dekket rekrutteringsbehovet sitt.

Ringvold forteller også at for arbeidstakerne er det imidlertid motsatt situasjon, med et eksepsjonelt høyt volum av tilgjengelige stillinger. I tillegg er det færre søkere per stilling, som gir lavere konkurranse om jobbene.

Stor økning i mange bransjer

Så langt i år har det vært en positiv oppsving i en rekke bransjer, og særlig i de som var hardt rammet av koronarestriksjonene, som “Restaurant, mat og uteliv” og “Butikk og varehandel”. Dette har også fortsatt inn i tredje kvartal.

  • Topp fem bransjer stillingspubliseringer
  • Topp fem bransjer

— I koronaperioden så man et akutt behov for mer helsepersonell, og det er helt tydelig at dette behovet fortsatt ikke er mettet, sier jobbanalytikeren:

— Ellers er det interessant å se at transport og logistikk-bransjen også har hatt en økning på over 70 prosent i antall stillingsutlysninger i årets tre første kvartaler, og en økning på over 100 prosent i tredje kvartal. Det er et solid tegn på at svært mange bedrifter er “tilbake” etter koronapandemien.

Når det gjelder stillingsfunksjoner, ser vi at utviklingen her harmonerer godt med bransjetallene.

  • Topp 10 stillinsfunksjoner

Vekst i trafikk til annonsene

Selv om tilbudet av stillinger vokser kraftigere enn tilgangen på mulige kandidater, ser man en sterk trafikkøkning på FINN jobb i årets tre første kvartaler.

I perioden januar til og med september har det vært nesten 60 millioner besøk på FINN jobb, som er en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og hele 50 prosent sett mot “normalåret” 2019.

— Dette viser at mange er ute og speider, og at interessen i jobbmarkedet er høy. Det var i årets andre kvartal at man så størst trafikkøkning, som antagelig hadde sammenheng med gjenåpningen av samfunnet i slutten av mai, og at det ble utlyst mange stillinger igjen. Nå har trafikken stabilisert seg noe, men den er fortsatt god vekst.

Enda flere søker hjemmekontor

De mest brukte søkeordene på FINN jobb sier mye om hva arbeidstakere er på jakt etter når de leter etter ny jobb. Og topp 10-listen over de mest populære ordene har endret seg lite de siste årene.

I årets andre kvartal havnet imidlertid en nykommer på listen, nemlig “hjemmekontor”, som da lå på niende plass. Søkeordet har blitt mer og mer populært, og var det sjette mest brukte søkeordet på FINN jobb i tredje kvartal.

— Søk etter stillinger med “hjemmekontor” har økt med 180 prosent i årets tre første kvartaler sett mot samme periode i fjor. Dette er utrolig interessant, og viser at økt fleksibilitet har blitt mye viktigere for mange arbeidstakere, sier jobbanalytikeren.

— Som nevnt tidligere er nok dette et tydelig tegn på at vi kommer til å se endringer i arbeidstakeres prioriteringer når de søker jobb fremover.

  • Topp 10 søkeord