Disse kandidatene er de mest ettertraktede

Disse kandidatene er de mest ettertraktede

Antall utlyste lærerstillinger har økt med nesten 40 prosent hittil i år, viser ferske tall fra FINN jobb. Totalt for februar øker antall stillingsutlysninger med 8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

En nedgang i påskehøytiden er ikke unaturlig. FINN jobb så samme tendens både i april 2017 og i mars 2016, da antall stillingsutlysninger gikk ned med henholdsvis 15 prosent og syv prosent som følge av at høytiden falt til disse månedene.

Kampen om lærerne blir hardere

Den nye lærernormen betyr at norske elever vil mangle nesten 1700 lærere ved inngangen til neste skoleår. Mens antall stillinger innen undervisning og forskning øker, går median søknader ned. Resultatet er et gap mellom tilbud og etterspørsel.

 • Lærer undervisning

- Jakten på lærerne er i gang, og behovet er stort dersom lærernormen skal innfris. Samtidig blir nåløyet trangere med de kompetanse- og karakterkravene som har kommet til læreryrket. Og det er med lærere som for de fleste andre yrker: de beste arbeidstakerne har mest valgfrihet, men både nyutdannede og lærerutdannede som ikke jobber i skolen i dag vil være viktig å mobilisere det neste året, sier forretningsutvikler i FINN jobb, Hilde Sommerstad.

Høy etterspørsel og få kandidater

Antall utlyste stillinger innen undervisning og forskning har økt med 39 prosent hittil i år sammenlignet med januar og februar 2017, viser ferske tall fra FINN jobb. Parallelt går søkermassen ned og antall søknader til stillinger innen undervisning og pedagogikk har en nedgang på 17 prosent mot samme periode i de to foregående årene.

Ifølge beregninger fra Utdanningsforbundet er det skolene i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland som vil ha størst behov for å sysselsette flere nye lærere. Hilde Sommerstad i FINN er likevel bekymret for at det er flere kommuner som ikke har tatt inn over seg hva som skjer.

- De største fylkene var tidlig ute og bare i Rogaland ser vi en 30 prosent vekst i antall utlyste stillinger. Men i et marked der det er mangel på kandidater kan man ikke bare belage seg på tradisjonell rekruttering. Det siste året har offentlig sektor jobbet systematisk med å tydeliggjøre seg som en attraktiv arbeidsgiver innen IT. Nå må de i gang med en ny mobilisering for å tiltrekke seg lærerne, sier Sommerstad.

Oljebransjen er tilbake på 2015-nivå

I februar 2018 ble det lyst ut 18 637 stillinger på FINN.no, en økning på åtte prosent mot februar 2017. Både offentlig og privat sektor har stor vekst i stillingsutlysningene, og øker med henholdsvis syv og åtte prosent mot tilsvarende måned i fjor.

Sommerstad trekker frem økningen i antall stillingsutlysninger på Sørlandet, som utmerker seg positivt med en vekst på 29 prosent. Også oljebransjen er i full vekst og øker antall stillingsutlysninger med 73 prosent.

- Sørlandet, der mye av oljenæringen er etablert, er styrket. Vi ser også at oljebransjen rekrutterer for fullt igjen, og er tilbake på 2015-nivå. Det blir en spennende bransje å følge fremover, sier Hilde Sommerstad.

 • OLJEBRANSJEN PÅ 2015-NIVÅ: Olje, offshore og shipping er i full vekst, og øker antall stillingsutlysninger med 73 prosent, viser tall fra FINN jobb. Foto: Shutterstock.

  OLJEBRANSJEN PÅ 2015-NIVÅ: Olje, offshore og shipping er i full vekst, og øker antall stillingsutlysninger med 73 prosent, viser tall fra FINN jobb. Foto: Shutterstock.

Stillingsmarkedet for februar 2018 (tall fra FINN jobb)

Stillingsutlysninger februar — hele landet18 367 stillinger Opp 8 %
Stillingsutlysninger offentlig sektor4067 stillingerOpp 7 %
Stillingsutlysninger privat sektor 14 549 stillingerOpp 8 %
Stillingsutlysninger Østlandet Opp 4 %
Stillingsutlysninger Vestlandet Opp 15 %
Stillingsutlysninger Sørlandet Opp 29 %
Stillingsutlysninger Nord-Norge Opp 6 %

Topp 3 bransjer målt i stillingsutlysninger:

 1. Bygg og anlegg: 3233 utlyste stillinger, opp 6 %
 2. Helse og omsorg: 2011 stillinger, ned 2 %
 3. Industri, produksjon og kraft: 1956 stillinger, opp 39 %

Topp 3 bransjer målt i vekst:

 1. Olje, offshore og shipping: 1084 stillinger, opp 73 %
 2. Industri, produksjon og kraft: 1956 stillinger, opp 39 %
 3. Undervisning og forskning: 1579 stillinger, opp 23 %

Vekst i stillinger innen utdanning og forskning:

 • Hele landet: opp 39 %
 • Akershus: opp 15 %
 • Oslo: opp 37 %
 • Hordaland: opp 23 %
 • Rogaland: opp 30 %