Stefan Hyttfors på scenen under The Hunt 2019_Rekruttering_employerbranding

– Fremtidens ansatte vil at jobben skal bety noe for dem

- Arbeidsplasser som tar ansvar og ledere som får medarbeiderne sine til å føle seg verdifulle, kommer til å vinne kampen om talentene, mener Stefan Hyttfors.

Både faglig tyngde og inspirasjon sto på programmet da FINN inviterte til The Hunt 2019 på Folketeateret i Oslo. Fremtidsvisjonene til de fem solide foredragsholderne som sto på scenen bød på både utfordringer og muligheter for selskaper og ledere. For hva skal egentlig til for å tiltrekke seg de aller skarpeste hodene i tiden som kommer?

Etikk, takk!

I følge Thimon de Jong er svaret enkelt, men vanskelig. Det er etikken til selskapet ditt som avgjør om neste generasjon er villig til å investere tiden sin i det. Nederlenderen er foreleser i sosialpsykologi ved Universitetet i Utrecht og er grunnlegger av tenketanken Whetston. Han løftet frem den nye forventningen om at selskaper skal være aktivt med på å løse problemer og ikke bare følge reglene.

– Generasjon Y er opptatt av å være på den rette siden av historien, og de rangerer likestilling, miljø og samfunnsengasjement høyt, sier han.

Det resonnementet var foredragsholder Stefan Hyttfors helt enig i. Hans foredrag om jakten på talentene i fremtiden, landet på samme konklusjon. Skal du klare å fenge de nye arbeidstakerne, må de føle at jobben betyr noe for dem personlig, og for samfunnet forøvrig.

– Å tenke "business as usual" holder ikke lenger, man må rett og slett levere bedre enn det. De unge spør seg om hvorfor de skal jobbe for din bedrift, og sustainability er kjernen, sa han.

Hyttfors sin oppfordring til arbeidsgiverne er å sørge for å gjøre noe som er meningsfullt og interessant. Da kan de kanskje få være med når neste generasjon skal bestemme seg for hvor de vil bruke tiden sin.

Hvorfor skal jeg selge min tid til deg?

Et annet viktig poeng fra Stefan Hyttfors, som har bakgrunn fra PR-bransjen, som fotograf, journalist, PR-konsulent og entreprenør, er at dagens unge er mer gjerrige på tiden sin. De vurderer fortløpende om det er verdt å selge tiden sin til andre, og dermed ofre verdifull tid de kunne brukt på opplevelser.

– Det er jo også slik at man tidligere har tenkt at det man får betalt skal stå i forhold til hvor hardt du har jobbet og hvor lang tid det tok, men slik er det ikke nødvendigvis lenger, sa han.

Det viktige arbeidsmiljøet

Det er ikke bare bedriftens innsats i samfunnet utenfor kontoret som er viktig for arbeidstakerne, også det interne samfunnet på arbeidsplassen kan være firmaets sterkeste kort inn mot potensielle kandidater. Eller det som får talentene til å skygge banen, dersom arbeidsmiljøet ikke er godt. Solfrid Flateby har vært HR- og kommunikasjonsdirektør for kjente selskap som Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic. På veien har hun plukket opp noen svært viktige erfaringer på hva som gjør en arbeidsplass til et godt sted å være. Hun snakket om hvem som er ansvarlig for kulturen på arbeidsplassen, og hva hver og en kan bidra med inn i fellesskapet.

– Jeg oppfordrer folk til å stille seg spørsmålet "Gjør jeg nok for at folk rundt meg skal føle seg verdifulle, eller kunne jeg gjort mer?". Kultur og arbeidsmiljø bør inn i businessplanen din, og alle ansatte må gjøres ansvarlige for kulturen på arbeidsplassen, sa hun.

Hun oppfordret også til å tørre og være mer personlig og annerledes i stillingsannonsene man legger ut, for å tiltrekke seg de rette kandidatene.

– Hvis jeg kjenner meg igjen i utlysningen og føler at den treffer, er det mer sannsynlig at jeg søker, sa hun.

Det omvendte intervjuet

En bedrift som har turt å gjøre noe annerledes og lykkes godt med dette, er ATEA. Deres strategi med å gjennomføre jobbintervju på vrangen, eller det de kaller for omvendt jobbintervju, har vært en stor suksess og har fått mye oppmerksomhet. Kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad fortalte at målet med de omvendte intervjuene der kandidaten stiller spørsmålene til bedriften og ikke omvendt, er å avdekke sider ved kandidaten som ikke kommer frem ved et tradisjonelt jobbintervju.

– Å snu prosessen på hodet på denne måten, krever at kandidaten må forberede seg på en helt annen måte enn ellers. Det kan være veldig krevende, men også veldig morsomt både for den som intervjuer og de som blir intervjuet, sa han.

Han understreket at for å gjennomføre jobbintervjuer på denne måten, må man ha ordentlige prosesser på plass slik at alle involverte føler seg trygge.

Kampen mot ubevisste fordommer

Et annet viktig tema som fikk plass på programmet, var de ubevisste fordommene vi har med oss gjennom alle vurderinger og beslutninger. Fordommer som kan stå i veien for å ta de rette beslutningene, eller som bidrar til at vi ubevisst diskriminerer andre. Britt Nilsen jobber som Group Compliance Officer i Schibsted Media Group, og har ansvaret for de etiske retningslinjene i konsernet i tillegg til bærekraft. Hennes foredrag handlet om nettopp de ubevisste tankemønstrene som spiller inn og påvirker oss hele tiden.

– Hjernen vår går på autopilot og leter etter mønstre som den kan kjenne igjen. Det er her de ubevisste fordommene og stereotypiene oppstår, ved at vi foretar raske mentale assosiasjoner som ikke nødvendigvis er riktige, sa hun.

Det tar bare seks sekunder før vi har vurdert en jobbsøknad og lagt den i ja- eller nei-bunken. En kandidat som kommer inn døren på et jobbintervju har bare fire minutter på seg før personen på den andre siden av bordet har gjort seg opp en mening om dem.

Nilsen løftet frem at disse fordommene kan være til hinder for at man oppnår et mangfold på en arbeidsplass, fordi man ubevisst leter etter og foretrekker kandidater som ligner seg selv. Denne mangelen på mangfold kan resultere i dårligere resultater.

– Selskapene som er best på etnisk mangfold gjør det for eksempel 33 prosent bedre enn de som ikke er gode på dette. De selskapene som har en god kjønnsbalanse, gjør det 21 prosent bedre enn de som ikke sørger for dette, fortalte hun.

Smil til verden

Selv om de fem foredragsholderne pekte på alvorlige tematikker og behov for endring, var det rom for latter og godt humør. Dagens beste halve tips kom fra Solfrid Flateby i hennes foredrag «3,5 tips til den beste utgaven av meg», og handlet om hvordan den innstillingen man møter verden med påvirker beslutningene man tar.

– Tren på det lille smilet, det ansiktet du møter verden med påvirker de rundt deg. Jeg pleier å si: Hvis du våkner om morgenen, er det en bra dag, avsluttet hun.