Sterk vekst i stillingsmarkedet, taktskifte i olje, offshore og shipping

Sterk vekst i stillingsmarkedet: taktskifte i olje, offshore og shipping

Det ble lyst ut 25 prosent flere stillinger i april 2018, sammenlignet med april året før. Oppgangen er størst innen olje, offshore og shipping, og fra januar til april 2018 er det en samlet vekst på 69 prosent mot 2017. - Veksten i utlyste stillinger viser at norsk økonomi går bra, sier Christopher Ringvold i FINN.no.

Veksten i stillingsmarkedet fortsetter. I april 2018 ble det lyst ut 20 581 stillinger på FINN.no, en økning på 25 prosent mot april 2017. Både offentlig og privat sektor opplever høy vekst i stillingsutlysningene. I privat sektor økte antall stillinger med 25 prosent, mens offentlig sektor hadde en vekst på 29 prosent, og ender på ca 4 100 stillingsutlysninger.

- Ser vi på tallene for perioden januar til april har vi en samlet oppgang på 9 prosent målt mot samme periode i fjor. Det viser at norsk økonomi går bra, og at etterspørselen etter arbeidskraft er høy, sier Christopher Ringvold, produktdirektør for FINN jobb.

- I november forventet vi en økning på 7 prosent i antall stillinger i 2018, og det er gledelig å se at vi etter årets fire første måneder ligger foran prognosen, fortsetter han.

Ringvold anslår at det vil være ca. 250 000 ledige jobber på FINN.no i løpet av 2018, og man må helt tilbake til 2012 for å være på samme nivå.

Sterk vekst innen olje og industri

Mens bygg- og anleggsbransjen står for flest stillingsutlysninger i april med 3700 ledige jobber, har det virkelig vært et taktskifte for olje, offshore og shipping. Bransjen står for størst vekst med en økning på over 100 prosent i april mot samme måned i fjor. Ser man på perioden januar til april har det vært en samlet vekst på 69 prosent mot 2017. Bare i april ble det lyst ut nesten 1300 stillinger.

- Veksten i oljebransjen er særlig positiv, og vi er tilbake på 2014-nivå. En oljepris på over 70 dollar fatet bidrar virkelig til å løfte etterspørselen etter arbeidskraft i oljesektoren, sier Christopher Ringvold.

Også industri, produksjon og kraft opplever en kraftig vekst i april med 53 prosent flere utlyste stillinger enn samme måned i fjor.

- Stillingsveksten innen industrien har holdt seg jevnt høyt så langt i år. Normalt går antall stillingsutlysninger litt ned nærmere sommeren før det tar seg litt opp igjen på høsten. Det er tydelig at optimismen innen industri fortsatt er sterk, sier produktdirektøren.

 • Christopher Ringvold

  SPÅR 250 000 LEDIGE STILLINGER PÅ FINN I 2018: Vi må tilbake til 2012 for å være på samme nivå, sier Christopher Ringvold, produktdirektør for FINN jobb. Foto: Caroline Roka/FINN

Fakta om stillingsmarkedet i april 2017

 • 20 581 ledige stillinger på FINN.no
 • 16 387 ledige stillinger i privat sektor (opp 24,8 %)
 • 4 073 ledige stillinger i offentlig sektor (opp 28,6 %)

Bransjene som lyste ut flest stillinger på FINN i april 2018 er:

 1. Bygg og anlegg: 3 705 stillinger, opp 13,65 %
 2. Helse og omsorg: 2 158 stillinger, opp 27,17 %
 3. Industri, produksjon og kraft: 1 980 stillinger, opp 53,23 %

De fem mest etterspurte kompetansene på FINN i april var (faste stillinger)

 1. Ulike stillinger innen salg
 2. Ulike stillinger innen håndverkerfaget
 3. Ulike ingeniørstillinger
 4. IT-utvikling
 5. Helsepersonell

Faste stillingene som mottok flest søknader på FINN var utlysninger der det ble søkt etter

 1. Butikkansatt
 2. Stillinger innen logistikk og lager
 3. Renholdsstillinger