Tøft rekrutteringsår i 2019?

Tøft rekrutteringsår i 2019?

Prognose fra FINN jobb viser at industriene innen oppdrett, teknologi, og olje og gass vil slite med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i 2019.

Basert på aktiviteten på FINN jobb det siste kvartalet, prognosen for olje, utviklingen i eiendomsmarkedet og norsk økonomi, anslår jobbanalytiker Christopher Ringvold i FINN at stillingsmarkedet vil øke med 10 prosent.

Da FINN spådde utviklingen for 2018 i desember 2017, var beregningen 7 prosent, og endte på 10 prosent vekst. Da som nå, er det gode utsikter for norsk næringsliv og det ser ut til at det er bransjene som allerede gjør det godt som kommer til å gjøre det enda bedre.

- Det betyr at oljeindustrien og oppdrettsnæringen kommer til å trenge mer folk. Behovet for teknologer har ligget der hele tiden, men det ser også ut til at markedet er helt umettelig, sier Ringvold.

FINN spår en særlig oppgang i stillingsutlysninger innen olje, fisk, og teknologirelaterte jobber. Det største behovet for teknologer er på Østlandet, mens for olje og fisk er det naturlig nok Vestlandet som vil ha størst etterspørsel av arbeidskraft.

Sterk vekst i oljebransjen

I 2018 ble det lyst ut ca. 231 000 stillinger på FINN. Da var det olje-, offshore-, og shippingbransjen som økte mest, med over 78 prosent flere utlyste stillinger i 2018 sammenlignet med 2017.

- Vi ser klare tegn på at optimismen er tilbake innen maritim- og offshore-industrien. Gode priser på olje og laks gir signifikante utslag i stillingsmarkedet, sier jobbanalytikeren.

Han mener veksten vil fortsette inn i 2019.

- Allerede nå ser vi at det er lyst ut 23 prosent flere ledige stillinger innen olje, offshore og shipping enn i hele januar i fjor, så dette er en bransje som virkelig har økt rekrutteringstakten de siste månedene, sier Ringvold.

Stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen

Bygg og anlegg er bransjen som lyste ut flest ledige stillinger i 2018 med over 40 000 utlysninger. Det var en liten nedgang på omtrent tre prosent fra 2017.

- Vi har sett stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen de siste årene som følge av offentlige investeringer i store infrastrukturprosjekter, boligutbygging i de store byene og et stadig økende hyttemarked. Fremover blir det spennende å se om de vil fortsette denne rekrutteringstakten og om de vil miste noen av folka til fordel for oljeindustrien.

- Uansett har vi tro på at det blir hyggelige tider for ingeniører fremover, avslutter Christopher Ringvold.