FINN 06

Nyoppusset lov gir tryggere bolighandel

Nå kan du ikke selge huset "som det er" lenger.

Før kunne du selge huset «som det er». Nå må du sørge for at boligen din har papirene i orden når du skal selge – og kjøperen må faktisk lese dem.

Tryggere bolighandel for alle parter

Avhendingsloven har som formål å sikre trygge bolighandler på bruktboligmarkedet, og skal ivareta interessene til begge parter. Loven har ikke fungert helt etter planen, derfor har den blitt oppdatert for å gjøre både kjøp og salg av bolig tryggere.

Viktig å vite for deg som skal selge:

  • Dokumentasjonen skal samsvare med boligen. Det innebærer at du skal dokumentere boligen så nøyaktig som mulig.

  • Feil og mangler ved boligen skal fremkomme tydelig i tilstandsrapporten. Det skal vises med tekst, farger og gjerne bilder, og plasseres i riktig kategori. I tillegg skal det stå hvor mye det anslagsvis vil koste å utbedre feilene, så kjøperen vet hvor dyrt det kan bli. Tilstandsrapporten skal utarbeides av en uavhengig takstmann.

  • Det tas hensyn til tilstand, alder og boligtype. Det vil med andre ord stilles litt forskjellige krav til en bolig fra 2010 og en bolig fra 1950.

  • Når en feil først er oppdaget og gjengitt i tilstandsrapporten, kan ikke kjøperen kreve erstatning eller kreve at du som selger får den utbedret. Men hvis kjøperen kan bevise at de har fått mangelfulle eller uriktige opplysninger, kan du bli erstatningspliktig.

Viktig å vite for deg som skal kjøpe:

  • Du som kjøper får nå større ansvar for å sette deg inn i dokumentasjonen du blir presentert. De viktigste dokumentene du må sette deg inn i er tilstandsrapporten, eiendomsmeglerens beskrivelse, og selgers egenerklæring.

Det er viktig at du tar deg tid til å lese alt, og at du leser det nøye. Det er det nemlig mange som ikke gjør: En av fire slurver i forbindelse med boligkjøp.

Utelukker ikke klagesaker

I tillegg til å gjøre boligmarkedet tryggere, er målet med lovendringene å redusere antallet klagesaker. Når flest mulig feil er avdekket og presentert før handelen, og ansvaret er tydelig fordelt mellom kjøper og selger, skal også skylden kunne fordeles enkelt. Helst før en klagesak i det hele tatt opprettes. Det betyr riktignok ikke at du aldri vil kunne klage etter et boligkjøp. Det er bare vanskeligere enn før.

Hvis du finner feil eller mangler som ikke er beskrevet i dokumentasjonen, vil du kunne vinne frem med en klage. Det forutsetter at du viser at feilen ikke er dokumentert, og at feilen ikke er å forvente gitt boligens alder, type og tilstand. Kan du bevise dette vil du også kunne kreve å få den utbedret, eller erstatning for utbedringen. Du har riktignok en egenandel, eller «egenrisiko», på 10 000 kroner. Feil som koster mindre enn det å utbedre vil du ikke få dekket.

Moralen er…

Selger: Vit hva du selger, og sørg for nøyaktig dokumentasjon av boligen.


Kjøper: Les salgsoppgaven nøye. Helst før visning, og lenge før du ofrer budrunden en tanke.

Boliger til salgs på FINN:

Se flere på FINN.no