Tysk undersøkelse fastslår at elbil er mest klimavennlig

Tysk undersøkelse fastslår at elbil er mest klimavennlig

Hvilken biltype er totalt sett mest klimavennlig? Mange lurer på dette fordi vi hører mye om fordelene ved elbil, men også at produksjonen av elbiler gir høyere CO2-utslipp.

En stor undersøkelse nylig gjennomført i Tyskland, har tatt mål av seg til å finne ut av hvilke bil- og motortyper som gjennom livsløpet medfører lavest utslipp av klimagasser.

Forskerne har sammenlignet batteridrevne elbiler, ladbare hybridbiler, bensin- og dieselbiler, hydrogenbiler og biler som går på naturgass/biogass. De har beregnet utslipp gjennom hele bilens livsløp fra fabrikk til gjenvinningsanlegg.

Dette innebærer at også klimagassutslipp i produksjonsfasen og vraking/gjenvinningsfasen blir tatt inn i totalregnskapet – i tillegg til bilens «liv» på veien. Regnestykkene tar utgangspunkt i at en bil kjører 230 000 km og varer i 15 ½ år, som er oppdaterte gjennomsnittstall for Tyskland.

Elbiler til salgs:

Se flere på FINN.no