Seksjonsleder barnehabilitering

Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus HF
Stillingstittel
Seksjonsleder Barnehabilitering
Frist
21.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Akershus universitetssykehus

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et befolkningsgrunnlag på 115.000 barn (0-18 år) og om lag 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og er fullverdig utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i barnesykdommer. Klinikken består av 8 avdelinger: Barn og ungdom, nyfødtintensiv, barnepoliklinikk, barnehabilitering, barne- og unges psykiske helse, leger, forskning og utvikling og stabs- og kontortjenester.

Alle legene i BUK er ansatt i en egen avdeling for leger. Avdelingen har et overordnet ansvar for legebemanning i BUK. Avdelingen dekker alle barnemedisinske fagområder og består av 33 overleger og 14 leger i spesialisering, samt til enhver tid to LIS 1 og to leger med tjeneste til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Fra høsten vil avdelingen også ansette  leger som trenger sideutdannelse til spesialiteten allmennmedisin. Avdeling leger er organisert i matrise og har ansvar for å levere medisinske- og legefaglige tjenester i hele BUK, samt være med å sikre at all medisinskfaglig virksomhet i barne- og ungdomsklinikken er forsvarlig. 

Avdeling leger søker nå spesialist i barnemedisin til stillingen som seksjonsleder barnehabilitering. Den som ansettes vil i tillegg til seksjonslederrollen inngå som en del av det medisinskfaglige teamet ved Avdeling habilitering. 

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i BUK. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-18 år) med komplekse, nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med utviklingshemming, autisme, cerebral parese og genetiske tilstander. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade. Avdelingen utgjør et robust tverrfaglig fellesskap med et godt og uformelt kollegialt miljø, der kompetanseutvikling og god utnyttelse av de menneskelige ressursene settes høyt.

Seksjonsleder habilitering er medlem av Avdeling for leger sin ledergruppe og det forventes det at vedkommende i tillegg til ansvar for egen seksjon, ser hele klinikken sitt behov i beslutningsprosesser. Seksjonsleder habilitering er også medisinskfaglig rådgiver for Avdelingsleder habilitering.

Alle må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og lederansvar for overleger med hovedarbeidsområde ved Avdeling for habilitering. Medansvar for økonomi ved Avdeling for leger og dermed bidra til at aktivitet og resultater er iht rammer, lover og forskrifter
 • Bidra til å sikre at diagnostikk og behandling ved Avdeling for habilitering holder faglig forsvarlig standard og at pasientadministrative rutiner følges.
 • Vil inneha funksjonen som medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder ved Avdeling for habilitering når avdelingsleder ikke har medisinskfaglig bakgrunn.
 • Turnus – og bemanningsplanlegging skjer i tett samarbeid med øvrige seksjonsledere.
 • Bidra til å styrke pasientkvalitet, ved å bidra til at klinikken ivaretar sin funksjon som universitetssykehus gjennom å legge til rette for undervisning og forskning.

Kvalifikasjoner

 • Spesialisering i pediatri med bred erfaring innen generell pediatri og spisskompetanse innen nevrologi og barnehabilitering
 • Ønske om å være leder og å utvikle seg som leder ved å delta på lederutviklingsprogrammer.
 • Interesse for forskning og ser betydningen av å integrere forskning som en del av den kliniske virksomheten
 • Engasjement og ønske om å bidra i fellesskap til det beste for Barne- og ungdomsklinikken.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Bli en del av en stor barne- og ungdomsklinikk med en habiliteringsavdeling og en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig bredde.
 • Spennende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon, og gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass    

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.Menneskelig nær – faglig sterk er vår visjonBarne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Sykehusveien 25, 1474 Lørenskog
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell

Nøkkelord

Seksjonsleder, Barnehabilitering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole Fredrik Zimmer
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
67 96 45 24
Følg firma
2119 følger dette firmaet

Sykehusveien 25, 1474 Lørenskog

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231983198
Sist endret 15. sep. 2021 09:10

Rapporter annonse