Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Les mer på våre hjemmesider

Noen av våre medarbeidere

«Som barnelege på Ahus får jeg jobbe i landets største barne- og ungdomsklinikk.»
Charlotte Kristensen Knatten
Overlege på barne- og ungdomsklinikken

Her samarbeider vi tverrfaglig, og det bidrar til at vi kan ta vare på pasientene våre på en god og helhetlig måte. Vi Les mer

«Som seksjonsleder er ett av mine hovedmål å bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass for alle.»
Mads Hallquist Rudolfsen
Seksjonsleder på akuttpsykiatrisk post F

Noe av det mest givende med å jobbe i akuttpsykiatrien er at vi ofte ser tydelig bedring på relativt kort tid. Som seksj Les mer

«Det er spennende å jobbe med å se hele mennesket, og ikke kun et organ eller en diagnose.»
Rebecca Delgado
Sykepleier geriatrisk avdeling

På geriatrisk avdeling behandler vi pasienter med svært sammensatte problemstillinger. Det er spennende å jobbe med å se Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.