913 følgere

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Vi er her når det største i livet skjer, og vi er her når pasienten trenger oss som mest. Ahus har et topp moderne sykehusbygg med avansert medisinteknisk utstyr, hvor samspill mellom teknologi og mennesker sørger for effektivitet og sikkerhet.

Ledige stillinger

913 følgere

Psykologspesialist / psykolog

Akershus universitetssykehus HF - Ara Øvre Romerike

Jessheim

Sosionom

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon døgn ØR

Sykepleier/Intensivsykepleier Bemanningssenter

Akershus universitetssykehus HF - Akershus universitetssykehus HF

Assisterende seksjonsleder-Skytta døgn

Akershus universitetssykehus HF - GRO Skytta døgn

Psykolog - Grorud, seksjon for gruppeterapi

Akershus universitetssykehus HF - GRO Seksjon for gruppeterapi

Psykologspesialist med fordypningsområde barne- og ungdomspsykologi

Akershus universitetssykehus HF - Ungdomspsykiatrisk klinikk

Psykolog/gruppeterapeut - Grorud, seksjon for gruppeterapi

Akershus universitetssykehus HF - GRO Seksjon for gruppeterapi

40 % Barnehagelærer 2

Akershus universitetssykehus HF - Barnehage 3

Akuttmottaket søker medisinstudenter uten lisens til helgestilling

Akershus universitetssykehus HF - Akuttmottak

Lørenskog

Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF

Lørenskog

Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - ARA IR døgn

Sykepleier/vernepleier, tilkallingsvakter

Akershus universitetssykehus HF - ARA IR døgn

Enhet for spiseforstyrrelser Follo DPS

Akershus universitetssykehus HF - Autoriserte sykepleiere / vernepleiere

Vil du være med i utviklingen av et ambulant samhandlingsteam for voksne med alvorlig psykisk lidelse ?

Akershus universitetssykehus HF - Distriktspsykiatrisk senter Grorud (DPSG)

Vil du bli vår nye kollega med LAR som spesialområde?

Akershus universitetssykehus HF - ARA Grorud

Klinisk ernæringsfysiolog

Akershus universitetssykehus HF - Barnepoliklinikk

Et godt faglig og sosialt miljø søker psykologspesialist - Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk

Akershus universitetssykehus HF - ARA Grorud

Lørenskog

Sykepleiere søkes til Avdeling for Fordøyelsessykdommer

Akershus universitetssykehus HF - Fordøyelse sengeområde S304

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - FOLLO Seksjon for gruppeterapi

Ønsker du nye spennende utfordringer i en faglig sterk og moderne psykosepost?

Akershus universitetssykehus HF - Spesialpsyk seksjon C

Overlege anestesi

Akershus universitetssykehus HF

Psykologspesialist - fast stilling - DPS Groruddalen - Allmennpoliklinikk C

Akershus universitetssykehus HF - GRO Allmennpsykiatrisk poliklinikk B

Autorisert Helsesekretær - Sengepost

Akershus universitetssykehus HF - Kontortjeneste nevrologi

Autorisert Helsesekretær- Akutt Geriatri

Akershus universitetssykehus HF - Kontortjeneste nevrologi

Vil du bli LIS ved Barne- og ungdomsklinikken?

Akershus universitetssykehus HF - Barn leger

Radiograf / Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - PCI-/Angiografilab

Lørenskog

Nevropsykolog

Akershus universitetssykehus HF - Nevrologi

Overlege DPS Nedre Romerike

Akershus universitetssykehus HF - DPS Nedre Romerike, TIRe

Sykepleiere søkes til avdeling for generell nevrologi/endokrinologi

Akershus universitetssykehus HF

Sikkerhetsseksjonen, Seksjon B. Miljøterapeut/Miljøarbeider/Sykepleier/Vernepleier

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon B

Overlege DPS Nedre Romerike, Akutteam

Akershus universitetssykehus HF - DPS Nedre Romerike, Akutteam

Lege i spesialisering

Akershus universitetssykehus HF - Kirurgiske assistentleger

Sykepleier psykisk helsevern

Akershus universitetssykehus HF - Avdeling spesialpsykiatri seksjon A

Har du juridisk kompetanse og kjennskap til forskning og personvern?

Akershus universitetssykehus HF

Psykologer/psykologspesialister, DPS Øvre Romerike

Akershus universitetssykehus HF - ØVRE Allmenpsykiatrisk poliklinikk

Klinisk sosionom

Akershus universitetssykehus HF - BUP Grorud

Lørenskog

IKT-rådgiver

Akershus universitetssykehus HF - MTE Rådgivning og prosjektleveranse

Overlege i psykiatri

Akershus universitetssykehus HF - Alderspsyk poliklinikk

Systemansvarlig Ris/PACS

Akershus universitetssykehus HF - Klinisk IKT