Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Vi er her når det største i livet skjer, og vi er her når pasienten trenger oss som mest. Ahus har et topp moderne sykehusbygg med avansert medisinteknisk utstyr, hvor samspill mellom teknologi og mennesker sørger for effektivitet og sikkerhet.

Ledige stillinger

Sykepleier/spesialsykepleier

Akuttpsykiatrisk mottak

Ønsker du nye spennende utfordringer i en faglig sterk og moderne psykosepost?

Avdeling spesialpsykiatri, Seksjon C

Lørenskog

Overlege

BUP Grorud

Lørenskog

Seksjonsleder

Fordøyelse S304

Fagutviklingssykepleier

Akuttmottak

Psykologspesialist- DPS Nedre Romerike, Allmenpsykiatrisk poliklinikk A

Seksjon allmennpol A, Ambulant team NR

Seksjonsleder legeseksjonen

Gastroenterologisk kirurgi

Overlege- DPS Nedre Romerike, TIRe

Distriktspsykiatrisk senter Nedre (DPSNR)

Gruppepsykoterapeut / spesialrådgiver - Seksjon for gruppeterapi, DPS Follo

Lørenskog

Hjelpepleier

Nyre poliklinikk

Psykologspesialist

Alderspsykiatri

Stilling i koordinatorteamet for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon

Intensivseksjonen

Ledig stilling for en erfaren leder innen logistikk

Overlege FOLLO DPS Seksjon Døgn 1

FOLLO døgn 1

Rådgiver turnus/personell/administrasjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi

Lørenskog

Rådgiver

MTE Medisinsk Teknikk

Sykepleier psykisk helsevern

Spesialpsyk seksjon A

Fagarbeider 100% stilling

VVS

Spennende og utfordrende helgestillinger for sykepleier/vernepleier/studenter

Spesialpsyk seksjon A

Ledig stillinger 3. hver helg event. tilkallingsvikar Seksjon Psykose 3

PSYKOSE 3

Psykologspesialist

Seksjon for psykose FO

Spesialsykepleier/ Sykepleier

Alderspsyk døgn B

Fagansvarlig innen energiledelse søkes

Energi