843 følgere

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Vi er her når det største i livet skjer, og vi er her når pasienten trenger oss som mest. Ahus har et topp moderne sykehusbygg med avansert medisinteknisk utstyr, hvor samspill mellom teknologi og mennesker sørger for effektivitet og sikkerhet.

Ledige stillinger

843 følgere

Position as Senior Consultant at the Department of Multidisciplinary Laboratory Medicine and Medical Biochemistry, Akershus University Hospital, combined with Adjunct Professor/Associate Professor (20 % position) at the Institute of Clinical Medicine, Uni

Akershus universitetssykehus HF

Ski

Seksjonsleder Anestesi og Pre/post. operativ Dagkirurgisk senter, Ski

Akershus universitetssykehus HF - DKS Anestesi - Post Op Ski

Lørenskog

Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Fordøyelse sengeområde S304

Helgestillinger og ekstravakter

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon F

Ledig stilling som ferievikar Sykepleier / Miljøterapeut/ Vernepleier

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatrisk Avdeling

Fagarbeider ventilasjon 100% stilling

Akershus universitetssykehus HF - VVS

Vi har ledige stillinger på både natt og dag/kveld.. Akuttpsykiatrisk avdeling, Seksjon C

Akershus universitetssykehus HF - Psykose 1

Lørenskog

Seksjonsleder

Akershus universitetssykehus HF - Barn og ungdom

Avdelingsleder ved Sterilforsyningen

Akershus universitetssykehus HF - Sterilforsyning

Psykolog - 100% stilling - 1 års vikariat

Akershus universitetssykehus HF - Distriktspsykiatrisk senter Grorud (DPSG)

Vil du være med i utviklingen av et ambulant samhandlingsteam for voksne med alvorlig psykisk lidelse ?

Akershus universitetssykehus HF - Distriktspsykiatrisk senter Grorud (DPSG)

Post-doctoral position in the research group "Functional genetics of Obesity"

Akershus universitetssykehus HF

Nyopprettet, spennende stilling som enhetsleder

Akershus universitetssykehus HF - sengeområde S302

HR- rådgiver bemanningsplanlegging

Akershus universitetssykehus HF - Enhet for HR

Lørenskog

Fagradiograf CT

Akershus universitetssykehus HF - BDA Radiografi

Sykepleier Bemanningssenter

Akershus universitetssykehus HF - Akershus universitetssykehus HF

Psykologspesialist- Avdeling rus og avhengighet

Akershus universitetssykehus HF - ARA Øvre Romerike

Ønsker du å være med på å videreutvikle tjenestetilbudet på ARA Follo døgn?

Akershus universitetssykehus HF - ARA Follo døgn

Anestesiavdelingen, seksjon intensiv har ledige stillinger som intensivsykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Intensivseksjonen

Lørenskog

Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Hjerte sengeområde S403

Jordmødre fødeseksjonen

Akershus universitetssykehus HF - Føde og barsel felles

Vi søker dyktig sykepleier/vernepleier på laget vårt. Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Vi har ledig 100 % stilling fast samt vikariatstillinger på 100 %

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon E

Vil du være med å videreutvikle Norges største akuttpsykiatriske mottak?

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatrisk mottak

Lørenskog

Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Gastrokirurgi S102

Psykologer/psykologspesialister, DPS Øvre Romerike

Akershus universitetssykehus HF - ØVRE Allmenpsykiatrisk poliklinikk