763 følgere

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Vi er her når det største i livet skjer, og vi er her når pasienten trenger oss som mest. Ahus har et topp moderne sykehusbygg med avansert medisinteknisk utstyr, hvor samspill mellom teknologi og mennesker sørger for effektivitet og sikkerhet.

Ledige stillinger

763 følgere

Enhetsleder for CT

Akershus universitetssykehus HF - BDA Radiografi

Rådgiver - Barne- og ungdomsklinikken

Akershus universitetssykehus HF - Stab BUK

Administrasjonskonsulent

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatri

Leger i spesialisering, radiologi

Akershus universitetssykehus HF - BDA Radiologi LIS

Sykepleier/Spesialsykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatrisk mottak

Assisterende seksjonsleder

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon F

Sommervikarer AHUS Akuttmottak

Akershus universitetssykehus HF - Akuttmottak

Administrativ rådgiver

Akershus universitetssykehus HF - MTE Rådgivning og prosjektleveranse

Tar du utfordringen? Vil du være med å lede en av Norges største fødeavdelinger

Akershus universitetssykehus HF - Avdeling for føde og barsel

Sykepleier- Urologisk poliklinikk

Akershus universitetssykehus HF

Psykolog/psykologspesialist i Allmennpoliklinikken

Akershus universitetssykehus HF - ØVRE Allmenpsykiatrisk poliklinikk

Spennende og meningsfulle sommerjobber i pleietjenesten i ett av Norges største akuttsykehus

Akershus universitetssykehus HF

Spesialsykepleier/ sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Avd. for barn og ungdom, Avansert hjemmesykehus for barn

Doktorgradsstipendiat i prosjektet Bedre psykosebehandling

Akershus universitetssykehus HF - FOU psykisk helsevern

Lillestrøm

Psykologvikar

Akershus universitetssykehus HF - ARA Klosteret døgn

Ledige operasjonssykepleiestillinger i Dagkirurgisk senter AHUS

Akershus universitetssykehus HF - DKS Operasjon

Helsesekretær med administrativ erfaring

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon merkantil ØR

Sosionom

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon allmennpol D, Grorud

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - Grorud BUP

Bioingeniør 70% stilling

Akershus universitetssykehus HF - Hematologi/Koag/Flowcyt.

Lørenskog

Avdelingsleder

Akershus universitetssykehus HF - Barn og ungdom felles

Ønsker du å være med på å videreutvikle tjenestetilbudet på ARA Follo døgn?

Akershus universitetssykehus HF - ARA Follo døgn

Teamleder for KRUT, kompetanseteam for relasjonell ustabilitet og traumer

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon for gruppeterapi DPS Nedre Romerike

Psykolog/psykologspesialist i Allmennpoliklinikken

Akershus universitetssykehus HF - ØVRE Allmenpsykiatrisk poliklinikk