716 følgere

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Vi er her når det største i livet skjer, og vi er her når pasienten trenger oss som mest. Ahus har et topp moderne sykehusbygg med avansert medisinteknisk utstyr, hvor samspill mellom teknologi og mennesker sørger for effektivitet og sikkerhet.

Ledige stillinger

716 følgere

Miljøterapeut pt på natt, Spesialpsykiatri, seksjon C

Akershus universitetssykehus HF - Spesialpsyk seksjon C

Psykiatrisk sykepleier / Spesialvernepleier

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon for psykosebehandling Follo DPS

Avdelingsleder Sikkerhet og Service

Akershus universitetssykehus HF

Lørenskog

Ledig vikariat for sykepleier PSYKOSE 3

Akershus universitetssykehus HF - PSYKOSE 3

Ledige operasjonssykepleiestillinger i Dagkirurgisk senter AHUS

Akershus universitetssykehus HF - DKS Operasjon

Postdoctoral Research fellow in Alzheimer's disease, mitophagy, and aging

Akershus universitetssykehus HF

Ledig stillig som seksjonsleder Immunhematologi

Akershus universitetssykehus HF - Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling

Lørenskog

Sekretær

Akershus universitetssykehus HF - Journalarkivet

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - ARA IR døgn

Spesialist i klinisk pedagogikk

Akershus universitetssykehus HF - BUP Follo

Tilkallingsvakt Portør & Forsyning

Akershus universitetssykehus HF - Portør og Forsyningstjeneste

Spesialsykepleier/sykepleier til BS04 og Barnemottak

Akershus universitetssykehus HF - Barn og ungdom BS04

Vi søker etter assisterende seksjonsleder ved anestesiavdelingen

Akershus universitetssykehus HF - Intensiv/Intermediær

Rådgiver/Konsulent innen energiledelse

Akershus universitetssykehus HF - Energi

Sykepleier/Vernepleier psykisk helsevern

Akershus universitetssykehus HF - Avdeling spesialpsykiatri Seksjon A

Fagutviklingssykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Onkologi dagenhet / poliklinikk

Vi trenger flere gode lagspillere!

Akershus universitetssykehus HF - AFFEKTIV 1

Ledig stilling som miljøterapeut, Spesialpsykiatri, seksjon C

Akershus universitetssykehus HF - Spesialpsyk seksjon C

Ønsker du å være teamleder og bidra til et meningsfullt arbeid med fokus på forebygging av psykose hos unge voksne?

Akershus universitetssykehus HF - ØVRE Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE)

Lørenskog

Seksjonsleder

Akershus universitetssykehus HF - Avdeling for hjertesykdommer

Sykepleiere/ barnevernspedagoger; Ungdomspsykiatrisk klinikk

Akershus universitetssykehus HF - Ungdomspsykiatrisk klinikk

Helgestilling og ekstravakter

Akershus universitetssykehus HF - Avdeling akuttpsykiatri

Operasjonssykepleier Sterilforsyning

Akershus universitetssykehus HF - Sterilforsyning

Palliativt senter søker spesialsykepleiere/sykepleiere

Akershus universitetssykehus HF - Palliativt team

Doktorgradsstipendiat FoU psykisk helsevern

Akershus universitetssykehus HF - FOU psykisk helsevern

Overleger i radiologi

Akershus universitetssykehus HF - BDA Radiologi

Avdelingsleder organisasjons- og lederrådgivning

Akershus universitetssykehus HF - Enhet for HR