Utreder/familieveileder med særlig ansvar for barn

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Utreder/familieveileder med særlig ansvar for barn
Frist
07.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Senter for foreldre og barn i Molde er et av Bufetats 13 sentre. Sentre for foreldre og barn har som kjerneoppgave å bistå barneverntjenestene med spesialisert utredning og hjelpetiltak for foreldre med barn 0-6 år, der det er avdekket, eller stor usikkerhet om at barnet lever i omsorgssvikt. Det er utarbeidet nasjonale standardiserte forløp for både utredning og hjelpetiltak ihht barnevernloven. Disse forløpene er i ferd med å bli implementert nasjonalt. Bistand i senter kan både foregå i døgnopphold, hjemmebasert/poliklinsik eller en kombinasjon av disse. Reisevirksomhet må derfor påregnes. Det etableres et team rundt hver familie, bestående av både psykolog og barnevernfaglige ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for innhold og gjennomføring av tilpasset og avtalt tilbud til barn i senteret
 • Bidra i utredning av barn
 • Foreldresamtaler
 • Dokumentasjon av eget arbeid
 • Teamoppgaver som planlegging og oppfølging av prosessen
 • Delta i drift og oppfølging av familier

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

 • Bachelor innen helse/sosialfag eller barnehagelærer.
 • Relevant praksis med målgruppen 0-6 år av minimum 2 års varighet
 • Erfaring fra barnevern, evt fra tett samarbeid med barnevern.

I tillegg er det ønskelig med:

 • relevant videreutdanning (f. eks barnevern, helsesykepleier, småbarnspedagogikk, psykisk helse eller annen utdanning som gir noe merkompetanse i arbeid med barn/familier med særlige behov)
 • Erfaring fra foreldresamarbeid, der risiko og bekymring for barn er i fokus
 • Erfaring fra å arbeide i tverrfaglige team
 • Kunnskap om barn og omsorgssvikt
 • Opplæring i relevant metodikk kan være fordel

Personlige egenskaper

 • Like å være sammen med barn
 • God på relasjonsetablering med både voksne og barn
 • Voksen, tydelig og trygg på deg selv
 • Kunne planlegge og ta ansvar for fremdrift i eget arbeid
 • Skriftlig og muntlig svært god kommunikasjon på norsk
 • Ryddig og strukturert
 • Kreativ, lekende og glad i å være ute
 • Blid/ha stabilt godt humør
 • Robust, varm, god til å trøste 
 • Kunne lese barnet og forstå hva det har behov for
 • Fleksibel, tilpasningsdyktig, og like å jobbe i team

Det er svært viktig for oss at den vi tilsetter passer til stillingen, derfor vil personlige egenskaper veie tyngre enn ønskede kvalifikasjoner såfremt absolutte krav er oppfylt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 Miljøterapeut, 1495 Barnevernspedagog, 1494 Sosionom, 1508 Vernepleier, pt kr 435 600-553 500 (ltr. 45-60). For de med 60 stp relevant videreutdanning 1534 Spesialutdannet miljøterapeut 1510 Spesialutdannet barnevernspedagog, 1185 Spesialutdannet sosionom,1509 Spesialutdannet vernepleier,  p.t. kr 493 700 - 593 500 pr. år (ltr. 53-64).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Senter for foreldre og barn i Molde.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Sted
Bastian Widths gate 11, 6415 Molde
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Sosionom

Nøkkelord

Barnevern;, Hjelpetiltak;, Utredning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jorun Nordhaug Dale
Telefon
466 17 363
Følg firma
3328 følger dette firmaet

Bastian Widths gate 11, 6415 Molde

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288882132
Sist endret 24. jan. 2023 13:28

Rapporter annonse