BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

En viktig jobb for deg kan utgjøre en viktig forskjell for andre. Vi trenger flere medarbeidere som ønsker å gjøre en forskjell.

Les mer på våre hjemmesider

En viktig jobb for deg, kan utgjøre en viktig forskjell for andre.

Hør hva Linda sier om å jobbe som miljøterapeut i Bufetat

Noen av våre medarbeidere

Det er å kunne ha fokus på forebygging, gi tidlig og riktig innsats er min motivasjon.
Anette Johannessen
Psykolog

Som fagspesialist og psykolog i spisskompetansemiljøet for foreldreveiledning jobber jeg i stor grad med et forebyggend Les mer

Fordelen med Bufetat er at det finnes mange spennende muligheter internt.
Pål Tønjum Skagen
Miljøterapeut

Jeg har jobbet med barn og ungdom i mange år, både privat og offentlig. Jeg begynte å jobbe i Bufetat i 2007. Jeg full Les mer

Bufetat har gjort noen veldig viktige grep med å gi god kvalitet i de ulike tjenestene.
Torunn Aalvik Grostøl
Enhetsleder

Ved Lunde behandlingssenter jobber psykisk helsevern og barnevern sammen under samme tak. Avdeling for barn og ungdoms p Les mer

I Bufetat er det ansatte med høy kompetanse som er opptatt av å gi barn bedre utviklingsmuligheter.
Hanieh H. Mobarhan
Avdelingsleder

I jobben min som avdelingsleder på et barne- og familiesenter får jeg bidratt med en viktig jobb for samfunnet, og det e Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.