BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Vil du ha en viktig jobb som kan gjøre en forskjell for andre? I Bufetat trenger vi stadig flere dyktige ansatte

Les mer på våre hjemmesider

En viktig jobb for deg, kan utgjøre en viktig forskjell for andre.

Hør hva Linda sier om å jobbe som miljøterapeut i Bufetat

Noen av våre medarbeidere

Bufetat har gjort noen veldig viktige grep med å gi god kvalitet i de ulike tjenestene.
Torunn Aalvik Grostøl
Enhetsleder

Ved Lunde behandlingssenter jobber psykisk helsevern og barnevern sammen under samme tak. Avdeling for barn og ungdoms p Les mer

I Bufetat er det ansatte med høy kompetanse som er opptatt av å gi barn bedre utviklingsmuligheter.
Hanieh H. Mobarhan
Avdelingsleder

I jobben min som avdelingsleder på et barne- og familiesenter får jeg bidratt med en viktig jobb for samfunnet, og det e Les mer

Fagmiljøet i Bufetat vil jeg si er noe av det bedre jeg har jobbet med.
Lars Rambøl
Miljøterapeut

Jeg er utdannet sykepleier og er helseansvarlig i tillegg til daglige oppgaver som miljøterapeut. Arbeidsmiljøet hos oss Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.