La oss snakke om lonn

La oss snakke om lønn!

Jobbekspert Helene Tronstad Moe forklarer når og hvordan det kan være lurt å snakke om lønn.

Vi har lært at vi ikke skal snakke om lønn. Ikke blant venner og kollegaer, og i alle fall ikke i jobbintervjuet. Samtidig er det jo lønna vi først og fremst jobber for alle sammen - eller?

Naturligvis er det mye annet som også er viktig med en jobb man skal gjøre hver dag. Men siden såpass mange av oss som ikke kun jobber frivillig for veldedige organisasjoner, tyder alt på at lønn fortsatt er viktig. Meget viktig. Så hvorfor snakker vi ikke om det?

Fortsatt tabu å snakke om inntekt

Helene Tronstad Moe er Aftenpostens jobbekspert, og førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania. Hun mener det er flere grunner til at lønn fortsatt er et tabubelagt tema.

– Her i Norge, er hva man stemmer og hva man tjener typiske temaer som ikke tas opp første gang du møter noen på fest. Litt avhengig av hvilke sirkler man vanker i naturligvis. Men for de fleste er dette ting som oppleves som innenfor privatsfæren, sier Tronstad Moe.

– Jeg tror mange opplever at lønn er et uttrykk for hvor høyt man verdsettes som medarbeider og ansatt. Å be om høyere lønn kan dermed ses på som at man har litt høye tanker om seg selv, at man ser på seg selv som mer verdt enn kollegaer. Jeg tror noen tenker litt sånn, og da sitter det langt inne å be om lønnsøkning.

  • Førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania, Helene Tronstad Moe

    Førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania, Helene Tronstad Moe

Typisk norsk?

Det er ikke bare kompetansen og erfaringen din som betyr noe når lønna skal beregnes. Det avhenger av hva slags bransje du jobber i, om det er en statlig eller privat stilling, det finnes geografiske forskjeller.

– Dette er faktorer som vil være med å legge føringer for lønnsnivået ditt, og som det er lurt å være klar over. Det er ikke sikkert du tjener det samme i Øst-Finnmark som i Oslo, sier Tronstad Moe. Hun fortsetter:

– Det er nok også forskjell på arbeidsplasser og omgangskretser, når det kommer til hvor vanlig det er å snakke om lønn. Det er nok mye vanligere å snakke om hva man tjener i land som USA, eller Frankrike for den saks skyld. På noen typer arbeidsplasser er kanskje både lønn og bonuser mer synliggjort enn andre steder.

- Jeg tror mange arbeidstakere ville tjene på det, og på sikt få høyere lønn dersom de snakket med kollegaene sine om lønnsnivå.

Helene Tronstad Moe , Førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania

Du har helt sikkert hørt at du ikke skal spørre om lønn i jobbintervjuet. Dette er blant annet fordi din potensielle arbeidsgiver vil finne ut om du har andre “drivere” utover selve lønna, at du er motivert for å ta jobben.

Men når skal man snakke om lønn, da? Eller må man bare ta jobben, krysse fingrene og vente på lønnslippen? Neida.

Dette må du aldri svare på under jobbintervjuet!

Den som skal ansette deg, vil antagelig stille deg et spørsmål som lyder noe i retning av:

  • Hva er dine lønnsforventninger?
  • Hva tror du at du kommer til å tjene her?
  • Hva tjener du idag?

– Dette må du IKKE røpe! sier Helene Tronstad Moe.

Mange har nok lært at man ikke skal spørre om lønna i første jobbintervju - men man skal altså heller ikke svare på spørsmål om lønn!

– Det er litt som når du er på boligjakt, og skal kjøpe deg en bolig - da vil megleren gjerne vite hvor stort budsjett du har, hvor stort lån har du mulighet til å ta opp. Og det er derfor du får dette spørsmålet nå også. Arbeidsgiver har vanligvis en begrenset lønnspott som skal fordeles på mange ansatte, og er interessert i å forhandle denne ned, forklarer jobbeksperten.

– Hvis du sier “Jo, nå skal du høre, i dag tjener jeg så og så mye…” så vet jo de på den andre siden av bordet at hvis de tilbyr deg 10 000,- mer enn din nåværende lønn, vil du antagelig godta det. Det er et dårlig utgangspunkt for forhandling. Første gang du møter din potensielt nye leder, er du dessuten bare et navn på blokka. Da kan for høye lønnsforventninger være med på å sile deg ut av prosessen, før du i det hele tatt har fått vist hvem du er.

  • Foto: Toa Heftiba / Unsplash

Rett i lønnsfella

Hvis du er føler deg litt truffet og har svart på et slikt spørsmål under et jobbintervju, er du ikke alene.

– Her går de aller fleste rett i fella, så det er derfor jeg vil nevne det, sier Tronstad Moe.

– Man er litt nervøs, litt pressa, man sitter i et jobbintervju, det er en uvanlig kontekst, man er litt stressa – og så får man et så direkte spørsmål. Hvis man ikke er forberedt vil de fleste bli såpass perplekse at de bare svarer.

Det du sier, er:

“– Jeg ser frem til å få et lønnstilbud fra dere som gjenspeiler min kompetanse, de kravene, arbeidsområdene og ansvaret jeg vil bli tillagt i denne stillingen.”

Tenk: Jeg kommer til å få et spørsmål knyttet til dette - og da må jeg vite hva jeg skal svare. Så øver du det inn. Da stiller du bedre forberedt enn de fleste, avslutter jobbekspert og førsteamanuensis Helene Tronstad Moe.

Der har du det - det kan tydeligvis lønne seg å snakke om lønn!

Så, snakk med folk fra studier som er har lik bakgrunn som deg – hva tjener de? Snakk med nettverket ditt – og snakk også gjerne med bransjeorganisasjoner. De sitter med lønnsstatistikk. SSB har også en generell oversikt over yrker og forventet lønn her.

Lykke til med forhandlingene! 💰