Jobb toppbilde uke 31

Hva er aller viktigst i den nye jobben?

Nope, det er ikke lønn!

Godt arbeidsmiljø!

I årets jobbundersøkelse* fra FINN og Schibsted, som er gjennomført i samarbeid med Norstat, står arbeidsmiljøet øverst på lista over ting som gjør en arbeidsgiver attraktiv.

Hele 94 prosent av respondentene svarer nemlig at godt arbeidsmiljø er det de verdsetter aller høyest. Hakk i hel kommer "gode lønnsvilkår" og "at det er en sikker jobb", etterfulgt av "balanse mellom arbeid og fritid", samt "sunn økonomi".

Andre interessante funn:

 • Nordmenn har troen på fremtiden!

  Optimismen i arbeidsmarkedet er høyere enn den var før pandemien. Kun 1 av 10 arbeidstakere er bekymret for å miste jobben det neste året og 3 av 4 er fornøyde i jobben de har i dag.

 • Nesten dobbelt så mange stillingsutlysninger i 2022

  2021 viste seg å bli tidenes år for stillingsmarkedet i Norge, og denne tendensen har fortsatt inn i 2022. I perioden januar til og med mars 2022 var det nesten 50 prosent økning i antall stillingsutlysninger på FINN jobb sett mot samme periode i 2021.

 • Flere vurderer å bytte jobb

  Nesten halvparten av respondentene har søkt jobber eller vært på intervjuer de siste to årene. En fjerdedel har byttet jobb i samme periode. I tillegg øker andelen (fra 43 prosent i fjor, til 45 prosent i år) som sier at de planlegger å bytte jobb de neste årene.

 • Folk vi stoler på er viktigste kilde

  Folk vi stoler på (venner, familie og nettverk) er også den viktigste kilden til påvirkning av om en bedrift er attraktiv som arbeidsplass, viser undersøkelsen. På de neste plassene kommer nyhetsmedier, stillingsannonser og FINN.no.

Topp 5 bransjer med flest stillingsutlysninger første kvartal 2022:

1. Helse og omsorg

2. Bygg og anlegg

3. Butikk og varehandel

4. Barn, skole og undervisning

5. Industri og produksjon

Topp 5 stillingsfunksjoner første kvartal 2022:

1. Håndverker

2. Salg

3. Helsepersonell

4. Ingeniør

5. Kundeservice

*Om jobbundersøkelsen

Årlig webintervju-undersøkelse i regi av FINN og Schibsted, gjennomført av Norstat. Undersøkelse om arbeidslivet gjort blant over 2000 respondenter i den yrkesaktive befolkningen (18-67 år) i perioden uke 6-7 2022.