Getty Images 1147853823

Jobbintervju: Hva er dine svake sider?

Spørsmålet dukker ofte under jobbintervjuer – men hva bør man egentlig svare? Her er noen tips!

"Hva er dine svake sider?"

Spørsmålet dukker nesten alltid opp i jobbintervjuer, og kan være vrient å svare på. Du vil jo helst fremheve de gode sidene dine for denne nye potensielle arbeidsgiveren.

Nettopp derfor har vi samlet 6 tips til hvordan du best kan svare på spørsmål om svakheter, pluss noen gode eksempler på "svakheter" du kan nevne under jobbintervjuet. I tillegg byr vi på noen eksempler på ting du ikke burde svare når dette spørsmålet kommer opp.

Spoiler-alert: Trikset er å finne en svakhet som ikke påvirker jobben du er på intervju for, og prøve å snu dette til å egentlig være en styrke.

Svake sider: Tips til hva man kan svare

1. Strategisk ærlighet varer lengs

Ærlighet er bra. På jobbintervjuet, som i livet generelt. Det betyr ikke at du trenger å ramse opp en haug med lite flatterende svakheter som undergraver stillingen du søker på. Nøkkelen er å finne en svakhet som ikke er kritisk for jobben du skal gjøre. Er jobben for eksempel din å være kreativ, er det kanskje ikke så nøye om du ikke er veldig sterk med budsjetter – og omvendt. Hold det relevant for stillingen. Her må man gjøre sine egne vurderinger, du kjenner deg selv best

2. Vis at du er bevisst på svakhetene dine

Uansett hva slags svakheter du velger å trekke frem, er det viktig at du viser at du er bevisst på dem. Naturligvis er du klar over svakheten, og har gjort tiltak for å forbedre deg. Da viser du samtidig at du har selvinnsikt, samt vilje til å endre og utvikle deg.

3. Hold det kort

Dette er ikke noe å dvele ved for lenge, du trenger ikke gå i detalj og greie ut om alle svakhetene dine. Snakk heller om hvordan du jobber med å forbedre deg.

4. Stå inne for egen svakhet – ikke skyld på andre

Prøv å være bevisst på tonen du svarer i. Hold det profesjonelt og positivt. Dette er ikke tiden for å skylde på andre, du må “eie” dine egne svakheter. Fokusér heller på hvordan dette kan bli bedre, eller vise seg å være en styrke.

5. Svakhet blir til styrke

Det gjelder å vise at man kan forvandle svakheten til å bli en styrke.

Eksempel på svakhet:
“Før kom jeg ofte for sent – på grunn av det, har jeg nå lært meg gode teknikker for bedre tidsstyring!”

Hvis du ikke kjenner deg igjen i akkurat dette eksemplet, prøv å finne noe som er mer relevant for deg og din situasjon. Se liste under for eksempler på svakheter som du kan vurdere om stemmer for deg.

6. Øv deg hjemme

Jobbintervju krever litt forberedelser, og også her er øving nøkkelen til suksess. Ha svarene ganske klare, men ikke la det fremstå altfor innøvd. Snakk gjerne med noen du kjenner. En venn eller et familiemedlem kan gi verdifulle tilbakemeldinger.

Eksempler på "svakheter" du kan nevne under et jobbintervju

 • “Jeg er perfeksjonist”

  “Jeg vil helst alltid levere så bra som mulig. Dette kan i blant føre til at jeg bruker litt for lang tid på visse oppgaver for å sørge for at alt er perfekt. Men jeg jobber med å finne en balanse her. Det er veldig viktig for meg å også levere til frist.”

 • “Det hender jeg er for kritisk til meg selv”

  “Jeg er kanskje i overkant selvkritisk. Det driver meg til kontinuerlig forbedring, men kan også fremstå som usikkerhet. Jeg er bevisst på problemet, og prøver å minne meg selv på at bra nok er bra nok”.

 • “Jeg vil veldig mye”

  "Jeg, as. Overambisiøs type. Setter alltid hårete mål for meg selv, og kan bli skuffet hvis jeg ikke oppnår dem. Jeg jobber med å sette meg mer realistiske mål."

 • “Jeg liker ikke konflikter”

  “Tidligere har jeg ofte styrt unna konflikter for å unngå å havne i ubehagelige situasjoner. Men nå har jeg blitt bedre til å se verdien som konstruktive diskusjoner kan gi, og jobber med en annen tilnærming til denne typen utfordringer”

 • “Det hender jeg overanalyserer ting”

  “Det har nok hendt at jeg har brukt litt for mye tid på å overanalysere situasjonen, og det har ført til at det tar tid å komme i gang, eller ta en beslutning. Jeg prøver nå å minne meg selv på at dette kan jeg, og å stole på intuisjonen min.

 • “Jeg kan være ganske direkte”

  “Jeg er en ganske direkte person. Noen har kanskje oppfattet meg som lite empatisk på grunn av det, så jeg har jobbet mye med å ta mer hensyn til dette”

 • “Jeg liker best å jobbe selvstendig”

  "I tidligere jobber likte jeg å jobbe selvstendig, noe som noen ganger førte til at jeg ikke søkte hjelp når jeg trengte det. Nå forstår jeg viktigheten av team-arbeid."

 • “Jeg tar kritikk personlig”

  “Jeg er ikke så glad i kritikk, og kan fort ta det litt personlig. Men jeg har lært meg å ikke gå i forsvarsposisjon, og forsøker i stedet å lytte og ta til meg det som gir mening for meg”

Svakheter: Dette bør du ikke svare

Når du får spørsmål om hva som er dine svake sider, er dette noen eksempler på hva som ikke er gode svar:

 • “Jeg har egentlig ingen svake sider”

  Feil svar. Alle har svake sider. Hvis du ikke er klar over hva de er, tyder det på dårlig selvinnsikt.

 • “Jeg kommer ikke på noen svake sider akkurat nå”

  Synd – det er akkurat nå du må komme på det. Har du ikke noe svar, fremstår du fort dårlig forberedt.

 • “Jeg klarer ikke å jobbe med folk jeg ikke liker."

  Dette tyder på at du ikke er så god til å jobbe i team, noe som er viktige egenskaper i de fleste jobbsituasjoner.

Kort oppsummert

Potensielle arbeidsgivere stiller spørsmål om hva som er dine svakheter, fordi de vil finne ut mer om deg: Har du selvinnsikt? Har du vilje til å endre deg og vokse? Nå som du har lest dette, stiller du godt forberedt til ditt neste jobbintervju og vet hva du kan svare.

Lykke til! 🧑‍💼