20 jobbintervju spørsmål du kan stille til jobbsøker

For arbeidsgivere: 20 spørsmål du kan stille kandidaten under jobbintervjuet!

Med disse intervju-spørsmålene unngår du å ansette feil kandidat

Et jobbintervju er en utfordring, uansett om du er arbeidstaker eller arbeidsgiver. For arbeidsgiver hviler det mye på skuldrene, da en av de største utgiftspostene for norske bedrifter er feilansettelser. Det ligger heller ikke naturlig for alle mennesker å gjennomføre et profesjonelt jobbintervju. Hvordan stille de riktige spørsmålene? Hvordan følge opp svar fra kandidaten for å få vite mer? Hvordan fylle tomrommet som naturlig oppstår når to fremmede møtes i en utfordrende situasjon?

De eksakte spørsmålene i et jobbintervju vil variere, avhengig av selskap og stilling. Likevel er den største feilen mange arbeidsgivere gjør å stille spørsmål som ikke gir mer innsikt om kandidaten, utover det som er oppført i CV´en. Målet med et jobbintervju for arbeidsgiver må være å få vite mer om kandidaten utover erfaring og tekniske ferdigheter. Her ligger det et stort potensiale til å utforske arbeidstakers personlighet, særegne ferdigheter, tilpasningsevne, samarbeidsvilje, temperament og evne til problemløsning.

FINN ønsker å hjelpe deg med å ansette den beste kandidaten til jobben du utlyser – og det viktigste du kan gjøre for å øke sjansene for det, er å stille de riktige spørsmålene og lytte oppvakt til svarene.

Her får du tips til 20 spørsmål du kan stille til arbeidstaker i et jobbintervju:

 1. Beskriv en arbeidsoppgave du er stolt av å ha utført

  Svar på et slikt spørsmål vil reflektere kandidatens selvbevissthet og evne til å vurdere sine egne prestasjoner.

 2. Hvordan definerer du suksess i arbeidslivet?

  Det er interessant for deg som arbeidsgiver å oppdage mangfoldet av definisjoner på suksess i arbeidslivssammenheng gjennom potensielle arbeidstakere.

 3. Hva verdsetter du mest i en jobb?

  Lønn kan være det åpenbare svaret her, men det er interessant å følge tankerekken til kandidaten. “Hva verdsetter du mest” og “hva motiverer deg mest” kan gi to forskjellige svar.

 4. Hva er dine interesser utenfor jobb, og hva kan de fortelle oss om deg?

  Se etter kompatibilitet, ikke bare likhet. Vi har en menneskelig tilbøyelighet til å ansette etter oss selv, men her bør du som arbeidsgiver se utover umiddelbar kjemi over interesser.

 5. Hva beskriver deg best: nytenkende og innovativ eller strukturert og løsningsorientert?

  Spørsmål uten et åpenlyst “riktig” svar er gull verdt i et jobbintervju. Noen ganger er det åpenlyst fra jobbutlysningen hva slags kandidat du søker, men ofte er det ikke det.

 6. Hva slags arbeidsoppgaver føler du deg mest trygg på?

  Konkrete spørsmål gir bedre svar enn diffuse, som for eksempel “hva er dine styrker”. Bruker du konkrete spørsmål konsekvent vil det være lettere å identifisere motivasjonen og potensialet til kandidaten.

 7. Beskriv ditt ideelle team og hvordan dere jobber effektivt sammen

  Gi rom for kreativ tenkning. Dette kan gi svar utover det spørsmålet du er ute etter, som for eksempel kandidatens sult og ønske om jobben.

 8. Hvilke personlighetstyper synes du er spesielt vanskelige å jobbe med?

  Still spørsmål som belyser arbeidstakers selvinnsikt, tilpasningsevne og problemløsningsferdigheter.

 9. Tenk deg at du blir bedt om å utføre en arbeidsoppgave du ikke vet hvordan å løse. Hvordan går du frem?

  Følg med på tankerekken i svaret. “Bortskjemte” arbeidstakere nærmer seg svaret på et slikt spørsmål på en helt annen måte enn selvgående.

 10. Generelt sett, ber du om tillatelse eller tilgivelse når du tar avgjørelser?

  Et jobbintervju har en seriøs tone, men det skader ikke å legge inn spørsmål som letter litt på stemningen – og samtidig uten et åpenlyst “riktig” svar.

 11. Hva slags veiledning og oppfølging foretrekker du på en daglig basis?

  Det er essensielt for både arbeidsgiver og arbeidstaker å avdekke forventninger til jobben. Få avklart det du kan i jobbintervjuet.

 12. Hvordan vil dine tidligere eller nåværende kolleger beskrive deg – styrker og svakheter?

  Evnen til å vurdere andres oppfatning av seg selv kan si mye om en persons karakter. Det er meget verdifull innsikt for arbeidsgiver i et jobbintervju.

 13. Hvordan vil dine tidligere eller nåværende ledere beskrive deg – styrker og svakheter?

  Kanskje du som intervjuer er arbeidstakerens fremtidige leder? Merk deg hvordan kandidaten svarer – det kan være nyttig for deg som leder.

 14. Hvordan tilpasser du deg endringer på jobben? Kan du gi meg et eksempel fra tidligere jobber?

  Vi mennesker liker generelt ikke forandringer, men evnen til å tilpasse seg endringer ligger som oftest i viljen.

 15. Fortell meg om den verste sjefen du har hatt. Hvorfor var dette en dårlig sjef?

  Våg å stille ubehagelige spørsmål. Som arbeidsgiver vil du alltid kunne lære noe av opplevelsene fra arbeidstaker og hva som kjennetegner dårlig lederskap.

 16. Hvordan forholder du deg til og takler konflikter på arbeidsplassen?

  Det ligger et stort potensiale mellom konfliktskyhet og kranglefanter.

 17. Hva får deg til å skille deg ut fra andre søkere til denne jobben?

  Hva kan kandidaten by på utover det du vet fra CVen at skiller dem fra andre kandidater? Legg merke til hva kandidaten velger å trekke frem av unike kvaliteter ved seg selv.

 18. Hva får oss som arbeidsgiver til å skille oss ut fra våre konkurrenter?

  Det er ingen unnskyldning om kandidaten kommer uforberedt til jobbintervjuet. En potensiell arbeidstaker bør og vil sette seg inn i bedriftens posisjon i markedet. Her har du som arbeidsgiver mulighet til å skille ut de kandidatene som faktisk ønsker å jobbe hos deg fremfor andre bedrifter.

 19. Beskriv karriereprogresjonen din frem til i dag

  En sulten jobbsøker er alltid et godt bidrag til en bedrift. Følg med på måten og innlevelsen kandidaten har til sin egen karriereprogresjon og fremtidsutsikter.

 20. Hvordan vil denne jobben bidra til din fremtidige karriereutvikling?

  Om en jobbsøker har et overordnet mål med å søke jobb hos akkurat din bedrift, er det nesten utelukkende sikkert at det vil gjenspeile seg positivt i deres arbeidsvilje og motivasjon.

Til slutt er det viktig å huske på 80/20-regelen. 80% av jobbintervjuet bør gå til spørsmål og svar fra kandidaten, og 20% bør være du som arbeidsgiver som deler innsikt om jobben og bedriften generelt. Det er alltid lurt å ha en positiv innstilling til en kandidat, uansett om det ender i ansettelse eller ikke. Bidra med karriereråd og veiledning underveis, da dette også er en mulighet for deg som arbeidsgiver å dele kunnskap og erfaring med andre.

Ser du på jobbintervjuet som en mulighet til å by på deg selv og din kunnskap, vil du oppdage at kommunikasjonen flyter bedre og blir mer naturlig. God kommunikasjon gir gode samtaler – og da er riktige spørsmål og lydhøre ører like rundt hjørnet.

Lykke til – og god ansettelsesprosess! 👔