Slik finner du ut om du får rett lønn

Slik finner du ut om du får rett lønn

Å kvie seg for å ta opp lønnsspørsmål kan føre til at man går glipp av betydelige summer, sier arbeidsrettsadvokat Peter Skarbøvig.

Publisert 20. november 2019 kl. 14.41

Mange synes det er vanskelig å snakke om lønn, uansett om man er nyansatt eller har jobbet et sted i mange år. Å sette seg inn lønnsnivå for ditt yrke og hvilke eventuelle avtaler som eventuelt gjelder for deg, kan imidlertid være gull verdt. Får man for lite betalt kan det bli betydelige summer over mange år, ifølge advokat Peter Skarbøvig, som driver nettsiden Arbeidsretts-advokatene.

Reager raskt hvis du oppdager feil på lønnen

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig kontrakt hvor det går klart frem hvor mye du skal ha i lønn. Det er viktig for at du skal kunne kontrollere at du får utbetalt det som er avtalt. Advokat Peter Skarbøvig sier man bør reagere raskt, dersom man reagerer på for lave tall på lønnsslippen. Lønnskrav foreldes som regel etter tre år, derfor er det viktig at man reagerer så fort man oppdager en feil. Får du ikke lønnen du har krav på, dekker lønnsgarantifondet utgiftene til advokat, slik som ved fri rettshjelp.

Vanlige feil kan være:

Les mer om:

Har du riktig lønnsnivå?

Mange lurer også ofte på om de har riktig lønnsnivå for sin stilling. Det finnes flere måter å sjekke dette nærmere på.

Tariffregulerte stillinger

I de yrkene i Norge som er regulert av en tariffavtale, ligger det som regel god informasjon om avtalevilkårene hos de aktuelle fagforeningene. Er du nyansatt, kan det også være lurt å sjekke med lokale tillitsvalgte om du har fått riktig beregning av ansiennitet og andre eventuelle tillegg. En tariffavtale og/eller en lokalavtale vil også inneholde oversikt over ulempesatser, dersom dette er aktuelt for bransjen. Dette kan ha stor betydning for lønnen din.

Et eksempel er Fagforbundet, som er med å forhandle frem tariffavtaler i flere forskjellige bransjer. På nettsidene deres kan du søke deg frem til de forskjellige tariffavtalene de er part i. Mener du at du har fått mindre utbetalt enn det som er nedre grense i tariffavtalen bør du ta det opp med arbeidsgiver. Hvis ikke det går kan man be om hjelp fra en advokat, sier Skarbøvig.
Noen næringer har også innført en minstelønn for å hindre at utenlandske arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. På nettsidene til Arbeidstilsynet kan du finne oversiktene over de bransjene i Norge som har innført minstelønn, og hva denne er.

Ikke-tariffregulerte stillinger

Det finnes flere sider på nettet som kan hjelpe deg med å gi inntrykk av det generelle lønnsnivået i ditt yrke. På nettsidene til Statistisk sentralbyrå kan du finne månedslønn for flere år tilbake filtrert på blant annet, bransje, kjønn og arbeidstid.

Skarbøvig sier det imidlertid kan være lønnsforskjeller både mellom arbeidsgivere og mellom de forskjellige ansatte på et arbeidssted. Stillingsprosent, alder, ansiennitet, utdanning, ansvar, oppgaver, arbeidstid er noe av det som påvirker lønnen din. Det har også betydning om man har opparbeidet seg kompetanse i firmaet som gjør at arbeidstaker blir ekstra verdifull, fordi det blir krevende og kostbart for firmaet å skaffe samme spisskompetanse på nytt. Ellers vil lojalitet, evne til å oppnå resultater og samarbeidsevner med kollegaer inngå i helhetsbildet arbeidsgiverne ser på, sier han. Mener man at man ligger for lavt, kan man ta opp dette i en lønnssamtale med sjefen.

Gode råd til jobbsøkere

I 2018 ble 231 000 stillinger utlyst på FINN jobb. Bransjene med flest utlysninger var bygg og anlegg, helse/omsorg og industri og produksjon. Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold har følgende tips til nordmenn på jobbjakt:

  1. Har du lite arbeidserfaring å vise til? Trekk frem annen erfaring: -Dette er en utfordring som mange yngre arbeidstakere med lite erfaring ofte kjenner på. Hvis du har engasjert deg i frivillig arbeid, hatt verv i organisasjoner enten på skolen eller utenfor, eller har en hobby som gjør at du har tilegnet deg spesiell kompetanse, så kan du trekke fram det.
  2. Tenk over hva du kan bidra med i jobben, før du møter opp på intervju: - Uansett hva som er motivasjonen for å ha en deltidsjobb, så er det lurt å gjøre det du kan for å forstå best mulig hva arbeidsgiveren er på jakt etter. Tenk deretter gjennom hvordan du tror at nettopp du kan bidra, og forsøk å formidle det enten i et søknadsbrev eller på intervju.
  3. Oppsøk potensielle arbeidsgivere selv: -Det er ikke alle deltidsstillinger som blir utlyst på FINN eller på bedriftens hjemmesider. Ved å oppsøke arbeidsgiver kan du dessuten utnytte muligheten til å gi et godt førsteinntrykk.

Lyst til å jobbe innen Helse og omsorg? Se hvilke stillinger som er ledige på FINN!

Se flere på FINN.no

Lyst til å jobbe innen Transport og logistikk? Se hvilke stillinger som er ledige på FINN!

Se flere på FINN.no

Lyst til å jobbe innen Medie- og innholdsproduksjon? Se hvilke stillinger som er ledige på FINN!

Se flere på FINN.no