Et historisk sterkt jobbmarked!

Et historisk sterkt jobbmarked!

Men det er store variasjoner mellom bransjene

Dette året har jobbmarkedet vært historisk sterkt, men den økonomiske situasjonen har ført til at det er svært ulik utvikling på tvers av ulike bransjer.

Ferske tall fra FINN sitt jobbmarked viser at det er så og si likt antall utlyste stillinger i tredje kvartal i år, som samme tid i fjor. Det er fortsatt arbeidstakers marked i mange bransjer med et historisk høyt volum av ledige stillinger. FINNs ferske tall viser imidlertid at noen bransjer peker seg ut i positiv retning, mens andre har gått drastisk ned i etterspørsel etter arbeidskraft.

Offentlig sektor er vinneren

Bryter vi ned veksten på tvers av offentlig og privat sektor er utviklingen ulik. Offentlig sektor har økt antall utlyste stillinger med 18,5 % målt mot tredje kvartal i fjor. I privat sektor ser vi en nedgang i antall utlyste stillinger, her er det utlyst 4,7 % færre stillinger enn i samme periode i fjor. Avtakende etterspørsel etter arbeidskraft fra privat sektor viser at markedet kjøler seg noe ned, men det er verdt å merke seg at det er fra et historisk høyt nivå.

Jobbekspert og leder for FINN jobb, Christopher Ringvold, ser at arbeidsmarkedet er i ferd med å endres – spesielt for noen bransjer.

– Av de største bransjene ser vi at Bygg og anlegg har en markant nedgang på -24 %. Nedgangen viser at etterspørselen etter arbeidskraft avtar betydelig i tredje kvartal. På motsatt side av skalaen finner vi Industri og produksjon, hvor antall utlyste stillinger øker med 11 % målt mot samme periode i fjor, forteller Ringvold.

– Når det gjelder stillinger i det offentlige, ser vi at behovet for arbeidskraft er stort for øyeblikket - spesielt innen Barn, skole og undervisning og det er fortsatt behov for folk innen Helse og omsorg selv om nivået er lavere enn tidligere dette året.

  • Christopher Ringvold, leder for FINN jobb.

    Christopher Ringvold, leder for FINN jobb.

Topp fem bransjer i tredje kvartal:

Helse og omsorg:

Se flere på FINN.no

Butikk og varehandel:

Se flere på FINN.no

Bygg og anlegg:

Se flere på FINN.no

Konsulent og rådgivning:

Se flere på FINN.no

Barn, skole og undervisning:

Se flere på FINN.no

Byggebransjen hardt rammet

I det private markedet er det nedgang. Til tross for at Bygg og anlegg er en av bransjene med flest ledige stillinger, er det likevel en kraftig nedgang på 25 % i antall publiserte stillinger på FINN dette kvartalet målt mot i fjor.

– FINN sine tall viser at Håndverker var stillingsfunksjonen med flest stillinger i første kvartal i år. Det at antall stillinger som håndverker går drastisk ned, er en tydelig indikasjon på lavere aktivitet i byggebransjen, forteller Ringvold.

Topp fem stillingsfunksjoner i tredje kvartal:

Håndverker:

Se flere på FINN.no

Salg:

Se flere på FINN.no

Helsepersonell

Se flere på FINN.no

Ingeniør:

Se flere på FINN.no

Kundeservice:

Se flere på FINN.no

Endringer i olje, gass og energibransjen

Et interessant funn er den sterke oppgangen i stillinger for bransje Olje og gass, der det er 30% flere stillinger enn samme periode i fjor. Kategorien Kraft og energi har også en sterk oppgang på hele 47% flere stillinger enn samme periode i fjor. Her ser vi klart effekten av at høye energipriser og god lønnsomhet i sektoren driver opp etterspørselen etter arbeidskraft.

– De siste par årene har arbeidsmarkedet vært preget av effekter fra koronapandemien. En bransje som har en skikkelig bounce-back etter pandemien er Luftfart, her har vi en oppgang på hele 70% sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ringvold.

Hva søker vi etter?

Det viktigste funnet på trender i jobbsøkermarkedet, er at selskapet Equinor og offshore begge er på topp ti-listen over mest brukte søkeord når arbeidssøkere leter etter jobb. Sykepleier og psykolog har også kommet oppover på lista og disse funnene henger godt sammen med antall stillinger som finnes å velge i helse og omsorgs-bransjen.

1. Jurist

2. Offshore

3. Sjåfør

4. Jobb

5. Sykepleier

6. Hjemmekontor

7. Elektriker

8. NAV

9. Bussjåfør

10. Kokk