Voksen mann lener armen mot toppen av bil i fjellandskap

Bilundersøkelsen 2021: Dette er folks preferanser ved kjøp av bil

Hvordan finansierer folk bilene de kjøper? Eller er det bildeling og abonnement som gjelder nå? Vi har sett nærmere på nøkkelfunnene fra Bilundersøkelsen 2021, og hva som er folks behov og preferanser knyttet til bil.

Bilundersøkelsen 2021 gjennomføres hvert år av Norstat, på vegne av FINN motor og Schibsted. Den er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant personer som har anskaffet ny privatbil de siste 12 måneder, og/eller planlegger å anskaffe ny bil de neste 12 månedene. Med anskaffelse mener vi kjøpt, leaset eller inngått abonnement. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kjøpsatferden, prioriteringer og holdningene til et representativt utvalg av norske nybilkjøpere.

Undersøkelsen ble gjennomført i august 2020, og funnene vi har gjort er aktuelle for det kommende året — derfor kaller vi den Bilundersøkelsen 2021.

Høyere alder på de som kjøper ny bil

Det første interessante funnet var at alderen på utvalget i undersøkelsen var høyere enn tidligere utgaver av Bilundersøkelsen. Utvalget består av personer som har kjøpt, leaset, eller abonnert på ny privatbil siste 12 månedene, eller planlegger å gjøre det neste 12 månedene. I år var det overvekt av personer over 50 år, hovedsakelig menn. Antagelsen er at siden nybilsalget har stupt grunnet koronapandemien, er de som fortsatt kjøper ny bil eldre, og i større grad menn enn kvinner. Den yngre gruppen ser mer mot nyere bruktbiler.

… mens leasing blir mer populært blant unge

I den yngste gruppen i utvalget, ser vi en dobling i inngåtte leasingavtaler sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Særlig Midt-Norge har en økende tendens til å lease fremfor å kjøpe, viser årets tall.

Bilabonnement kan bli mer attraktivt fremover

Kontant- eller lånefinansert bilkjøp er fortsatt mest aktuelt, og mange mener også at leasing og abonnement er aktuelt, men mindre sannsynlig. Hvilken finansieringsform man ville ha valgt, er altså uendret fra i fjor.

  • Søyler som viser hvilke finansieringsformer bilkjøpere benyttet seg av i 2019 og 2020

Det interessante er at når utvalget får en grundigere presentasjon av finansieringsformene, øker attraktiviteten til abonnement. Spørsmålet er om bilabonnement kan ta mer av markedet på sikt.

Mer enn 1 av 10 syns også at bildeling er interessant, til tross for at det foreløpig kun finnes i et par storbyer.

  • Søyler som viser hvilke finansieringsformer som er mest aktuell og mest sannsynlig for bilkjøpere

Når det gjelder hvor man ønsker å kjøpe bil, oppgir mer enn 8 av 10 at de vil velge en fysisk forhandler, og sammenlignet med i fjor er det flere som har kjøpt av forhandler i år. Av de som kjøpte bil på nett, ser vi i år en økning i andelen som ville ha kjøpt på nett igjen.

4 av 10 brukte sin gamle bil som innbytte, mens 1 av 4 solgte den privat på FINN.

Positiv økning for ladbar hybrid

Både blant de som har kjøpt og de som planlegger å kjøpe nybil, viser elektrisk drivlinje fortsatt en positiv trend, og ladbar hybrid gjør et byks oppover i år. Til sammen utgjør disse to drivlinjene omlag 7 av 10 nyregistrerte biler. Fossilt drivstoff fortsetter trenden nedover, og nedgangen er brattere for bensin enn diesel. Når det gjelder ikke-ladbar hybrid, rykker disse bilene noe tilbake og er på omtrent lik linje som fossile biler.

  • Søyler som viser fordeling av hvilke drivlinjer bilkjøpere har valgt i 2019 og 2020

Nye modeller gjør SUV mer populært

Andelen nybilkjøpere som har anskaffet både folke-SUV og premium SUV, øker betydelig fra i fjor, mens kompaktbil og større personbil synker. Det er grunn til å anta at lanseringen av attraktive modeller som Audi E-tron, Mercedes EQC, MG ZS og lignende modeller, har bidratt sterkt til dette. Samtidig ser vi at salget av Tesla Model 3, VW Golf, I3 og Nissan Leaf, faller.

  • Søyler som viser hvilke biltyper folk har kjøpt i 2019 og 2020

Trender for bruktbil på FINN

Nyere bruktbiler på FINN hadde en nedgang i mars/april, men tok seg kraftig opp igjen etter sommeren. Når vi ser på hva bilkjøpere filtrerer etter på FINN, er fortsatt stasjonsvogn den mest populære biltypen, hvor etterspørselen er høyere enn tilbudet. Kombi 5-dørs har klart størst sprik mellom tilbud og etterspørsel.

  • Søyler som viser hvilke biltyper folk ser etter på FINN

Blant drivlinjene er det fortsatt diesel som er mest ettertraktet. Den største endringen ser vi på hybrid (primært ladbar hybrid) som øker på bekostning av bensin. Elektrisk motor holder seg stabil sammenlignet med i fjor.

  • Søyler som viser hvilke drivlinjer folk ser etter på FINN