Smilende mann i kontorlandskap

Bankundersøkelsen 2020 — se presentasjonen

Fikk du ikke med deg webinaret der vi presenterte Bankundersøkelsen 2020? Her gir vi deg noen nøkkelfunn, og opptak av hele presentasjonen.

På vegne av Schibsted utførte Norstat en undersøkelse nå i høst, med hensikt å kartlegge nordmenns vaner og behov knyttet til privatøkonomi. 22. september holdt vi et webinar der vi presenterte funn fra Bankundersøkelsen 2020 — du kan se hele presentasjonen nederst i artikkelen.

Nøkkelfunn fra Bankundersøkelsen 2020

Bankprodukter

Behovet for banktjenester er stort. Alle har en brukskonto, og tre av fire nordmenn har fire bankprodukter eller mer. Svært mange har også en sparekonto og minst ett kredittkort.

56 prosent har boliglån, mens 16 prosent har billån. Vi ser også at det er de som har bil- og/eller huslån, som har skadeforsikring.

I den andre enden av skalaen ser vi at bare én av fire har aksjer eller andre verdipapirer. Èn av ti sier de har et forbrukslån.

  • Søyler som viser hvilke bankprodukter kundene bruker

Kundeforhold

Èn av tre shopper rundt etter de beste betingelsene i stedet for å samle alle banktjenestene på ett sted.

76 prosent sier at de syns det er svært eller ganske enkelt å bytte bank.

Renter er den viktigste grunnen til at vi bytter bank.

  • Søyler som viser hvilke drivere som fører til at folk bytter bank

Bankene

Det er store regionale forskjeller mellom hvilke banker som foretrekkes.

Sparebank 1 har mest vekst blant de største bankene, mens Sbanken har de mest fornøyde kundene.

Sett bort fra renten, er en brukervennlig nettbank det viktigste for kundene.

Bankens hjemmeside er den viktigste informasjonskilden.

  • Oversikt over fordeling av kunder blant de største bankene i landet

Rådgivning

Bankansatte er generelt mest brukt for rådgivning, og det er økt etterspørsel etter uforpliktende rådgivning.

I den uforpliktende rådgivningen øker billån som emne, mens pensjonssparing og forsikring faller.

Det er en økning i andelen som vil ha samtalen på video, spesielt for de mellom 30-39 år og 50-59 år. Andelen som har hatt samtalen på bankkontoret øker.

Lån er det de fleste samtaler handler om. 25 prosent oppgir at de er villige til å betale mer for personlig rådgivning rundt lån.

Bankundersøkelsen 2020 — få med deg alle funnene