Biler på rekke

Folk reiser gjerne langt for å kjøpe bil

Vi har sett på noen nøkkelfunn fra Bilundersøkelsen 2020 og gir deg et innblikk i befolkningens holdninger til bilkjøp.

De siste fem årene har det blitt registrert mellom 150 000 og 160 000 nyregistreringer hos Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). I fjor ble det registrert 10 000 færre biler enn året før. Januar 2019 hadde det dårligste resultatet på ti år for den måneden, men lansering av nye modeller som Tesla Model 3 gjorde at antall nyregistreringer nå har økt. I mars 2019 ble det for første gang registrert flere elbiler enn fossilbiler. Fortsetter det slik vil vi sannsynligvis komme på et nivå som er likt eller noe høyere enn i fjor.

Bare 16 prosent oppgir at det er viktig at forhandleren de skal kjøpe bil fra ligger i nærheten av der de bor eller jobber. Det kan ha noe å gjøre med at man ikke kjøper bil ofte og derfor er villige til å reise litt lengre for å få akkurat den bilen man ønsker seg.

Da vi spurte om hvor lang tid man maksimalt er villig til å reise for å kjøpe bil hos forhandler, ble svarene ganske varierende.

Forhandlere konkurrerer med flere enn de tror

Maksimalt er folk villige til å reise litt over tre timer til en forhandler, men dette varierer mellom bruktbil og nybil. Bruktbilkjøpere er villige til å reise nesten en time lengre enn nybilkjøpere. Til sammenligning er vi kun villige til å reise rundt 30 minutter for å handle varer som elektronikk, klær og sportsutstyr.

Hvor i landet vi bor har også mye å si. På Østlandet er man ikke villig til å reise like langt som for eksempel i Nord-Norge. Dette har å gjøre med tilgjengeligheten av forhandlere.

Tallene forteller oss at forhandlere sannsynligvis konkurrerer med langt flere enn de tror.

Ønsker å kjøpe bil på internett

Flere og flere kjøper bil på nett. Vi har blitt tryggere på netthandel, og prosessen med å konfigurere biler, bestille og betale har blitt langt enklere. I tillegg er vi i en periode der etterspørselen etter nye elbiler fortsatt er ganske stor, noe som bidrar til at stadig flere velger å kjøpe biler usett. Nordmenn har blitt tryggere på at den informasjonen de finner på nettet er tilstrekkelig nok for å ta et valg.

14 prosent kjøpte eller leaset bilen på internett. Dette er ikke nødvendigvis bare snakk om betaling på nett, men også å konfigurere eller bestille bilen før man eventuelt betaler hos forhandler.

Alder og geografi avgjørende

Disse bilkjøperne er som regel under 30 år, nesten 40 prosent i denne aldersgruppen sier at de har kjøpt eller leaset på internett. Oslo er overrepresentert i denne gruppen, noe som har en sterk sammenheng med at elbiler er de som oftest kjøpes eller leaset på internett. Nord-Norge er overrepresentert med kjøp hos fysisk forhandler.

Ikke alle forhandlere gir mulighet for kjøp på internett, men mer enn en tredjedel av bilkjøpere kunne tenke seg å kjøpe bilen på internett dersom dette var mulig for bilen de ønsker seg. Det er mer enn dobbelt så mange som andelen som har kjøpt bil på internett de siste tolv månedene. Med andre ord er det potensiale for at en større andel bilkjøpere velger internett dersom bilen de ønsker seg er tilgjengelig der. Importører bør ha disse tjenestene på nettsidene sine og også klare å kommunisere at dette finnes.

Showrooms vil gjøre nettkjøp mer attraktivt

Showrooms er også noe det begynner å bli flere av. I Norge skal bilmerket Polestar ikke selges i tradisjonelle bilbutikker, men gjennom showrooms der kundene får en mer fysisk og interaktiv opplevelse av bilen. Kjøp skal gjennomføres digitalt og service tilbys i Volvos anlegg, ettersom Polestar er deres søsterselskap. Mindre lokaler, sentral beliggenhet og selvbetjent kjøp gjør at showroom eksponerer bilene for flere enn tradisjonell forhandlere.

Andelen som kjøper bil på internett er fortsatt ganske lav, men over halvparten av respondentene mener at showrooms ville ha gjort nettkjøp mer attraktivt. Det interessante er at selv om majoriteten av disse kun blir litt mer positive, består gruppen av personer som svarte at de mest sannsynlig ikke ville handlet på nett dersom de skulle ha kjøpt nybil.

Men hva synes folk om importørenes nettsider? Generelt sett er nybilkjøpere fornøyde, men man opplever det som vanskelig å finne pris- og tilbehørsliste. Likevel kom hele 40 prosent av respondentene nærmere en beslutning om kjøp etter å ha besøkt nettsidene til importøren.