Even Tangen Heggernes administrerende direktør Nabobil

Slik ser Nabobil på fremtidens bilbransje

Det finnes 2,6 millioner biler i Norge som står stille 95 prosent av tiden. Derfor ble Nabobil startet. Vi har spurt administrerende direktør, Even Tangen Heggernes, hva hans tanker om fremtidens bransje er.

Hvordan har Nabobil utviklet seg det siste året?

- Det siste året har vært veldig spennende for Nabobil. Vi annonserte i juni at vi har blitt kjøpt opp av den verdensledende bildelingstjenesten Getaround fra USA. Dette gir oss helt nye muligheter både med tanke på tilgang til kapital og ekspertise som Getaround har bygd opp gjennom flere år.

Hvilke planer har dere for utvikling fremover?

- Fremover blir det fullt fokus på å gjøre leieprosessen så sømløs som overhode mulig. Getaround var først ute av delingstjenestene med å utvikle nøkkelløs åpningsteknologi. Vi får nå tilgang til denne teknologien. I tillegg ser vi på ekspansjon utover Norges landegrenser.

Hva er deres tanker om fremtidig profitt, og vil det eventuelt gå på bekostning av noe?

- Lønnsomhet er selvfølgelig et viktig tema, men vi ser på dette som et langsiktig prosjekt. Vi ser på lønnsomheten totalt over en lengre periode. Å gjøre større investeringer nå som gir tap per år på kort sikt vil gjøre at vi er mer lønnsomme på lang sikt enn å optimere for lønnsomhet nå.

Hva ser du på som bransjens største muligheter?

- Mulighetene er enorme. 2,6 millioner biler som står stille rundt 95 prosent av tiden taler for seg selv. Når man samtidig tenker på hvor stor andel av husholdningenes totaløkonomi som går til bilhold er jeg overbevist om at vi vil se enorme endringer i årene framover.

Hvilke utfordringer mener du er bransjens største?

- Bilbransjen har fått over 100 år på å glamorisere det å eie sin egen bil. Privatbilen står fortsatt støtt som et fjell i Norge. Selv om tjenester som vår kommer vil det ta tid å flytte massene fra noe de har vært vant til i generasjoner.

Tror dere det vil bli solgt færre biler i fremtiden?

- På lengre sikt er jeg overbevist om at salget av biler vil gå ned. Dette vil fullverdige alternativer til privat bileierskap til en vesentlig lavere pris sørge for. På kort sikt tror jeg dog at salget av nye biler vil øke da det vil være mange som vil skifte fra fossildrevne biler til el-biler. Vi ser først nå at de store bilprodusentene kommer med fullsortiments tilbud som jeg tror vil føre til et skifte i tankesett rundt hva slags biler vi skal eie.

Tror du at folk vil bruke bildelingstjenester i økt grad?

- Ja, å dele bil er snart like enkelt som å eie egen bil, men mye rimeligere. Økning av delte biler vil gjøre at bildeling blir et reelt alternativ til privat bileierskap, og ikke bare for dem som kun bruker bil en gang i blant.

Hvilke trender ser dere innenfor mobilitet?

- Jeg tror flere og flere tenker mer helhetlig på sitt mobilitetsbehov. Det betyr at man bruker flere forskjellige løsninger for å dekke det totale transportbehovet. At bilen har en sentral rolle her er jeg overbevist om, men at bilen på sikt er den mest praktiske løsning til og fra jobb i storbyene for eksempel, er jeg samtidig overbevist om at den ikke er.