Smilende mann i bil

Bilundersøkelsen 2019

Dette er de viktigste funnene fra undersøkelsen.

- Et dramatisk skifte

Bilundersøkelsen 2019 viser trender og holdninger blant forbrukere. Målgruppen er personer som har kjøpt eller leaset ny bil de siste to årene eller som planlegger ny bil det neste året, og en gruppe bestående av befolkningen generelt. Strategisk kundesjef i FINN motor, Terje Dahlgren, tar oss gjennom de viktigste funnene fra undersøkelsen.

- Ser vi på elektrisk versus fossilt er det nesten like stor andel solgte biler de siste to årene, sier Dahlgren. - Derimot er det et dramatisk skifte fra forbrenningsmotor, som fortsatt utgjør majoriteten av bilparken, til elektrisk motor.

  • Terje Dahlgren, strategisk kundesjef i FINN motor

    Terje Dahlgren, strategisk kundesjef i FINN motor

Stasjonsvogn mest populær på FINN

57 prosent sier at biltype er det viktigste eller nest viktigste kriteriet ved valg av bil. Med biltype menes størrelse, antall seter, og lignende. Ut fra dette ser vi også at nordmenn kjøper bil etter behov og livssituasjon. Kompakt SUV og stasjonsvogn er de mest populære biltypene. Generelt selges det flere SUV-er når det gjelder nye biler, men på FINN er det flest søk etter stasjonsvogn (42 prosent av alle bilsøk).

Det nest viktigste kriteriet er merke. Bilkjøpere har mange bilmerker i valgsettet sitt og vurderer i snitt 4-6 ulike.

- Jo yngre man er, jo flere merker vurderer man, forklarer kundesjefen. - Antall bilmerker man vurderer har gått dramatisk opp de siste årene og ligger nå på 4,6 i snitt. Vi ser også at det er større konkurranse blant de ulike merkene.

Lojale el-bileiere

Når det kommer til motortype er lojaliteten sterkere enn ved merke. Hele 82 prosent ville ha valgt elektrisk motor igjen. Av rene drivstoffmotorer ville 47 prosent ha valgt diesel igjen og 54 prosent ha valgt bensin.

- Tidligere var andelen av de som ville ha valgt diesel igjen enda større, men vi merker klart konkurransen fra el- og hybrid-biler, sier Dahlgren. - Dieselbil er likevel mest populære på FINN, med 39 prosent av alle bilsøk.

Kjøp av el-bil i dag er ikke nødvendigvis med miljø i fokus, men besparelsen på avgifter som drivstoff og bompenger. Likevel viser undersøkelsen at 30 prosent av de som vurderer bilkjøp utsetter dette grunnet usikkerhet knyttet til teknologi, rekkevidde og avgifter som endrer seg. Over halvparten utsetter kjøpet av hensyn til egen økonomi.