Foto: Caroline Roka
Foto: Caroline Roka

Fortsatt høy temperatur i bilmarkedet i fjerde kvartal

Ser man på hele året under ett, har markedet – selv etter et høyt nivå 2020 – holdt seg godt gjennom mesteparten av året, for så å avta i annonsevolum og trafikk mot slutten.

– Mitt inntrykk av Q4 2021 samlet sett, er at markedet fortsatt har vært preget av korona og restriksjoner, sier leder i FINN motor, Eirik Håstein.

Dette har gitt utslag i flere ting. Vi har for eksempel hatt lange ventetider på leveranser på blant annet biler i nybilmarkedet, grunnet mangel på integrerte kretser. Dette påvirker også bruktmarkedet, sier han, og utdyper:

– Vi ser stor etterspørsel etter bruktbiler, som igjen gir høy omløpshastighet. Så ser vi at mange forhandlere opplever at det kan være vanskelig å få tak i brukte biler, selv om det er mye biler i omløp. Til slutt er det særlig stor etterspørsel etter elbiler.

Elbilandelen på FINN ligger nå på 14 %. I Q4 har gjennomsnittlig publiseringstid hatt en nedgående trend, og gjennomsnittsprisen er økende. Dette har nok sammenheng med flere ting, slik som økt etterspørsel, og nyere, større og dyrere elbiler som kommer ut i bruktmarkedet.

  • Bilde 5 Motor Markedsandel

– Dieselbilen er fortsatt ikke død. Det er mange som selger denne drivstofftypen, og det er den det finnes mest av i bruktmarkedet. Det ser ut til at folk fortsatt ønsker å kjøpe diesel, selv om elbil er den drivstofftypen som selges raskest i Q4, sier Håstein.

Vi må helt tilbake til 2014 for å se dieselsalg opp mot 50 % – de påfølgende årene sank dette betydelig hvert eneste år. Ser man derfor på historiske nybiltall, kan vi kanskje forvente at dieselbil-trenden nå snur.

  • Bilde 4 Motor FINN bil

– I Q4 var det også endringer som påvirket folks lommebok, slik som endringer i aksjemarkedet og usikkerhet rundt fremtidig rentenivå. Dette ser man gjerne først som ringvirkning i “fritidskategoriene” våre, som båt, MC og caravan, hvor det er små endringer i atferd. I de snart to årene vi har levd med pandemi, har det på noen områder vært sterk vekst i volum og trafikk, sier Håstein.

Kjøretøy i MC- og båtmarkedet har en snitt-publiseringstid på henholdsvis 28 og 27 dager. I båtmarkedet ser vi nå også tegn til at det færre båter i omløp, samt lavere etterspørsel. Svært mange kjøpte sin første båt i løpet av de siste to årene – nå ser vi kanskje starten på en korrigering av et etterhvert mettet marked?

– Noen slike tendenser ser vi også i bilmarkedet, sier Håstein.

  • Bilde 2 Motor Nye annonser biler til salgs
  • Bilde 1 Motor Nye annonser

Ser man på hele året under ett, har markedet – selv etter et høyt nivå 2020 – holdt seg godt gjennom mesteparten av året, for så å avta i annonsevolum og trafikk mot slutten. Bilmarkedet utmerker seg mest når det gjelder volumvekst, men båt er det markedet som i løpet av året har vist en trend med lavere tilbudsside, samtidig som det også er lavere etterspørsel.

Hva er folk opptatt av når de besøker FINN motor? Vi ser at de de fleste av de mest populære søkeordene fra 2020 også er på topp i 2021; for eksempel ligger AMG og Cabriolet fremdeles på topp i bilmarkedet. Tesla er dog byttet ut med rep objekt (uten sammenligning, forøvrig). Det samme gjelder for søkeordene i de andre kategoriene, hvor det er svært få endringer fra 2020.

– Det blir spennende å se hvordan 2022 blir, men markedet ser ut til å ha startet godt både med tanke på volum og trafikk. Vi er ekstra spente på hvordan båt- og MC-markedene blir når de våkner til liv igjen i løpet av en drøy måned, sier Håstein.