Jobbundersøkelsen 2019

Jobbundersøkelsen 2019

Jobbundersøkelsen 2019 er utført av Opinion for FINN jobb. Formålet er å kartlegge ulike forhold knyttet til arbeidsliv og mobilitet i samfunnet. Dette kan gi verdifull innsikt om det norske arbeidsmarkedet for deg som jobber med bemanning, rekruttering eller HR.

Jobbundersøkelsen 2019 fra FINN gir blant annet svar på:

  • Mobillitet og interesse for å skifte jobb
  • Utløsende faktorer ved jobbskifte og betydning av lønn
  • Viktige påvirknings- og informasjonskanaler ved jobbskifte

Les hele rapporten her