Kompetanseutnytter

Taper 85 milliarder på dårlig utnyttelse av kompetanse

Norge kan tjene 85 milliarder på at arbeidstakere får utnyttet kompetansen sin fullt ut. FINNs jobbanalytiker mener det er på høy tid å skape et mer effektivt arbeidsmarked.

Det er Samfunnsøkonomisk Analyse som har gjort beregningen på oppdrag fra FINN jobb. Beregningen viser at norsk arbeidsmarked kan tjene mellom 50 og 105 milliarder kroner om flere arbeidstakere får brukt kompetansen sin bedre.

– Dette viser at et smartere arbeidsmarked ikke bare er bra for den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver, men også vil bety mye for verdiskapningen i samfunnet, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold.

Viktig regnestykke

Verdiskapningstapet tilsvarer omtrent 110 000 lærere, 120 000 sykepleiere, eller 21 Helge Ingstad-skip. Jobbanalytikeren mener regnestykket er viktig.

– Vi mener det er et poeng i å sette en verdi på et mer effektivt arbeidsmarked. Derfor ønsket vi å synliggjøre hvor mye penger det faktisk er snakk om, sier Ringvold. -

Han mener norske arbeidsgivere må bruke alle verktøyene de kan for å sørge for at riktig person kommer på riktig plass.

– Rekrutter bredt, inkluder nye grupper av kandidater, og ta i bruk gode verktøy slik at du kan jobbe smartere med rekruttering, er jobbanalytikerens oppfordring.

FINN jobber kontinuerlig med produktutvikling for å bidra til et smartere stillingsmarked, og en mer nyttig og treffende rekrutteringsprosess. Blant tjenestene som er utviklet er FINNs bedriftsprofil, der kandidatene får en god oversikt over alle aktive stillinger i bedriften, og de kan følge bedriften for å bli varslet når en ny stilling legges ut. I tillegg har de utarbeidet Effekt fra FINN jobb.

- For arbeidsgivere betyr dette verktøyet mer effektiv markedsføring, som både gir bedre besøk til hver stillingsannonse og større mulighet for å treffe på den rette kandidaten. Med dagens mobile arbeidsmarked, er det stor sannsynlighet for at den rette kandidaten kan befinne seg i en annen by enn der jobben er, og en slik tjeneste gir mulighet til å søke utover det naturlige nedslagsfeltet, sier Ringvold.

Ledere og ansatte uenig

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse peker på at ledere vurderer ansattes kompetanseutnyttelse høyere enn de ansatte selv gjør. Regner man ut fra hva lederne opplever, blir tapet i arbeidsmarkedet rundt 50 milliarder. Tar man utgangspunkt i det de ansatte rapporterer om mangelfull kompetanseutnyttelse, blir tapet estimert til 105 milliarder.

– Utregningen bekrefter det vi vet fra andre undersøkelser om at det er et kompetansegap mellom det lederne tror og hva de ansatte selv mener om egen kompetanseutnyttelse. Det kan nok være både dyrt, tidkrevende og vanskelig å vurdere kompetanseutnyttelsen på arbeidsplassen, men samtidig kan det være dyrt for AS Norge å la være. Spørsmålet er hvem som skal ta regningen, og hva som er gevinsten hvis lederne tar denne prosessen, sier Ringvold.

Samfunnsøkonomisk Analyse tar noen forbehold rundt utregningen. Blant annet finnes det argumenter for at det kan være vanskelig å se for seg et samfunn der alle kan benytte sin kompetanse fullt ut til enhver tid. Men utregningen gir uansett en verdifull indikasjon, og er et utgangspunkt for en interessant diskusjon om et smartere arbeidsmarked.

Trenger du hjelp til å komme i gang med annonsering? Ta kontakt med oss på jobb@finn.no.