Foto: Getty Images / Luis Alvarez / DigitalVision
Foto: Getty Images / Luis Alvarez / DigitalVision

Jobbundersøkelsen 2022: – Høyere optimisme i arbeidsmarkedet enn før pandemien

Ferske tall fra FINN viser rekordantall ledige stillinger, et brennhett sommerjobbmarked og at de fleste av oss er positive til fremtiden i arbeidslivet.

2021 viste seg å bli tidenes år for stillingsmarkedet i Norge, og tall for årets første kvartal tyder på at tendensen fortsetter i 2022.

I perioden januar til og med mars 2022 var det nesten 50 prosent økning i antall stillingsutlysninger på FINN jobb sett mot samme periode i 2021. I tillegg var det i underkant av 29 millioner besøk inn til annonsene i denne perioden, som tilsvarer en økning på ca. 15 prosent sett mot i fjor.

  • FINN jobb

– 2021 var et knallgodt år for det norske arbeidsmarkedet, og i 2022 fortsetter denne tendensen. Det er fremdeles et rekordhøyt antall stillingsutlysninger ute på FINN jobb og svært gode muligheter for de som er på jobbjakt, eller kunne tenke seg å bytte jobb, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb.

  • Christopher Ringvold, produktdirektør i FINN jobb

    Christopher Ringvold, produktdirektør i FINN jobb

Færre bekymret for arbeidsledighet

Årets jobbundersøkelse fra FINN, som er gjennomført i samarbeid med Schibsted, viser også at optimismen er tilbake i arbeidslivet. Mens godt over halvparten av nordmenn trodde arbeidsledigheten ville øke for ett år siden, tror kun 2 av 5 det samme i år.

I tillegg ser man at kun 1 av 10 arbeidstakere er bekymret for å miste jobben de kommende 12 månedene, mens andelen som mener det ville vært lett for å finne ny jobb er på det høyeste nivået siden før 2019, med ca. halvparten av respondentene som svarer dette.

– Det er godt å se at optimismen i arbeidsmarkedet virkelig er tilbake. Ja, faktisk høyere enn den var før pandemien. Nordmenn har troen på fremtiden, og svært mange er også fornøyde med jobben de har i dag. Tre av fire svarer dette i undersøkelsen vår, forteller Ringvold i FINN.

Bransjene med størst vekst i 2022

Mot slutten av 2021 så man en spesielt høy økning i antall stillingsutlysninger i bransjene som hadde vært hardt rammet av korona, som for eksempel Butikk og varehandel.

Også i 2022 er disse blant bransjene som som vokser mest, i tillegg til Bygg og anlegg, Barn, skole og undervisning, samt Industri og produksjon.

  • Jobb Topp fem bransjer

Ser man på type stillingsfunksjoner med flest ledige stillinger, så ligger fortsatt håndverker på topp, mens kundeservice også har sett en solid økning (over 120 prosent) sett mot første kvartal i 2021.

  • Jobb Topp fem stillingsfunksjoner

Fortsatt ubalanse i tilbud og etterspørsel

I fjor så man at den ekstremt raske økningen i etterspørsel etter arbeidskraft resulterte i en ubalanse i markedet med tanke på antall potensielle kandidater. Ifølge lederen av FINN jobb, er dette fortsatt merkbart i 2022.

– Antall stillinger har fortsatt å øke raskere enn tilgangen på kandidater. Det bidrar til ubalanse i markedet med stor etterspørsel etter arbeidskraft på den ene siden, og lav tilgang på arbeidskraft på den andre siden. For arbeidstakere betyr det at man har et eksepsjonelt høyt volum av tilgjengelige stillinger tilgjengelig, sier Ringvold.

– I tillegg er det fortsatt færre søkere per stilling enn før pandemien, noe som gir lavere konkurranse om jobbene. Median antall søknadsklikk per annonse på FINN jobb gikk ned med over 34 prosent i 2021 sett mot 2020, og i første kvartal 2022 ser vi at det er en nedgang på 28 prosent. Det er med andre ord fortsatt arbeidstakers marked.

Brennhett sommerjobb-marked

Det er ikke bare stillingsmarkedet generelt sett som har hatt solid vekst i årets første kvartal. Også tilbudet av sommerjobb-stillinger har vært ekstremt høyt i årets tre første måneder.

– Det var en økning på over 80 prosent i antall nye stillingspubliseringer i første kvartal i år innenfor sommerjobb-segmentet sett mot samme periode i fjor. Sammenligner man samme periode i 2022 mot 2019, som var et normalt år uten korona, var det over 100 prosent økning i antall stillingspubliseringer.

Ringvold sier at dette er svært gledelige nyheter for dem som er på jakt etter en sommerjobb, etter noen år med manko på slike stillinger. Han sier at det er svært gode sjanser for å finne seg en jobb nå, med mye ledig innenfor en rekke ulike bransjer, men legger også til:

– Det gjelder imidlertid å være kjapp, for disse stillingene er veldig populære. “Sommerjobb" er for eksempel det mest brukte søkeordet på FINN jobb. I tillegg ser vi at trafikken inn til sommerjobb-stillinger har økt fra i fjor, med nesten syv prosent. Interessen er med andre ord stor.

  • Jobb søkeord
  • Jobb Bransjene med flest ledige sommerjobb stillinger

Jobbundersøkelsen er en årlig webintervju-undersøkelse i regi av FINN og Schibsted, gjennomført av Norstat. Undersøkelse om arbeidslivet gjort blant over 2000 respondenter i den yrkesaktive befolkningen (18-67 år) i perioden uke 6-7 2022.