Smilende ung mann foran kiosk på campingplass

Lovendring og strammere økonomi påvirker jobbmarkedet på FINN i første halvår

Tradisjonen tro er det søkeordet "sommerjobb" som topper listene på FINN jobb i andre kvartal av 2023. Den overordnede situasjonen påvirkes likevel av lovendringer for sektorene og den økonomiske situasjonen, som har ført til fortsatt nedgang i antall ledige stillinger.

Halve 2023 har nå gått og vi ser en fortsatt nedgang i antall publiserte stillingsutlysninger på FINN gjennom første halvår. I første kvartal var det 12 % færre stillinger mot året før, og i andre kvartal ble det 18 % færre stillinger. Så langt i år er det 15 % færre stillingsutlysninger på FINN sammenlignet med 2022.

I første kvartal så vi at det kun var offentlig sektor som hadde positiv utvikling i antall utlyste stillinger. For andre kvartal har det snudd til en nedgang på 12 %. Den største endringen er fortsatt i privat sektor som har 19 % færre utlyste stillinger hittil i år.

  • Jobb Kvartalstall Q2 2023

– På grunn av lovendringer innen bemanning og innleie i både offentlig og privat sektor, har vi her sett en kraftig nedgang på hele 30 prosent færre stillinger i begge sektorer i første halvår av 2023, forklarer Svein Henrik Hansen, salgsdirektør i FINN jobb.

Han sier videre at norsk økonomi preger forbrukerne negativt, også på FINNs markedsplasser for bolig og kjøretøy. Dette antar vi vil påvirke lønnsomheten i flere norske bedrifter og redusere antall utlyste stillinger ytterligere i tiden som kommer.

  • Svein Henrik Hansen, salgsdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

    Svein Henrik Hansen, salgsdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

– Signalet er også at enkelte bedrifter permitterer, og andre er avventende med umiddelbart å erstatte ansatte som slutter, sier salgsdirektøren. –Vi ser derfor en endring i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Unntaket er virksomheter som nyter godt av lav kronekurs.

De siste årene har det vært svært krevende å få tak i ønsket arbeidskraft. Innen noen sektorer og geografiske områder vil det fortsatt være slik. Et lyspunkt er at vi nå ser en økning på 11 % flere kandidater som ser etter jobb i andre kvartal. Og med flere som faktisk søker på jobb, er utsiktene for å få tak i riktig kandidat nå bedre enn på lenge.