Kvinnelig lærer i skolegård med elever

Historisk antall stillinger på FINN i 2022

Jobbmarkedet i 2022 var svært bra for jobbsøkere, med historisk mange utlyste stillinger – til tross for nedgang i årets siste kvartal.

Jobbsøkers marked

Fjoråret startet som 2021 sluttet, nemlig med en sterk oppgang i stillingsmarkedet. De to siste årene har vært jobbsøkerens marked med rekordhøye tall på antall ledige stillinger. Vi ser en oppgang på 13 % i antall stillinger på FINN fra 2021 til 2022. Ifølge SSB er arbeidsledigheten i Norge fortsatt lav, men med en svak oppgang i fjerde kvartal med 3,3 % ledighet.

Bransjene med flest antall ledige stillinger i 2022 har vært Helse og omsorg, Bygg og anlegg og Barn, skole og undervisning. De bransjene som har størst prosentvis økning i utlyste stillinger fra 2021 til 2022 er Kraft og energi, Olje og gass, og Barn, skole og undervisning, forteller jobbanalytiker i FINN, Christopher Ringvold.

  • Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb

    Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb. Foto: Caroline Roka

Nedgang i fjerde kvartal

Frem til august var stillingsmarkedet på FINN ekstremt sterkt og dette er årsaken til oppgangen for året som helhet. Vi ser en nedgang i antall nye stillinger i fjerde kvartal i fjor. Dette skyldes sannsynligvis prisvekst på varer, tjenester og strøm, i tillegg til økte renter, som har gjort at aktiviteten innen en rekke bransjer avtar. Selv om bransjer som Helse og omsorg og Bygg og anlegg har nedgang fra året før, er det likevel disse bransjene som fortsatt har flest stillinger å tilby. Bransjene Barn, skole og undervisning, og Olje og gass har fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft og er de eneste med oppgang fra året før.

  • Jobb Topp fem bransjer 3

– Temperaturen i arbeidsmarkedet er avtagende, selv om det fortsatt er høy etterspørsel etter arbeidskraft målt mot tidligere år. Det er stadig flere bedrifter som innfører ansettelsesstopp eller nedbemanner for å tilpasse seg en lavere aktivitet i økonomien. Dette reduserer tilbudet av ledige stillinger og øker antall aktive kandidater i markedet, sier Ringvold.

Bryter vi ned veksten på tvers av offentlig og privat sektor er utviklingen ulik. Offentlig sektor har økt antall utlyste stillinger med 2 % målt mot fjerde kvartal i 2021. I privat sektor ser vi en nedgang i antall utlyste stillinger i fjerde kvartal, her er det utlyst 13 % færre stillinger enn samme periode i fjor.

Stillingskutt i de store bransjene

I fjerde kvartal 2022 ser vi en nedgang i antall stillinger fra året før i de største bransjene, og generell lavere etterspørsel etter arbeidskraft. Geografisk er nedgangen i antall stillinger størst i Oslo med 18 % nedgang, mens Nordland er det eneste fylket med oppgang på 12 % målt mot fjerde kvartal i 2021.

– Etterspørselen etter håndverkere går fortsatt ned, slik vi også så i tredje kvartal. Byggebransjen har blitt hardt rammet av strammere økonomi i 2022 og særlig siste halvdel av året, noe som gjenspeiles i topplisten over stillingsmarkedet, forteller Ringvold.

  • Jobb Topp fem stillingsfunksjoner 4

Hva søker kandidatene etter?

Offshore er en vekstvinner i fjerde kvartal som i tredje kvartal, og høye energipriser skaper høy etterspørsel etter arbeidskraft innen olje og gass. Equinor er derfor også et selskap som har gjort inntog på topplisten i 2022. Andre nykommere på topplisten over populære søk er HR, og lagermedarbeider.

  • Jobb Søkeord 3