Foto: Getty Images / ArtistGNDphotography / E+

Stabilt jobbmarked, men store variasjoner blant bransjene

Dette året har jobbmarkedet har vært historisk sterkt, men den økonomiske situasjonen har ført til at det er svært ulik utvikling på tvers av ulike bransjer.

Ferske tall fra FINN jobb, viser at det er så å si likt antall utlyste stillinger i tredje kvartal i år som samme tid i fjor. Det er fortsatt arbeidstakers marked i mange bransjer, med et historisk høyt volum av ledige stillinger. Tallene viser imidlertid at noen bransjer peker seg ut i positiv retning, mens andre har gått drastisk ned i etterspørsel etter arbeidskraft.

Offentlig sektor er vinneren

Bryter vi ned veksten på tvers av offentlig og privat sektor er utviklingen ulik. Offentlig sektor har økt antall utlyste stillinger med 18,5 % målt mot tredje kvartal i fjor. I privat sektor ser vi en nedgang i antall utlyste stillinger, her er det utlyst 4,7 % færre stillinger enn i samme periode i fjor. Avtakende etterspørsel etter arbeidskraft fra privat sektor, viser at markedet kjøler seg noe ned, men det er verdt å merke seg at det er fra et historisk høyt nivå.

Jobbekspert og leder for FINN jobb, Christopher Ringvold, ser at arbeidsmarkedet er i ferd med å endres – spesielt for noen bransjer.

– Av de største bransjene ser vi at Bygg og anlegg har en markant nedgang på 24 prosent. Nedgangen viser at etterspørselen etter arbeidskraft avtar betydelig i tredje kvartal. På motsatt side av skalaen finner vi Industri og produksjon, hvor antall utlyste stillinger øker med 11 prosent målt mot samme periode i fjor, forteller Ringvold.

– Når det gjelder stillinger i det offentlige, ser vi at behovet for arbeidskraft er stort for øyeblikket, spesielt innen Barn, skole og undervisning, og det er fortsatt behov for folk innen Helse og omsorg selv om nivået er lavere enn tidligere dette året.

  • Jobb Topp fem bransjer 1

Byggebransjen hardt rammet

I det private markedet er det nedgang. Til tross for at Bygg og anlegg er en av bransjene med flest ledige stillinger, er det likevel en kraftig nedgang på 25 % i antall publiserte stillinger på FINN dette kvartalet målt mot i fjor.

– Tallene fra FINN viser at Håndverker var stillingsfunksjonen med flest stillinger i første kvartal i år. Det at antall stillinger som håndverker går drastisk ned, er en tydelig indikasjon på lavere aktivitet i byggebransjen, forteller Ringvold.

  • Jobb Topp fem stillingsfunksjoner 1

Endringer i olje, gass og energibransjen

Et interessant funn er den sterke oppgangen i stillinger for bransje Olje og gass, hvor det er 30 % flere stillinger enn samme periode i fjor. Kategorien Kraft og energi har også en sterk oppgang på hele 47 % flere stillinger enn samme periode i fjor. Her ser vi tydelig effekten av at høye energipriser og god lønnsomhet i sektoren driver opp etterspørselen etter arbeidskraft.

– De siste par årene har arbeidsmarkedet vært preget av effekter fra koronapandemien. En bransje som har en skikkelig bounce-back etter pandemien er Luftfart, her har vi en oppgang på hele 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ringvold.

  • Jobb Søkeord 1

Hva søker vi etter?

Det viktigste funnet innen trender i jobbsøkermarkedet, er at selskapet Equinor og offshore begge er på topp ti-listen over mest brukte søkeord blant kandidatene. Sykepleier og psykolog har også kommet oppover på lista, og disse funnene henger godt sammen med antall stillinger som finnes å velge i helse og omsorgs-bransjen.