Resultatene var fantastiske!

– Resultatene var fantastiske!

Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS ønsket flere relevante søkere til sine stillinger. De gikk fra å annonsere lokalt og i sosiale medier, til å bruke effektprodukter på flere stillingsannonser. I dette kundeintervjuet forteller de om sin erfaring med Effekt fra FINN jobb.

Stig A. Gåre Andresen er daglig leder i Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS. Deres utfordring er å treffe de rette søkerne i kanalene de benytter seg av. Særlig å treffe passive kandidater har vært vanskelig.

- Vi har vanligvis brukt FINN.no, Facebook, LinkedIn og lokale aviser for stillingsannonsering. I tillegg annonseres det på egen nettside, og vi kontakter relevante kandidater i vårt nettverk.

Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS bruker i dag effektprodukter på mange av sine stillinger. Særlig for litt snevrere stillinger har dette gitt gode resultater.

Stor interesse for snever stilling

En av kundene deres, Kebony Norge, var bekymret for at det skulle være få kandidater å velge mellom til stillingen som forsker innen fagområdet materialteknologi. At arbeidsstedet var i Skien gjorde nedslagsfeltet enda mindre.

- Vår rådgiver i FINN, Petter Larsen, anbefalte oss å bruke effektprodukter til denne annonsen, forteller Laila M. Håkonsen, bemanningsrådgiver i Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS. - Kunden valgte å ta sjansen, og resultatene var fantastiske!

For mange er det en utfordring å få stillingsannonser spredt i tilstrekkelig grad. Annonsen til Kebony Norge ble vist til relevante kandidater og det var over 1200 personer som leste utlysningen på FINN. Oppdragsgiveren fikk 34 søkere til stillingen, hvorav ti høyst relevante.

Vesentlig flere relevante kandidater

- Min kunde syntes i utgangspunktet at 34 søkere var lite inntil vi så kvaliteten på kandidatene. Det er ikke om å gjøre å få flest søkere, men å treffe de riktige kandidatene. Og det mener jeg effektproduktet hjalp oss med, sier Håkonsen.

Hun leverte en god liste på ti aktuelle kandidater. Seks kandidater ble kalt inn til førstegangsintervju der det til slutt stod mellom to kandidater. Rollen ble besatt raskt.

- Vi har benyttet effektprodukter på de fleste av våre rekrutteringer i etterkant av dette. Det gir oss vesentlig bedre tilfang av relevante kandidater, avslutter Håkonsen.