ISS fikk prisen for Årets HR-avdeling. Den ble tatt imot av Mads Møglestue og Hilde Sundt-Hansen. Foto: Kilian Munch
ISS fikk prisen for Årets HR-avdeling. Den ble tatt imot av Mads Møglestue og Hilde Sundt-Hansen. Foto: Kilian Munch

ISS Facility Services ble Årets HR-avdeling på The Hunt 2022

Omskolering og omplassering av over 3 000 ansatte, og tilbud om alternativt arbeid for alle deres permitterte medarbeidere, var bare noe av det ISS Facility Services imponerte juryen med på The Hunt 2022. De ble kåret til Årets HR-avdeling, og her får du høre mer om hvordan de jobber med sine ansatte.

Hva betyr det for dere å vinne denne prisen?

Dette er en fantastisk anerkjennelse av vår avdeling og jobben teamet vårt har gjort. Det at People & Culture leverer så gode resultater i en krevende pandemitid og samtidig har greid å sette søkelys på utvikling, sier mye om oss. En velfungerende HR-avdeling bidrar til at vi som selskap kan ha fokus på kunder. Det er tross alt dem vi lever av, og det er dem vi skal skape opplevelser for hver eneste dag.

Hvordan har dere jobbet det siste året?

ISS Facility Services har rundt 10 000 medarbeidere og da pandemien traff krevde det systematisk krisearbeid, både når det gjelder håndtering av selve krisen, men når det gjelder å ivareta medarbeiderne våre på en god måte. I løpet av pandemien har vi hatt mer enn 3300 permitterte som vi har jobbet systematisk for å omplassere og omskolere i den grad vi kan. I tillegg har vi gjennomført over 33 000 internt opplæringskurs, blant annet for å sikre at alle servicemedarbeidere vet hvordan de skal forholde seg til pandemien og for eksempel gjennomføre smittevask.

I samme periode har vi bidratt i utrullingen av ny global strategi. Dette påvirker hvordan vi setter opp prosjekter, fordeler oppgaver, og ikke minst hvordan vi følger opp medarbeiderne våre og sikrer at de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre rollene sine.

I tillegg er det viktig å nevne at ISS Facility Services er en vei inn i arbeidslivet for mange som står på kanten av det, og det stiller høye krav til oss som selskap og som HR-avdeling. Inkludering og integrering er en bærebjelke for oss, og det er for dette arbeidet vi vant Ringer i vannet-prisen i 2021. Flere av våre medarbeidere har for eksempel gått fra å være flyktninger til å bli faglært. Inkluderings- og inkluderingsarbeidet er både viktig og meningsfylt.

Totalt sett har vårt relativt lille team stått på som helter gjennom en krevende, men spennende tid, og derfor er det ekstra hyggelig med denne anerkjennelsen.

Hva tror dere blir enda viktigere å fokusere på fremover for å lykkes?

NHO nevnte at vi ikke har vært i en slik bemanningskrise siden 2014. Det innebærer at vi må jobbe beinhardt med å rekruttere de riktige medarbeiderne, både i drift og på hovedkontoret. I kampen om talentene blir det viktigere enn noen gang å jobbe godt med kommunikasjon og employer branding for å få frem hvor attraktiv arbeidsplass ISS Facility Services faktisk er, spesielt med tanke på at vi leverer flere tjenester som ikke krever så mye fagopplæring. Det blir også viktig å tenke utenfor boksen og spisse oss mot forretningen vår, og samarbeide enda tettere med de som skaper inntekter til selskapet vårt. Samtidig er det viktig å få frem at ISS er et selskap som legger vekt på talentutvikling, og at vi er store nok til å ha en lang, interessant karriere, både i Norge og internasjonalt.

Hva tror dere blir de viktigste trendene i jobbmarkedet 2022 man bør være oppmerksom på?

Kampen om talentene blir knallhard, både med tanke på ledere og ikke-faglærte. Å kunne tilby utviklingsmuligheter og talentutvikling, og samtidig formidle attraktiviteten, blir viktig. Vårt samfunnsansvar og søkelys på bærekraft er noe av det som skal bidra til å skille oss fra konkurrentene våre og appellere til de generasjonene som er på vei inn i bransjen.

Hva er deres viktigste tips til kunder som synes det er vanskelig å rekruttere?

Det å utvikle en tydelig employer branding-strategi som skiller seg ut, kommer til å bli enda viktigere. Alle aktiviteter vi gjør mot potensielle og eksisterende medarbeidere må gjennomgås, ikke minst er det viktig å utfordre seg selv på hvordan man synliggjør hva slags selskap man er, hvilke resultater som skapes, hvilken kultur man jobber etter, og hvordan man jobber med samfunnsansvar.

Når man sitter i en rekrutteringsprosess merker man fort om det er riktig person med tanke på kompetanse, men det er også viktig å tenke på kulturell match. Den kulturelle matchen kommer til å bli viktigere og viktigere. Transparens for å få frem hvilken kultur selskapet har, bidrar til at kandidaten kan trives og utvikle seg fra dag én. Med andre ord er det ikke bare kompetanse som viktig, men hvem man er som menneske og hvilke verdier man har. Det har vært vanlig de siste årene å tenke porteføljekarriere hvor en medarbeider blir to til tre år på ett sted, før man går videre. Kanskje står vi overfor et paradigmeskifte hvor organisasjonene får medarbeiderne til å bli lengre deler av karrieren sin. Spørsmålet blir da hvordan vi utvikler talentene på en individuell og smart måte, slik at det gagner både medarbeideren og selskapet.