Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

Enda flere på jobbjakt etter ferien

Ferske tall fra FINN jobb viser stadig høyere aktivitet fra jobbsøkere enn før sommeren. Nedgangen i utlyste stillinger har avtatt, men jobbanalytiker Christopher Ringvold sier at vi ikke er tilbake på 2019-nivå helt enda.

Det har vært høy aktivitet på FINN jobb etter sommerferien. I august var det 7,4 millioner annonsebesøk*, som gir en vekst på 7,2 prosent sammenlignet med august 2019. September hadde 7,8 millioner annonsebesøk og en vekst på 8,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Til sammenligning lå trafikken i mai på 2,5 prosent over fjoråret. I september hadde vi over en halv million klikk på "Søk her" i stillingsannonsene, som er det høyeste tallet siden pandemien traff oss i mars 2020.

Jobbanalytiker i FINN jobb, Christopher Ringvold, forteller at statistikken på FINN ikke er særlig overraskende med tanke på situasjonen i arbeidsmarkedet generelt.

- Det ble klikket 478 000 ganger på søkeknappen i stillingsannonser i august, og tallet økte til 515 000 klikk i september. Dette reflekterer situasjonen i arbeidsmarkedet hvor arbeidsledigheten fortsatt er relativt høy og langt flere kandidater er aktive jobbsøkere.

  • Jobb nyhetsbrev okt 20202

Gradvis bedring i antall stillinger

Når vi ser på antall utlyste stillinger, har det vært en mer moderat utvikling etter sommeren. Nedgangen vi så da koronapandemien traff norsk økonomi i mars, har avtatt, men Ringvold sier at vi er ikke tilbake på 2019-nivå helt enda.

- Etter en moderat start på august, har utviklingen tatt seg opp. Antall utlyste stillinger økte med nesten 13 prosent fra august til september. Dette er en god indikasjon på at bedriftene ser lysere på fremtiden og har et økt behov for arbeidskraft, sier Ringvold.

  • Jobb nyhetsbrev okt 20204

Fortsatt nedgang de fleste største bransjene

Ni av de ti største bransjene på FINN jobb har fortsatt nedgang i stillingsvolumet i september. Av de ti største bransjene ser vi at det er Olje og gass som har den desidert kraftigste nedgangen med 45,5 prosent, etterfulgt av Konsulent og rådgivning med 31,1 prosent nedgang. På motsatt side av skalaen finner vi Helse og omsorg med en økning på hele 15,5 prosent. Tallene gjelder for august og september, sammenlignet med samme måneder i 2019.

* Et annonsebesøk telles når en bruker er aktiv på FINN. Besøket er gyldig helt til man har vært inaktiv i 30 minutter, da telles neste aktivitet som et nytt besøk.

  • Jobb nyhetsbrev okt 2020
  • Jobb nyhetsbrev host 2020 1