Kristoffer Jakobsen og Ragnhild Heggem Fagerheim fra Cowi vant prisen for Årets employer branding-kampanje. Foto: Kilian Munch
Kristoffer Jakobsen og Ragnhild Heggem Fagerheim fra Cowi vant prisen for Årets employer branding-kampanje. Foto: Kilian Munch

COWI vant Årets employer branding-kampanje på The Hunt 2022

En employer branding-kampanje med grønn omstilling som tema, ble en døråpner for viktige samtaler om krevende dilemmaer på veien mot lavutslippssamfunnet. Konsultentgruppen COWI vant med dette prisen for Årets kampanje på The Hunt for andre året på rad.

Hva betyr det for dere å vinne denne prisen?

Først og fremst betyr dette veldig mye for oss som kommunikasjonsavdeling. Når vi kan bevise effekten av vårt arbeid, får medarbeiderne tillit til løsningene vi foreslår og det gjør det enda lettere å få gjennomslag for kommunikasjonsinitiativene våre. Vi bruker ofte rådgiverne våre i kampanjer og de setter av mye tid til å dele sin kunnskap i kampanjer. Da er det helt gull å få anerkjennelse for det vi gjør.

Prisen betyr også mye med tanke på å tiltrekke seg talenter. Det er tøff konkurranse om ingeniører i bransjen vår og mange av de ønsker å jobbe med bærekraftige løsninger. Gjennom denne kampanjen viste vi at det er mange utfordringer knyttet til grønn omstilling, og vi kan tegne et mer sannferdig bilde for potensielle medarbeidere.

COWI er heller ikke selskapet med høyest kjennskap i bransjen, så ved slike kampanjer øker vi oppmerksomheten både hos bransjen og kandidater som vi ønsker å rekruttere.

Hvordan har dere jobbet det siste året?

Som kommunikasjonsavdeling jobber vi hardt med å sikre de lange linjene. Hvert år velger vi to fokusområder som skal påvirke absolutt alt vi gjør. I 2022 fokuserer vi på grønn omstilling og å styrke vårt employer brand. Alt det daglige arbeidet med driftsoppgaver kan lett spise opp tida vår, så det er viktig å holde fokus på de lange linjene.

Innsikt er viktig for oss. Vi kan ikke sitte å anta hva som fungerer, så vi bruker aktivt undersøkelser for å bli bedre kjent med de vi skal nå ut til. Slik at vi kan bedre målrette innsatsen vår, og ikke bruke tid og energi på ting som ikke har effekt.

Vi kjører to store kampanjer årlig hvor vi smører tjukt på. Våre ansatte blir ofte løftet frem i kampanjene våre og får vist kunnskapen sin, og vi får tilbakemelding om at de syns det er stas å få snakke om sin lidenskap og sitt fagområde. Det er også fint å løfte frem de som ellers ikke er ute i media, for vi har veldig mange flinke folk. Dette er også med på å vise nye kandidater at COWI er en arbeidsplass hvor man har mulighet til å påvirke. Til sist er det viktig at medarbeidere får eierskap til kampanjer vi kjører — at det ikke bare er noe vi i kommunikasjonsavdelingen finner på sammen med Schibsted.

I vår siste kampanje, Kunnskapen bak, jobbet vi tett med Schibsted for å finne vinklinger som skaper engasjement. Vi presenterer dilemmaer innen transportsektoren og byutvikling, og ønsket var at alle skulle tenke litt ekstra over dilemmaene og utfordringene som møter oss på veien mot lavutslippssamfunnet. Noen negative tilbakemeldinger har kommet, for eksempel at vi som ingeniørselskap bør holde oss unna politikk. Men stadig flere selskaper tar bærekraftsvalg, og det handler like mye om økonomi, klima, miljø og sosial bærekraft som politikk . Alle som vil skape business må ta inn over seg hvordan vi skal håndtere det grønne skiftet, og da blir bærekraftskommunikasjon essensielt. Vi kommer ikke unna at vi er bransje med store utslipp, og det må vi være ærlige på.

Hva tror dere blir enda viktigere å fokusere på fremover for å lykkes?

For oss blir det mer fokus på employer branding. Vi vil få frem at vi er en utfordrende arbeidsplass hvor man får “kjørt nøtta”, og at man får se sin del av arbeidet sitt i det store bildet og jobbe på tvers med mange fagområder . Det blir nok viktig å vise frem kompleksiteten i fagene på en engasjerende måte.

En av våre utfordringer er at vi er veldig lik konkurrentene våre, og vi jobber med mange av de samme prosjektene. Da blir det viktig for oss å heller vise frem våre verdier og hvordan COWI er som arbeidsplass, og kommunisere dette på en troverdig måte.

Universum-undersøkelser viser at mange ønsker seg et vennlig arbeidsmiljø fremfor høyere lønn, og det er verdt å merke seg når man skal tiltrekke seg nye talenter.

Hva tror dere blir det viktigste trendene i jobbmarkedet 2022 man bør være oppmerksom på?

Nå som det virkelig er jobbsøkernes marked, er det viktig å lytte til hva de ser på som en attraktiv arbeidsgiver og ta det innover seg. Vi ser blant annet en tendens til at medarbeidere ønsker å ha større påvirkning på arbeidsplassen sin. Da bør vi i større grad vise hvordan medarbeidere har det hos oss. Vi ser også at selskapers verdier blir viktigere for folk, særlig yngre generasjoner arbeidstakere.

Hva er deres viktigste tips til kunder som synes det er vanskelig å rekruttere?

Vi jobber i et beinhardt marked og det er vanskelig å få tak i senior-kandidater. Bruk derfor innsikt aktivt til å bli kjent med målgruppa dere skal ha tak i, for eksempel Universum-undersøkelser. Vi snakker ofte med egne ansatte som ligner på de vi ønsker å få tak i, for å få innsikt i hva vi bør spille på for å få de mest attraktive kandidatene til å ønske å bytte jobb.

Her tror vi også at kampanjer er viktige, de tenner en gnist hos kandidater, særlig hvis man ikke bare maler et rosenrødt bilde, men er ærlige. Bruk gjerne egne ansatte i kampanjer, for flinke folk har jo lyst til å jobbe med flinke folk!