Jørgen Hellestveit, produktdirektør i FINN eiendom

Trafikken på FINN eiendom tilbake til normalen

Etter noen uker med svært uvanlige tilstander i verden for øvrig, også for boligmarkedet, ser vi at trafikken på FINN eiendom er i ferd med å komme tilbake til normalnivået. Vi har sett nærmere på utviklingen så langt gjennom koronakrisen, og hvordan boligmarkedet ser ut til å agere.

Jørgen Hellestveit, produktdirektør for FINN eiendom, har brukt mye tid de siste ukene til å følge med på utviklingen i boligmarkedet, i tillegg til å gjøre tilpasninger av annonseproduktet på FINN. Etter noen uker med nedgang i trafikk og bruk av tjenestene på FINN eiendom, ser han nå at pilene peker oppover igjen.

- Antall unike brukere per uke er stabilt før og etter koronautbruddet. Vi så et fall i antall besøk og sidevisninger per bruker de første 14 dagene etter at koronakrisen inntraff 12. mars. Antall sidevisninger per besøk viser en positiv trend og vi er nå nesten på nivå med perioden før koronakrisen fant sted. Dette tyder på at det fortsatt er like mange unike brukere inne og ser på eiendommer, men at de ikke har vært like ofte inne, og ser ikke på like mange objekter som tidligere. Samtidig er også sistnevnte indikator i ferd med å peke oppover.

Oppgang fra 2019

Hellestveit kan videre konstatere at FINN eiendom gjør det bedre i år enn i fjor, samlet sett, for brukertrafikk på boligannonser.

- Vi ser en oppgang i uke 13 mot samme uke i fjor på 0,6 prosent, noe som kanskje vil overraske mange som har trodd at boligmarkedet skulle falle helt gjennom i disse dager. Dette viser at det så langt ser ut til at det fortsatt er mye som rører seg i boligmarkedet.

Flere på desktop under koronakrisen

- Det er kun små endringer i brukernes adferd når de ser etter bolig på FINN i disse dager. Vi ser at trafikkmønsteret er stabilt gjennom døgnet, altså at folk ser etter bolig på samme tid av døgnet som tidligere. Derimot kan vi se at flere benytter desktop enn mobil i disse dager, noe som trolig kan sees i sammenheng med at så mange nå jobber fra hjemmekontor.

Ny funksjonalitet gir effekt for meglere

FINN eiendom har tilgjengeliggjort visningspåmelding som har vært aktivt i noen uker nå. Oppstarten ser ut til å være et kjærkomment tiltak for eiendomsmeglere som mer enn noen gang tidligere vil ha en indikasjon på hvor mange som møter på visning.

- Vi ser at 38 prosent av boligannonsene har visningspåmelding aktivert på FINN.no nå. Dette er en god start og tilbakemeldingene fra både brukere på boligjakt og meglere, er så langt utelukkende positiv.

Tjenesten er lansert for å gjøre det mulig for meglere å planlegge visningen bedre og redusere smittefaren i forbindelse med korona.

- Så langt ser vi at det i snitt for hver annonse, kommer 1,4 klikk på knappen for visningspåmelding.

Slik fungerer visningspåmelding

For at tjenesten skal virke må det overføres en lenke til FINN per annonse med teksten “Visningspåmelding”. Meglersystemene som benytter FINN.no er informert om dette. Kjedene er selv ansvarlige for påmeldingsskjemaet. Visningspåmelding er aktivert og tilgjengelig for alle kategorier på FINN eiendom, med unntak av “Bolig ønskes leid” og “Bedrifter til salg”.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med din kontaktperson hos FINN eiendom, eller send oss en e-post på eiendomkoordinator@finn.no.