Ungt par ser ut av vindu i leilighet

Dette er folks vaner ved boligkjøp

Hvordan går folk frem når de skal kjøpe bolig? Og hva syns de egentlig om meglere? Vi i FINN har snakket med flere boligkjøpere som ga oss svar på dette og mye mer.

I januar gjennomførte FINN eiendom et kvalitativt studie hvor en rekke boligkjøpere ble intervjuet. Hensikten var å lære mer om hvordan de bruker FINN og hvilke behov de har knyttet til boligkjøpsprosessen. Denne innsikten gjør at vi kan lage de beste løsningene både for deg som megler eller utbygger, og for de som skal kjøpe bolig. Intervjuobjektene var personer fra hele landet som enten har kjøpt bolig de siste 12 månedene, eller som er aktivt på boligsøk i dag. Intervjuene ble gjennomført som fysiske møter eller telefonsamtaler.

Pris, beliggenhet og bad er viktigste drivere

Det var forskjellige årsaker til hvorfor respondentene trengte ny bolig. Noen opplevde endringer i livssituasjonen, som familieforøkelse eller skilsmisse, mens andre hadde behov for mer plass eller en mer praktisk hverdag. En person var avhengig av å bo i nærhet til skolen der datteren han hadde delt foreldrerett for, var elev. En annen jobbet hjemmefra og ønsket et ekstra rom som fungerte bedre når han hadde forretningsmøter der. Andre grunner var en bolig som er bedre tilpasset hjemmekontor eller nærhet til skolekrets for barna.

De viktigste driverne som gikk igjen hos respondentene var pris, beliggenhet og bad. Det er som regel store kostnader knyttet til boligkjøp, så det er naturlig å være prisbevisst. At standard på badet er en viktig driver, henger sammen med kostnadene — det er ofte det dyreste rommet å renovere.

Ulike kanaler til ulike behov

For å finne frem til riktig bolig bruker man i stor grad FINN for å orientere seg. Også nyhetsbrev med anbefalte boliger fra eiendomsmegler er en kanal man finner bolig gjennom. Noen ble videresendt til meglerkjedens hjemmesider via digitale annonser, men denne kanalen ble ikke mye brukt utover det. Mange mente at behovet ble bedre dekket på FINN da de kunne se annonser også fra andre kjeder der. En person bosatt på et mindre tettsted fortalte at hun bruker den lokale meglerkjedens nettsider mye ettersom dette er den eneste kjeden i området. Det totale inntrykket var at meglerkjedenes nettsider i størst grad brukes for å laste ned prospekt.

Når det kommer til navigering på FINN er det litt ulikt bruksmønster. Halvparten av respondentene har både lagrede søk med sine viktigste kriterier, men også aktive søk hvor man huker av kriteriene fra gang til gang, blir ofte gjort for ikke å gå glipp av boligannonser. Noen bruker kartfunksjonen aktivt og har gode erfaringer med dette.

Bilder utgjør mye av inntrykket

Det generelle inntrykket av FINN-annonser er at de er fine og informative. De fleste mener at informasjonen danner et godt nok grunnlag til å gå på visning. Det som legges mest vekt på er bilder, prisinformasjon, plantegning og nabolagsprofil. Flere nevnte at de ønsker gode bilder av rommene som er dyrest å pusse opp, som kjøkken og bad, og det settes også pris på bilder som viser boligen til ulike tider, eksempelvis stemningsbilder på kveldstid. Det ble også sagt at boliger utelukkes på grunn av dårlige bilder. Når det gjaldt plantegninger ses disse på som nyttige, særlig for å gi boligkjøper et inntrykk av muligheter for innredning og renovering.

Et fåtall lastet ned prospekt før visning. Det generelle bruksmønsteret viste at det er mest vanlig å gå gjennom prospektet etter visning, og aller viktigst var utfyllende tekst og tilstandsrapport. Bilder og plantegning ønsket de helst å se digitalt og gjerne grundig før visning for å danne seg et inntrykk som kunne bekreftes eller avkreftes på visning.

Må være åpen om feil og mangler

De fleste setter pris på fleksibilitet i tidspunkt for visning. Flere setter pris på mulighet for privatvisning som gjør det mindre stressende og mer oversiktlig enn ved fellesvisning, men da måtte det være med megler og ikke boligeier selv. Det oppleves som lettere å være kritisk dersom kun megler er til stede.

Åpenhet om det kritiske og særegenheter ved objektet, og at man føler seg trygg på det som kommuniseres, er de viktigste egenskapene ved en megler. Boligkjøper liker å føle at megler bryr seg om de. Også generell kunnskap om nærområdet, som befolkning, handel, og skole- og kollektivtilbud, ble nevnt. Noen har følt at megler blir for selgende eller holder igjen informasjon om feil og mangler, og at man selv finner ut av feil i etterkant. Dette, sammen med å føle seg oversett, er det som trekkes frem som negativt ved megler.

Oppsummering

Når folk skal kjøpe bolig foretrekker de fleste å orientere seg på FINN og benytte seg av filtrering og lagrede søk. De bruker meglers hjemmesider for å laste ned prospekt, men dette gjøres som regel etter visning når de kan sette seg mer inn i delene ved boligen de nylig har vært på visning i.

Pris på boligen, gode bilder av alle rom, og standard på bad er de viktigste driverne når en bolig skal vurderes. Dårlige eller uteblivende bilder av rom kan gjøre et attraktivt objekt uaktuelt for boligkjøper.

De viktigste egenskapene ved meglere er åpenhet om feil og mangler ved objektet, og at de følger opp interessentene. Når så mye informasjon er tilgjengelig digitalt i dag, er det avgjørende for relasjonen til megler at han eller hun tar en aktiv rolle både under og etter visning.