Foto: Peter Walter/ 500px/ Getty Images
Foto: Peter Walter/ 500px/ Getty Images

Svak nedgang i boligmarkedet på FINN

Tallene for tredje kvartal av 2021 viser en svak nedgang i boligmarkedet på FINN, med færre boliger til salgs og færre interessenter. Mye kan tyde på at høstens renteøkning har påvirket boligdrømmene hos det norske folk. Vi gir deg de siste FINN-tallene for boligmarkedet.

Det har skjedd noe ganske interessant i boligmarkedet den siste tiden. Det skal vi komme tilbake til, men først; vi har lagt bak oss en vår og forsommer med svært høyt annonsevolum og rekordhøy interesse på FINN eiendom. Interessen hos boligkjøpere liker vi å måle med antall besøk per annonse (trafikk) i ulike kategorier.

— Trafikken inn til kategorien “Bolig til salgs” gikk varm, og selv om det var mye ute på tilbudssiden så virket det som at temperaturen i markedet holdt seg oppe fordi interessen var så høy. I første kvartal hadde vi faktisk nesten 22 prosent mer trafikk per boligannonse målt mot samme kvartal året før, sier Jørgen Hellestveit, leder for FINN eiendom.

Annonsetrafikk FINN eiendom
Q1:
22 % vekst
Q2:
10 % vekst
Q3:
7 % nedgang
Totalt for alle tre kvartaler:
7 % vekst

— Det er gledelig å se at vi har hatt god vekst i annonsetrafikken før fjerde kvartal. Totalt for alle de tre første kvartalene ligger veksten på 7 prosent, forteller Hellestveit.

  • Jørgen Hellestveit, leder i FINN eiendom

    Jørgen Hellestveit, leder i FINN eiendom. Foto: Caroline Roka

Nedgang i annonsevolum

— I tredje kvartal viser statistikken vår at ting er i ferd med å snu litt. Trenden for volumet av boligannonser går nedover, og interessen for disse følger ikke de samme rekordtidene som vi så forrige vinter. Altså; færre boliger til salgs og færre interessenter. Trenden går også noe nedover på antall som legger annonser i sine favoritter, og klikk på “Gi bud”-knappen er ikke like mye brukt som tidligere, sier Hellestveit.

  • Annonsepubliseringer bolig til salgs

Når vi dykker enda lengre ned i tallene, ser vi at det er Oslo som står for den største nedgangen i volum og interesse. I september i år ble det lagt ut 15 % færre annonser i Oslo, og gjennomsnittlig trafikk per annonse hadde nedgang på 19 %. Det er altså her temperaturen i boligmarkedet ser ut til å synke først, og følgelig, med så høyt volum som det er i denne byen, påvirker det de nasjonale tallene vesentlig. Ser man på statistikken for Rogaland, Trøndelag og Agder, øker trafikken på annonsene og viser sånn sett et helt annet bilde.

  • Topp 10 søkeord

Mange drømmer om et småbruk

Det vi vet er at svært mange nordmenn bruker FINN og FINN eiendom til å drømme. Å se på boliger er nærmest blitt en hobby for mange av oss, noe tallene våre tydelig viser. Over 3,3 millioner nordmenn er på FINN eiendom hvert år, og de ser på boligannonser i snitt 7,5 timer hver i året.

Statistikken for antall søk med ordet "småbruk" i seg, sier mye om etterspørsel og hva folk er på jakt etter på FINN, og også dette har holdt seg stabilt høyt. Småbruk har lenge vært på topp 10-listen over de aller mest brukte søkeordene på hele FINN, ikke bare FINN eiendom, og mai 2020 blant de absolutt "hotteste" månedene. Da ble det gjort over 56 000 søk, før det flatet litt ut for så å gå oppover igjen om vinteren.

— I snitt får småbrukannonsene tre ganger så mange besøk som en ordinær boligannonse, noe som tyder på at det antagelig er mange nordmenn der ute som går med en drøm om et lite småbruk hvor man kanskje kan leve litt mer i pakt med naturen. Vi så også at pandemien bidro til at enda flere drømte seg bort til et fint sted på landet, sier lederen for FINN eiendom.

Annonsetallene viser en svak nedgang i publiserte annonser for småbruk på FINN fra 2019 til 2020, som ikke var så unaturlig på grunn av pandemien. Ser man bort fra denne nedgangen har annonsetallene holdt seg relativt stabile.

Nye annonser for gårdsbruk/småbruk januar—september

2021: 981 nye annonser
2020: 932 nye annonser
2019: 1012 nye annonser

Når det gjelder besøk på småbrukannonser, har denne økt betraktelig de siste årene. Fra 2019 til 2020 økte antall besøk med nesten 10 prosent, og hittil i år har det vært over 8,7 millioner annonsebesøk.

Trafikk til annonser for gårdsbruk/småbruk januar—september

2021: 9 940 163 annonsebesøk
2020: 9 537 929 annonsebesøk
2019: 8 057 280 annonsebesøk

— Også antall sidevisninger for småbrukannonsene er solide, og både i 2020 og 2019 var det over 27 millioner sidevisninger i denne kategorien, mens det hittil i år har vært over 18 millioner sidevisninger, forteller Hellestveit.

Sidevisninger for annonser for gårdsbruk/småbruk januar—september

2021: 22 134 931 sidevisninger
2020: 22 993 388 sidevisninger
2019: 20 408 619 sidevisninger

En liten "fun fact"; det er faktisk menn mellom 30 og 50 år som er overrepresentert i besøk til disse annonsene!

Også roligere for fritidsboliger

Markedet for fritidsboliger hadde en sterk start på 2021, med nesten 70 % vekst i antall nye annonser i første kvartal mot fjoråret. Derfra har det dabbet av, og i tredje kvartal ble det publisert 16 % færre nye annonser enn samme kvartal i fjor.

  • Annonsepubliseringer fritidsbolig til salgs

— Også interessen for fritidsboliger har hatt en nedgang det siste kvartalet. Årets første kvartal var spinnvilt når det gjelder interesse fra boligkjøpere, men det nok rimelig å anta at både renteøkning og lettelser i reiserestriksjoner har påvirket dette markedet den siste tiden, sier lederen for FINN eiendom.

  • Topp 10 søkeord FTS