Mann lener seg ut av vindu på leilighet med trær utenfor

Høstens boligmarked på FINN slår fjorårets rekord

Høsttemperaturene ser ikke ut til å ha nådd boligmarkedet på FINN. Annonsetrafikken ligger godt over fjoråret, men mange kunne nok ønske seg flere fritidsboliger å velge mellom.

Trafikken til boligannonser på FINN eiendom hadde totalt en vekst på sterke 25 prosent i september, sammenlignet med samme måned i fjor. Forretningsutvikler i FINN eiendom, Kamilla Wehrmann, sier at det var særlig to kategorier som bidro til den gode veksten.

- Det var i stor grad annonser i kategoriene Bolig til salgs og Fritidsbolig til salgs som stod for den høye veksten, med henholdsvis 22 og 34 prosent trafikkvekst. Når vi ser på høsten hittil, har hver eneste uke hatt høyere trafikk til boligannonsene enn den beste uken i hele 2019, sier hun.

  • Kamilla Wehrmann, forretningsutvikler i FINN eiendom

    Kamilla Wehrmann, forretningsutvikler i FINN eiendom

Knappen “Visningspåmelding” ble lansert i boligannonser på FINN rett etter koronautbruddet startet i Norge. Vi ser at bruken av denne funksjonaliteten har festet seg i markedet, og det er en jevn og stigende utvikling i antall klikk på denne knappen.

Boliger selges raskere

Totalt antall publiserte annonser på Bolig til salgs hadde en nedgang på 4,7 prosent i september sammenlignet med 2019. Når vi dykker litt dypere ser vi at nye publiseringer, altså objekter som legges ut for første gang, hadde en økning på 3,2 prosent i september. Antall republiseringer — objekter som har vært annonsert tidligere — hadde en nedgang på hele 28 prosent.

- Disse tallene kan tyde på at flere ønsket å selge bolig forrige måned enn generelt for året hittil, og at boligene ble solgt raskere siden langt færre objekter ble publisert flere ganger, forklarer Wehrmann.

  • Eiendom nyhetsbrev okt 2020

Noen regionale forskjeller

For kategorien Bolig til salgs i Oslo er det vekst i antall annonser som publiseres for første gang. Disse annonsene hadde en økning på 7,3 prosent i september sammenlignet med i fjor, mens det var nedgang i antall republiseringer på 44 prosent. Dette tyder på at objekter blir solgt raskere i Oslo enn tidligere.

Den samme trenden viser seg også i fylkene Vestland og i Troms og Finnmark, hvor det var økning i antall førstegangspubliseringer på henholdsvis 2 og 8 prosent. Antall republiserte annonser hadde nedgang på henholdsvis 28 og 6,4 prosent.

Rogaland og Trøndelag hadde begge nedgang i antall boligannonser i september. 2,3 prosent færre førstegangspubliseringer og 30 prosent færre republiseringer i Rogaland, og tallene for Trøndelag var 1,1 prosent og 26 prosent.

Mange flere er på utkikk etter hytte, men færre vil selge

Markedet for fritidsboliger kan vel sies å ha hatt en rekordsesong i år.

- Det legges ut langt færre objekter i år, mens trafikken til annonsene har hatt en sterk vekst. Bare i september ble det registrert 34 prosent flere besøk til fritidsboligannonsene, mens antall nye fritidsboliger lagt ut for salg i september er ned 4,5 prosent mot fjoråret, sier forretningsutvikleren.

Sørlandshytter mest attraktivt

Agder er fylket der det ble lagt ut flest nye fritidsboliger. I september ble det lagt ut 12 prosent flere objekter enn i fjor, og hittil i år har fylket hatt en økning på 26 prosent. Antall republiserte annonser hadde en nedgang på 21 prosent, så det kan tyde på at hyttene her går unna.

Det samme gjelder for Vestfold som hadde 38 prosent færre republiseringer, og 3,5 prosent økning i førstegangspubliseringer.

Innlandet og Viken hadde begge nedgang med henholdsvis 20 og 4,5 prosent nedgang i førstegangspubliseringer, og 34 og 31 prosent færre republiseringer.